Autor Subiect: Misterul OZN: "Peste 90% sunt falsuri, dar fenomenul existã"  (Citit de 2565 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Offline Nox

 • Consacrat
 • *****
 • Mesaje postate: 1,880
 • Gen: Bărbat
 • Explore. Observe. Be here now.
  • Vezi Profilul
  • openUFOs.ro
 • Liked: 61
 • Likes Given: 352
SURSA: http://turism.evz.ro/articole/detalii-articol/866113/Misterul-OZN-quotPeste-90-s

Misterul OZN: "Peste 90% sunt falsuri, dar fenomenul existã"     
 
Dan Arsenie, miercuri, 02 Septembrie 2009

Întotdeauna ºtirile despre obiecte zburãtoare neidentificate trezesc interesul ºi fac deliciul telespectatorilor sau cititorilor de presã.

Însã doar o micã parte, 5-10% dintre aceste fenomene sau evenimente reprezintã cu adevãrat obiecte neidentificate, restul fiind iluzii, imaginaþii, fenomene naturale sau artificiale necunoscute de marea majoritate a oamenilor sau percepþii greºite ale acestora.

Despre farse ºi glume proaste, teorii ºi explicaþii, ficþiune ºi non-ficþiune am vorbit cu Gheorghe Cohal, director executiv al Asociaþiei pentru Studiul Fenomenelor Aerospaþiale Neidentificate.

Evenimentul din Turcia, prezentat de ediþia de luni a evz.ro, a readus în discuþie mania care se stârneºte în jurul fenomenului. "Multe dintre cazuri sunt false, dar asta nu înseamnã cã fenomenul nu existã", spune domnul Cohal, membru ASFAN din 1999. El crede cã o cincime din populaþia Globului a vãzut fenomene sau a trãit evenimente, inclusiv paranormale, pe care nu ºi le poate explica, dar teama de ridiculizare ºi marginalizare îi face pe aceºti oameni sã tacã.

Câte dintre cazurile prezentate drept OZN-uri sunt false?
Gheorghe Cohal: În fenomenologia OZN existã foarte multe fãcãturi. Fotografiile, imaginile se vând la televiziuni, ziare, devenind o afacere
mass-media prin aceea cã ridicã rata de audienþã. O altã problemã este cã, din necunostinþã ºi, de ce nu, din ignoranþã, foarte multe fenomene naturale sunt considerate OZN-uri. De exemplu, în luna august, planeta Jupiter a fost mai aproape de Pãmânt. ªi acum se vede deosebit pe cerul nopþii, fiind al doilea astru ca luminozitate, dupã Lunã. Unii iau camera, filmeazã, regleazã focalizarea ºi transfocarea ºi... apar imagini cum au apãrut cele din ziarul vostru de ieri. Mai sunt ºi fenomene meteorologice (fulgere globulare, nori lenticulari), meteori, sateliþi artificiali, Staþia Spaþialã Internaþionalã ori diverse experimente ale marilor puteri, înþelese greºit ºi socotite OZN-uri.

Sã înþelegem cã Turcia a fost un caz fals?
Nu se poate da un verdict fãrã o analizã temeinicã ºi o expertizã corespunzãtoare din punct de vedere tehnic. Am ºi eu imagini realizate prin reflexii de surse de luminã pe geam cu defocalizare ºi transfocare simultanã ºi nu se deosebesc cu nimic de alte imagini ale cãror autori pretind cã sunt OZN-uri. Sunt enorm de multe fãcãturi, dar asta nu înseamnã cã fenomenul nu existã. Sunt statistici internaþionale care aratã cã aproximativ 90-95% sunt falsuri sau lucruri ce pot fi explicate natural.

În cazul din Turcia, nu se vãd detalii din mediul înconjurãtor. Trebuie luate filmãri de dinainte ºi de dupã, adicã elementele de legãturã, nu doar acel fragment. Eu, în aceste cazuri sunt foarte sceptic. Îl pun pe "nu" în faþã, pentru cã acest "nu" iniþial produce controverse. ªi din contradicþii se nasc adevãrurile ºi astfel se realizeazã evoluþia. Este foarte uºor sã te înºeli.

Cazurile româneºti, insuficient cercetate

Care ar fi cele mai celebre cazuri din România ºi care este cel mai aproape de adevãr?
Avem ºi noi românii, destule cazuri, începând cu fotografiile lui Emil Barnea din pãdurea Hoia Baciu, din august 1968, Valea Plopului, Bâlea Lac, Retezat, Alexeni, Kogãlniceanu, Cerþeºti, Naneºti ºi multe altele, care pot fi gãsite în special în cãrþile regretatului Cãlin Turcu sau în cãrþile domnilor Ion Hobana, Dan Farcaº, Florin Gheorghiþã, Adrian Pãtruþ, Madics Gyorgy, Dan Apostol, Emil Strãinu ºi mulþi alþii. Noi am studiat cazul Nãneºti, din 2001, când sãtenii au avut parte de o panã de curent ºi au observat inele de luminã segmentatã, rotitoare, care coborau ritmic spre sol, ca ºi cum ar fi scanat sistematic zona. Am studiat ºi alte cazuri ca Pupezeni, Râmnicu Vâlcea, Voineºti sau Coza. La Cerþeºti, în 1996, a avut loc o aterizare în centrul satului. Martorii au observat ºi fiinþe în jurul “farfuriei zburãtoare”. A fost implicat ºi un poliþist, care am înþeles ca a fost ulterior dat afarã din poliþie. Satul Pupezeni se aflã la 11 kilometri sud de Cerþeºti. Am fost acolo, mulþi localnici au spus cã au vãzut lumini pe deasupra pãdurii dintre cele douã sate, în diferite perioade de timp. Pot sã spun cã este un loc ciudat.

CITIÞI ªI: Cazuri celebre de fenomene OZN în România


CREDIT FOTO: ASFAN.
Gravurã germanã din 1665 despre apariþia din 1595 de la Târgoviºte

Aþi investigat aceste cazuri? Aveþi cazuri în curs de investigare?
Dupã înfiinþarea din 1998, ASFAN a investigat mai multe cazuri. Totuºi, orice lucru se face cu bani. Suntem o societate nonprofit ºi facem totul din pasiune, pe banii noºtri. Nu existã finanþãri, decât o cotizaþie modicã ºi prieteni care au firme ºi ajutã cu benzinã ºi alte mici cheltuieli de deplasare. Suntem câþiva membri care facem munca de investigaþii în teren. Primim de asemenea multe chestionare completate pe internet, dar, din motivele arãtate mai sus nu putem verifica toate informaþiile. Acum avem o sesizare, de undeva de la Dunãre, spre deltã, prefer sã nu dau detalii pânã nu avem date concrete. S-a întâmplat acum douã sãptãmâni. A fost un eveniment filmat ºi fotografiat. Aºteptãm sã ne vinã imaginile sau sã mergem noi acolo, sã vorbim cu martorii.

Martorii se tem de marginalizare

Ce implicaþii psihologice ºi sociale au aceste fenomene asupra oamenilor?
Fenomenul ufologic a existat dintotdeauna. El a fost ºi este într-o continuã evoluþie, þinând parcã pasul cu dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnicii terestre. În ultimii 50 de ani, o datã cu boom-ul mass-media ºi accesul la informaþie, inclusiv prin multele traduceri pe tema fenomenului OZN, oamenii au început sa-ºi aminteascã, sã realizeze cã au trãit ºi ei, diverse întâmplãri ciudate, de genul luminilor de deasupra pãdurilor sau dealurilor, care lãsau raze în jos sau se deplasau ciudat. Încã mai existã pericolul de ridiculizare a oamenilor, în sensul cã anturajul martorilor, de la prieteni, colegi ºi chiar membri de familie, îºi schimbã atitudinea, spunându-le cã au luat-o razna, cã vãd fantome, etc. Pentru a evita marginalizarea sau chiar izolarea, oamenii evitã sã povesteascã. Totuºi în ultimul timp constatãm o realã schimbare de atitudine, deoarece aceºtia vãd cã ºi alþi oameni ca ei pretind cã au vãzut ori au trãit astfel de fenomene, acceptând publicitatea ºi ieºirea în public.

De când dateazã cele mai vechi însemnãri despre OZN-uri?
Relatãri au existat din cele mai vechi timpuri. Desenele rupestre din peºteri (Altamira, Lascaux, Tassilli, etc.) sunt primele mãrturii de gen, rãmase din vremuri imemoriale. Inclusiv în Biblie existã relatãri care pot fi tratate drept fenomene OZN. Domnul Vasile Mioc, în prezent director al Observatorului Astronomic al Academiei Române, a adunat relatãri din vechile scrieri româneºti în cartea “Cronica observaþiilor astronomice româneºti”, publicatã în anul 1977, în care se pot gãsi relatãri începând cu secolele XII – XIII ºi care pot fi interpretate ca fenomene OZN.


ÎN ROMÂNIA. Primul caz românesc atent investigat, produs
în pãdurea Hoia Baciu, în august 1968
CREDIT FOTO: ASFAN


Cum se poate studia ufologia în România?
Nu existã un sistem organizat de studiu al fenomenologiei ºi problematicii OZN atât la nivel naþional, cât ºi la nivel internaþional. Cercetãtorii implicaþi o fac prin forþe proprii, din pasiune ºi mai ales din curiozitate, se asociazã în organizaþii precum ASFAN, desfãºoarã diverse activitãþi precum congrese, conferinþe, întruniri, editeazã reviste de profil ºi cãrþi  în care îºi fac publice studiile ºi cercetãrile. În România existã douã asociaþii de profil: ASFAN (Asociaþia pentru Studiul fenomenelor Aerospaþiale Neidentificate), cu sediul în Bucureºti, Bulevardul Lascãr Catargiu, 21, în cadrul Observatorului Astronomic Municipal “Amiral Vasile Urseanu” ( www.asfan.ro ) ºi Romanian UFO Network ( www.rufon.org ), cu activitate pe internet. Asociaþia noastrã a încercat sã iniþializeze în România un curs de pregãtire centralizatã în cadrul unei  facultãþi private, sau a unor cursuri tip masterat cu profil OZN. Am fãcut un plan de curs, dar totul a cãzut.  Ar fi fost o premierã internaþionalã.

Care sunt tipurile de evenimente din fenomenologia OZN?

În primul rând sunt întâlnirile clasificate în 5 grade:

   1. Sunt observate fenomene sau lumini la distanþã.
   2. Fenomenele sau luminile sunt observate de aproape ºi rãmân urme pe sol, vegetaþie, copaci, etc.
   3. Sunt observaþi ocupanþi ai obiectelor zburãtoare neidentificate.
   4. Sunt rãpirile sau abducþiile, când martorii sunt rãpiþi, transportaþi în nave sau laboratoare ºi apoi sunt readuºi în locurile iniþiale. Eventual se înregistreazã un “missing time”.
   5. Întâlnirile de acest grad sunt considerate rãpirile definitive, fãrã întoarcere.

Apoi urmeazã cercurile din lanurile de cereale, mutilãrile de animale, prãbuºirile de obiecte (nave), MIB (oamenii în negru), implanturile. Mai pot fi considerate ca fãcând parte din fenomenologia OZN ºi contactele psihice cu alte civilizaþii (scrierea automatã, cãlãtoriile astrale, universurile paralele, decorporalizãrile).

Avem cazuri de nivelurile 3,4 sau 5 în România?
Eu, personal, nu cunosc asemenea cazuri. Specialistul nostru în rãpiri este domnul Dan Farcaº dar am înþeles cã într-un caz, bãnuit de rãpire, nu a reuºit sã gãseascã un hipnotizator pentru a face o regresie hipnoticã.

ªi totuºi, existã explicaþii pentru aceste dispariþii?
Noi am încercat sã cãutam, sã ne ducem pe urmele informaþiei ºi nu am reuºit sã ajungem prea departe. Existã un curent nou în fizica actualã care încearcã sã facã o comuniune a conºtiinþei cu fizica cuanticã prin teoria universului holografic. Teoria este prezentatã pe larg în cartea “Universul holografic” de Michael Talbot, apãrutã de curând ºi în România. Se încearcã astfel ºi explicarea unor fenomene psihice, paranormale sau OZN.

Atât Pupezeni ºi Cerþeºti, cât ºi Nãneºti sau Munþii Buzãului sunt în apropierea zonei seismice Vrancea. Este doar o coincidenþã?
În zonele seismice, unde au loc miºcãri ºi rupturi ale scoarþei pãmântului, se produc diverse fenomene naturale înaintea producerii cutremurelor sau erupþiile vulcanice. Se degajã o anumitã cantitate de energie
ºi gaze. Pot  apãrea de asemenea fulgere globulare ºi alte fenomene luminoase deasupra zonei care pot fi interpretate ca OZN-uri.

"20-30% dintre noi au avut experienþe de genul acesta"

Adicã oamenii pot sã vadã ceva ciudat acolo ºi sã fie doar o alarmã falsã?
Exact.

Aþi fost martorul unui astfel de fenomen?
Nu am fost. O singurã datã am avut o experienþã relativã, prin 2001. Aveam geamul spre Piaþa Victoriei ºi soþia mi-a spus "Uite!". ªi am vãzut un ºuvoi de foc care a trecut pe deasupra blocului ºi s-a dus spre bulgari. Doar am întors capul ºi am vãzut o dârã luminoasã. Poate a fost un meteor la altitudine joasã... Se produc nemaipomenit de multe evenimente, dar existã ignoranþa omului de rând. Ar mai putea sã fie o explicaþie: de regulã asemenea fenomene se produc pe cer, la înãlþime, iar noi, de regulã privim în jos pe unde pãºim. Iar cele mai multe observaþii sunt relizate în timpul nopþii pentru cã lumina atrage atenþia.

Susþineþi cã mulþi oameni vãd astfel de obiecte?
Sunt zeci de mii de cazuri, de raportãri, fotografieri ºi filmãri. Fenomenul  e omniprezent. În toate civilizaþiile, în toate statele sunt observate fenomene considerate OZN. Numai cã depinde de nivelul de culturã din fiecare zonã, de cum e tratatã problema la nivel de stat ºi de individ. Eu risc acum ºi dau un procent din populaþie. Cred cã 20-30% dintre noi au avut experienþe de genul acesta. Dar cei mai mulþi le ignorã.

Existã explicaþii non-ficþionale ale acestor fenomene?
Ale unor anumite fenomene, da. În mod cert. Mai ales în fotografii sau înregistrãri video se produc alterãri ale imaginii datoritã unor defecte, reflexii nedorite, miºcãri bruºte ale aparaturii sau manipulãri necorespunzãtoare ale dispozitivelor de transfocare ºi/sau focalizare. Mai sunt explicaþii care susþin cã sunt arme neconvenþionale ale diverselor state. De asemenea ar putea fi alte fenomene pur fizice care nu au fost încã descoperite.

La Aiud, un obiect de 250.000 de ani

Care sunt principalele teorii despre misiunea OZN-urilor?
Se vorbeºte despre reprezentanþi ai altor civilizaþii, extraterestre, sau despre locuitori din lumi paralele. Dar o variantã este ºi o incursiune în prezentul nostru al unor civilizaþii trecute sau viitoare de pe Pãmânt, care au reuºit sa descopere modalitatea de a cãlãtori în timp. E posibil ca cei din trecut sã vinã sã îºi vadã viitorul. Sau cei din viitor sã-ºi vadã trecutul. Ei nu interacþioneazã cu noi, pentru cã altfel ºi-ar modifica prezentul lor, acolo de unde vin, implicit viitorul nostru.

Sunt totuºi dovezi în sprijinul acestor teorii ale OZN-urilor?
Dovezi reale ºi concrete nu existã decât indirecte. Adicã, marturii mai mult sau mai puþin credibile, ceva fotografii ºi filme expertizate ca fiind autentice, un numãr de obiecte ca fãcând parte din categoria OOPArt (Out Of Place Artifacts), din care face parte ºi obiectul de aluminiu descoperit în anul 1973 la Aiud, lângã Cluj, datat în þarã ºi strãinãtate ca având venerabila vârstã de 250.000 de ani... ªi foarte multe teorii ºi speculaþii.  Dacã ar exista, nu credeþi cã s-ar declanºa o adevãratã explozie informaticã, mediaticã?
« Ultima Modificare: 05 Septembrie 2009, 18:15:00 de Nox »
Nu tot ce zboară şi este necunoscut este extraterestru.
All warfare is based on deception. -- Sun Tzu, 600 BC

All types of knowledge, ultimately mean self knowledge. -- Bruce Lee