Autor Subiect: Psihotronica - rãzboiul viitorului  (Citit de 141884 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
  • Vezi Profilul
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Psihotronica - rãzboiul viitorului
« : 03 Iunie 2008, 22:49:09 »
Psihotronica este disciplina biofizicã ce studiazã interacþiunile psihice la distanþã. Obiectul de studiu al psihotronicii îl constituie fenomenele parasenzoriale (paranormale) care sunt denumite ºi fenomenele PSI.
Determinãri prin cercetãri ºtiinþifice.
Un istoric succint al cercetãrilor în domeniul parapsihologic aratã sfârºitul secolului al XIX-lea ca timp al "naºterii" primelor societãþi metapsihice ca organisme de cercetare organizatã a acestor fenomene. Este de menþionat numele francezului Max Dessoir care a înlocuit vechiul termen "metapsihica" cu cel de "parapsihologie". Cele mai rudimentare tehnici de influenþare la distantã, de manipulare, sunt cunoscutele bombe cu manifeste lansate în teritoriul inamic, dar ºi manipularea prin intermediul radioului ºi presei scrise, folosite de Franþa, Anglia ºi Germania (pe frontul primului rãzboi mondial se auzeau foarte des difuzoarele inamice cu texte defetiste) iar mai aproape de noi în timp, prin persuasiune ºi programare neurolingvisticã. În Decembrie 1989 ºi dupã, s-a vorbit mult de un aºa-zis "atac PSI" asupra României, cu consecinþe nefaste asupra populaþiei. Acest lucru este perfect posibil, dar, probabil, nu vom afla ce s-a întâmplat cu adevãrat decât peste mulþi ani. Acelaºi lucru se pare ca s-a întâmplat în conflictul transnistrean. Cercetãrile asupra paranormalului s-au fãcut ºi se fac încã în multe þãri, dintre care SUA, Rusia, China ºi Cehia ( încã în 1942 în Cehia a apãrut lucrarea "Clairvoyance, Hypnotism and Magnetism" ) sunt cele mai cunoscute.Cercetãtorii au reusit sa descopere modalitãti de dezvoltare a unor capacitãti de punere în evidenþã a fenomenelor psihice parasenzoriale (PSI) care nu sunt încã explicate ºtiinþific (percepþia extrasensorialã-PES, telepatia, telekinezia º.a.). Ca urmare a numeroase experimente efectuate pe baza unor protocoale riguroase ºi sub strictã supraveghere a unor oameni de ºtiinþã ºi specialiºti în diferite domenii, s-a conturat concluzia cã existã persoane cu aceste capacitati parasenzoriale / paranormaleTeorii ºi tehnici utilizate
Existã posibilitatea de a se efectua controlul psihic al mintii, respectiv ca starea psihicã – creierul – sã fie influenþatã de la distanþã.  Pentru a explica evenimentele psihotronice, este necesar sã se facã apel la cunoºtinþele de fizicã. La începutul secolului anterior, Ernst Schrodinger ºi Werner Heisenberg au formulat legile de bazã ale mecanicii cuantice. Aceastã teorie descrie fizica lumii subatomice. Dr. Bell a elaborat o teoremã din mecanica cuanticã care afirmã cã particulele subatomice sau fotonii care s-au obþinut prin divizarea în douã a unei alte subparticule sau foton vor avea aceleaºi caracteristici. Teorema lui Bell ºi conectivitatea între perechile de subparticule le-a permis oamenilor de ºtiinþã sã transmitã informaþia în condiþii de securitate. Dacã corpul biofizic este un câmp cuantic, atunci când se divide pentru a realiza acþiunea psihotonicã, fiecare componentã va cunoaºte ceea ce perechea sa din câmpul biofizic a observat. Transmisia cuanticã a informaþiei ar putea explica cum informaþia psihotronicã trece de la situl observat la spionul psihic.
Câmpurile morfogenetice – câmpuri energetice care modeleaza viaþa.
Biologii specializaþi în studiul celulei ºtiu cã genomul uman (cromozomii care alcãtuiesc materialul genetic uman) nu conþine suficientã informaþie pentru a transforma masa celulelor oului fertilizat numitã blastocist în embrion. Câmpurile morfogenetice biofizice asigurã comutarea pe genele specifice ºi renunþarea la altele, în funcþie de pozitia lor în blastocistul din uter. Dacã aceºtia se aflã lângã axa în vârf, ei devin celulele ochiului ºi ale esofagului. Dacã sunt în partea de jos vor deveni anus, iar dacã sunt în centrul blastocistului vor deveni tubul digestiv. Dacã sunt la suprafaþã vor deveni celulele pielii. Câmpurile biofizice pãstreazã informaþia care va determina ca celule identice sã devinã celule din sisteme diferite, în funcþie de pozitia lor. Prin urmare câmpul biofizic conþine foarte multe informaþii care nu sunt conþinute în genom. Mai mult, câmpul biofizic poate controla expresia genei. O consecinþã naturalã a acþiunilor psihotronice a fost dezvoltarea la practicienii psihotroniºti a unei evoluþii în câmpurile lor morfogenetice. Prin exersarea tehnicilor psihotronice de cãtre corpul biofizic, câmpurile morfogenetice din care este alcãtuit vor evolua si vor deveni conºtiente (conºtienþa primarã). Cu o practicã lungã, aceste câmpuri devin autoconºtiente (conºtienþã înaltã), Acest proces permite obþinerea unor puternice abilitaþi psihotronice, dar mult mai important, ar putea conduce ca psi-operatorul sã fie capabil sa comute aceste gene între cele doua poziþii on si off. Sãnãtatea ºi gerontologia (ºtiinta prelungirii vieþii active) sunt influenþate de aceste descoperiri.
Posibilitatea influenþãrii la distanþã prin folosirea unor generatoare psihotronice care amplificau capacitãþile psihice ale paranormalilor, a fost fãcutã posibilã de savanþii sovietici.
        Specialiºtii în psihotronicã au stabilit cã o altã tehnicã posibil de aplicat pentru a determina, de exemplu, un individ devenit indezirabil sa se sinucidã este sugestia pentru a-i inhiba reflexul de apãrare. Astfel, se perturbã biocâmpul individului si se induce o stare depresivã acutã, dar ºi de euforie, care dã un curaj deosebit. Aceste stãri se instaleazã brusc, deci "atipic", iar subconºtientul individului nu se poate apãra. Dacã, pe acest fond, i se transmite - tot sugestiv - mesajul subliminal de a-º lua viaþa, rezultã... crima perfectã.     Creierul se poate modifica prin folosire. Pot fi micºorate reacþiile lui sau intensificate fãrã limite, posibilitãþi actualmente doar bãnuite. Am dobândit un patrimoniu genetic educativ ºi cultural ce poate fi transcens prin experienþa directã, dacã aceasta este bine condusã. Fizicianul Reynold Johnson spune cã atunci când puteri paranormale ca „telepatia, clarviziunea, premoniþia sunt dobândite de fiinþa umanã prin evoluþie spiritualã, nu este exagarat sã spunem cã limitele universului uman sunt lãrgite la infinit ºi cã omul devine un supraom,un zeu...”
Toate cercetãrile asupra energiilor „psi” scot în evidenþã realitatea acestora. Prof. Olivier Costa de Beauregard, fizician, a explicat cum priveºte el parapsihologia: „Veþi fi surprinºi auzind un fizician care declarã cã ia in considerare parapsihologia nu în funcþie de cazuri spontane, ci ca o concluzie a unei reflecþii asupra simetriei interne a disciplinelor de care se ocupã: relativitatea si mecanica cuanticã”.
    Cum spunea ºi M Jourdain, fizica modernã este pe cale de a-ºi da seama cã se raporteazã la Spirit.
    Fizica secolului XX (relativitatea, cuanticã) precum ºi alte ºtiinte au ca noutate faptul cã trateazã materia din punct de vedere spiritual. În încercarea de a înþelege aceastã relaþie într-o maniera coerentã, se poate ajunge ºi la constatarea cã parapsihologia este validatã de ultimele descoperiri ale ºtiinþei.
Cercetãrile actuale în domeniul noilor forme de energie au explicat ºtiinþific telepatia, percepþia extrasenzorialã, vindecarea spontanã, clarviziunea, etc. Cercetarea energiilor „misterioase” se realizeazã în multe laboratoare ºi fenomenele psihice care au fost multã vreme neînþelese ºi ignorate de ºtiintã sunt explicate, descoperindu-se legea fiecarei energii. Oamenii de ºtiinþã cehi Zdenek Rejdak si Karel Orbel afirmã: „omul si toate fiinþele vii posedã o energie specialã care a fost ignoratã pânã acum în Occident. Pe acestã bioenergie sau energie psihotronicã pare sã se bazeze fenomenul de psihokinezie; ea ar putea fi ºi cauza efectului radiestezic ºi aparent se poate trage concluzia cã ea intervine în toate fenomenele psihice”. Bioenergia a fost cunoscutã încã din antichitate. Chinezii spuneau cã omul este în legãturã cu energia vieþii ce umple tot Universul. Reicenbach a denumit-o energie odicã, iar Blondot energie X. Oamenii de ºtiinþã ruºi preferã denumirea de energie bioplasmaticã, iar cei cehi de energie psihotronicã. Fizicianul Harris Walker sugereazã cã particulele elementare se comportã ca ºi când ar fi guvernate de o forþã organizatoare. Fizica cuanticã demonstreazã cã natura este un ansamblu indivizibil, unde totul este în relaþie: totalitatea universului este prezentã oricând ºi oriunde. In acestã privinþã existã un exemplu frapant: cel al hologramei. Astfel dacã se rupe o bucatã dintr-un negativ holografic pentru a-l pune sub un proiector laser, nu se va obþine o parte a imaginii, ci imaginea intreagã. De aici rezultã cã imaginea întreagã a fost înregistratã pretutindeni pe placa holograficã, în aºa fel încât fiecare pãrticicã a plãcii (negativul holografic) reflectã totalitatea.

Ce parere aveti despre acest tip de razboi.Va fi folosit in viitor?Si daca da cum va putea fi contraatacat?

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
  • Vezi Profilul
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #1 : 04 Iunie 2008, 06:14:27 »
Cateva pareri ale unor specialisti in domeniu:

'In momentul de fata, a fost depasita faza conflictelor clasice, cu tancuri, mitraliere si trupe, intrandu-se intr-o noua perioada, a unor operatiuni militare speciale denumite neconventionale sau a amenintarilor in care relatia agresor-tinta nu mai respecta raporturile obisnuite, incadrandu-se in zona conflictelor asimetrice. Cu alte cuvinte, nu mai primesti direct un pumn in fata, ca tinta, ci il primesti de la distanta, prin mijloace nemateriale, invizibile. In aceasta categorie se pot incadra tehnicile de agresiune de tip informational-energetic si agresiunile psihotronice', ne-a declarat generalul Emil Strainu. Sunt utile cursurile postuniversitare de psihotronica
Colonel prof. univ. dr. Constantin Teodorescu, profesor la catedra 'Sisteme informationale militare' de la Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I', este primul doctor in stiinte militare de la noi, cu specializarea in 'razboi electronic'. Este, de asemenea, printre putinii militari care sustin necesitatea reluarii cercetarii si studiilor in domeniul psihotronic in Romania.
'La noi nu mai exista astfel de preocupari, din pacate, desi in anii 70- 80 eram pe locul 4 in lume in domeniul actiunilor psihotronice. Gama aparatelor si metodelor inventate pe plan mondial este impresionanta, de la cele pentru modificarea undelor cerebrale de la distanta sau de control, tot de la distanta, a sistemului nervos al unui organism viu pana la cele de modificare a starilor la nivel mental, emotional si fizic ori cele pentru obtinerea starilor de constiinta dorite sau chiar pentru modificarea constiintei. Principiul de actiune se bazeaza pe transmiterea unor informatii pe o anumita banda de frecventa catre o persoana sau un grup-tinta, ce poate induce starile dorite de catre cel care le transmite', spune colonelul Teodorescu. El face demersuri pentru introducerea in programa scolara a unui curs post-universitar de psihotronica, 'de actiune energo-informationala', care sa creeze baza necesara de specialisti in acest extrem de putin cunoscut domeniu, pentru armata.

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
  • Vezi Profilul
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #2 : 04 Iunie 2008, 06:25:08 »

Offline adipop

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 532
  • Vezi Profilul
 • Liked: 1
 • Likes Given: 0
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #3 : 04 Iunie 2008, 15:42:48 »
Arsenalul razboiului modern-Armele psihotronice

http://nouaromanie.ro/revista%20on-line_files/nr3-martie2002/arme%20psihotronice.htm

Mai bine am cauta frecventele de creatie ale creierului, de bun simt, de Viata frumoasa si mai buna. Ele trebuie activate.
adi

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
  • Vezi Profilul
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #4 : 04 Iunie 2008, 16:47:00 »
Pai tocmai de aia Adi pentru ca frecventele de creatie ale unor natii  sunt mai ridicate ,altii vor incerca mereu sa-i saboteze  prin diverse mijloace.Iar razboiul psihotronic este cat se poate de eficient.

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
  • Vezi Profilul
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #5 : 04 Iunie 2008, 18:26:44 »
Program de cercetare asupra celei de-a patra dimensiuni, cu obiective secrete:

Conform analistilor militari, razboiul geofizic se desfasoara in prezent nonstop, indiferent de amicitii sau adversitati, variind numai intensitatea componentelor sale in functie de interesele politico-militare de moment sau de perspectiva. Romania, aflata geostrategic in „zona de tampon” dintre Europa Occidentala, Federatia Rusa si Balcani, intr-o situatie de siguranta strategica conjuncturala relativ stabila, se constituie ca o potentiala tinta prezenta si viitoare pe arena confruntarii in razboiul geofizic. Din aceste considerente nu putem sa omitem programul HAARP. In salbaticia Alaskai, in Gakona, la 32O kilometri nord-est de Anchorage, nu mai putin de 36O de gigantice antene parca desprinse din filmele SF, lungi de 1O kilometri, emit asupra ionosferei – sau termosferei, cuprinsa intre 48 si 6OO de kilometri inaltime – radiatii de inalta (HF) sau de joasa frecventa (ELF). Sistemul propriu-zis, care are masuri de securitate exceptionala, are ca beneficiar US Space Force, fiind cuplat cu unul dintre cele mai mari computere din lume – al Universitatii Alaska – Fairbanks de la Butrovith building. Denumit HAARP – High frequency Active Auroral Research Program (programul de cercetare asupra frecventelor aureorale active) reprezinta oficial activitatea de cercetare destinata stabilirii comportamentului ozonului, azotului si ionilor acestora atat la bombardamentele radiatiei solare si cosmice, cat si la emisiunea de unde radio de tipul celor mentionate de pe Terra, dar titularul de proiect este Departamentul Apararii al Statelor Unite, prin US Navy si US Air Force.

Stefan Erdmann sintetizeaza astfel sistemul de antene gigantice din Alaska: „Mai simplu spus, acest radiator al ionosferei trimite energie in stratul de protectie exterior. El trimite in ionosfera o raza de inalta frecventa, cu o putere de pana la 1O miliarde de wati”. Una din consecintele acestor emisii este distrugerea oricarui obiect stationar sau in miscare, oriunde s-ar afla, dar in acelasi timp poate crea sparturi in ionosfera si „lentile” artificiale care faciliteaza patrunderea razelor cosmice nocive, dar si le mareste puterea de penetrare. Specialistii arata ca, daca se fixeaza un camp tahionic undelor ELF, iar undele sunt indreptate apoi catre o persoana, se ajunge la dereglarea functiilor electrice din creier, putandu-i-se controla gandirea si comportamentul. Daca mai adaugam la cele spuse ca HAARP poate fi privit printre altele si ca un sistem de comunicatii pentru submarine, sursa de raze X pentru planeta, generator de fulgere globulare de mare putere, arma de razboi electronic, mijloc de producere de explozii comparate cu cele nucleare, acesta este sau poate fi primul sistem de arme de valoare universala si cosmica, care, dupa cum precizeaza generalul Strainu, isi ia munitie din cosmos si din surse de energie proprie. Este o arma cu doua taisuri, cercetarile subliniind atat pericolul dereglarii echilibrului ecologic, cat si folosirea HAARP ca „terorism ecologic”. Astfel, de la descoperirea tehnicii radiofonice directionale se observa tot mai pregnant disparitia pe langa conifere si a foioaselor cu nervurile frunzelor lor dimensionate pentru o extinsa receptie de banda, fenomen care nu ocoleste nici Romania.


Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
  • Vezi Profilul
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #6 : 04 Iunie 2008, 18:54:54 »

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
  • Vezi Profilul
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1

Offline adipop

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 532
  • Vezi Profilul
 • Liked: 1
 • Likes Given: 0
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #8 : 04 Iunie 2008, 21:49:57 »
Pai tocmai de aia Adi pentru ca frecventele de creatie ale unor natii  sunt mai ridicate ,altii vor incerca mereu sa-i saboteze  prin diverse mijloace.Iar razboiul psihotronic este cat se poate de eficient.

Noi ii atragem ( determinam ), sa se prosteasca...
adi

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
  • Vezi Profilul
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #9 : 05 Iunie 2008, 08:29:13 »
,,Da Adi si probabil conform principiului ,Trebuie sa fii cineva inainte de a deveni nimeni"

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
  • Vezi Profilul
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #10 : 05 Iunie 2008, 13:31:15 »
 La ora actuala, in tara noastra nu exista in sistemul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice nici o structura specializata care sa studieze si sa contracareze actiunile psihoenergetice. Exista si in tara noastra si tehnologie, si oameni pregatiti in domeniul psihotronic, la acelasi nivel ca in Occident. Din pacate, aceste resurse sunt concentrate doar in domeniul privat sau in mana unor grupuri de interese si de presiune, care le utilizeaza pentru propriile scopuri', a adaugat generalul Emil Strainu. Pentagonul are "arma cu raza telepatica"
Pentagonul a declasificat recent un raport ce dezvaluie planurile armatei americane de a se dota cu arme 'cu raza telepatica'. Raportul, numit 'Bioefectele unor arme non-letale', se refera la dispozitive ce ar putea utiliza microunde, laser si sunete, ar cauza inamicului febra, l-ar face sa 'auda voci', proiectand cuvinte direct in urechile oamenilor, sau care le pot afecta echilibrul.

Offline adipop

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 532
  • Vezi Profilul
 • Liked: 1
 • Likes Given: 0
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #11 : 05 Iunie 2008, 13:38:57 »
 Pentagonul are "arma cu raza telepatica"
Pentagonul a declasificat recent un raport ce dezvaluie planurile armatei americane de a se dota cu arme 'cu raza telepatica'. Raportul, numit 'Bioefectele unor arme non-letale', se refera la dispozitive ce ar putea utiliza microunde, laser si sunete, ar cauza inamicului febra, l-ar face sa 'auda voci', proiectand cuvinte direct in urechile oamenilor, sau care le pot afecta echilibrul.
[/quote]

Orice actiune are si reactiune. Actiunea respectiva de care spuneam, reprezinta efectul altei cauze. Cauza determinata de...?
adi

Offline lylyt_ice

 • Consacrat
 • *****
 • Mesaje postate: 1,654
 • Gen: Femeie
  • Vezi Profilul
 • Liked: 17
 • Likes Given: 1035
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #12 : 05 Iunie 2008, 14:08:09 »
 sunt in sfirsit inteleasa...si poate unii dintre voi au curiozitatea sa afle la ce m-a refer...cititi va rog mesajul scris de mine pe topicul:Spionajul si razboiul parapsihologic....de pe 19 aprilie 2007 ora10.17:22...!!!
Cei care; ziua dorm si noaptea se odihnesc, cand oare mai au curiozitatea sa vada cum este sa fii trezit la "realitate" ?

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
  • Vezi Profilul
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #13 : 05 Iunie 2008, 14:44:55 »
Istorie neconventionala

Istoria PSY-ului international incepe in 1915, cand este infiintat in Franta „Serviciul de propaganda prin aviatie”, urmat de „Biroul de propaganda” din Germania si de cel din Anglia. In 1917 este lansata pe „piata” prima bomba cu manifeste, capabila sa imprastie aproximativ 500 de manifeste. Ulterior, in sistemul de propaganda de razboi intra si radioul si presa scrisa. In timpul celui de-al doilea razboi mondial, pe campul de lupta apare difuzorul care transmitea mesaje menite sa-i slabeasca pe luptatori sau sa le distraga atentia.
Ca replica la dezvoltarea acestei arme psihologice, una dintre preocuparile principale ale vechiului regim a fost infiintarea unui departament de lupta PSY.
Se stie faptul ca si Ceausescu urmarea sa-si dezvolte propriii specialisti PSY. Asa se explica experimentele de la Azomures, ce aveau ca tema aparatura de „bruiaj optic” prin crearea unui camp de radiatii gen „Philadelphia”, care facea imposibila fotografierea anumitor obiective. Acesta a fost poate cel mai reusit test trecut de Romania in domeniul parapsihologiei”, ne-a declarat Eugen Celan, autorul cartii „Serviciile secrete si parapsihologia”, aparuta la Editura Obiectiv, Craiova.

Targu-Mures si Transnistria
Dupa evenimentele din ‘89, Romania s-a confruntat cu destule agresiuni psihologice. Unele servicii de informatii straine au incercat sa loveasca folosindu-se de religie, stiind ca structura romanului este crestina. „In martie 1990, la Targu-Mures s-a actionat intr-o directie resurectionista pe segmentul religios, dar a esuat”, ne-a explicat prof. dr. Ilie Badescu.
„Serviciile secrete ungare, care au avut grija sa umple Ardealul de afise cu „Iisus traieste”, pregatisera o intreaga armata de Iisusi pentru un circ mistico-religios, care a fost neutralizat de noi inca dinainte de 2000”, a declarat Dan Alexe.
Pe de alta parte, arma psihotronica ruseasca, un dispozitiv care radia pe o frecventa radio joasa, provocand diverse stari emotionale, caderi psihice etc., a fost folosita si in conflictul transnistrean, in 1992. Eugen Celan constata ca „atacurile gardistilor rusofoni erau precedate de o reactie de lipsa de vointa, inertie si nehotarare in randul locuitorilor si luptatorilor din teatrul de operatiuni”. Mai mult decat atat, „la terminarea atacului se instala o iritare colectiva, o isterizare in masa”, ca reactie la ceea ce numeste Eugen Celan „experiment psihotronic”.

Conform lui Dan Alexe, un ultim caz de manipulare in masa a fost vizita lui George Bush la Bucuresti, cand „curcubeul aparut din senin a fost pregatit inca din SUA de Pentagon”, sustine cel care a publicat la Editura Obiectiv cartea „Conspiratia psihotronica”. Si asta pentru ca „o astfel de coincidenta” era de bun augur pentru romanii care cred in simboluri ceresti.

„Nimic nu este mai distructiv decat iluzia unui atac cu avioane care apar atat vizual, cat si pe radare, cum s-a intamplat la Revolutie, in Timisoara”, spune Dan Alexe, care pe atunci era cadru activ in Contrainformatii.

„Revolutia romana”, un experiment Acesta a reusit sa demonteze de pe un bloc din Capitala un aparat psihotronic, „scos” din uz, care a „lucrat” in timpul evenimentelor din 1989 propagand panica, teroare si groaza. „Aparatul psihotronic a fost testat de specialistii contrainformatiilor armatei, care au stabilit ca a fost folosit la Revolutia din ‘89 ca receptor al unor unde emise prin satelit”, continua acesta. „Aparatele psihotronice au functionat inclusiv la purtatori, propagand starea de groaza si panica”, explica Dan Alexe.

„Una dintre greselile majore ale fostului dictator a fost mitingul din 21 decembrie. Este elementar ca multimile sunt cel mai usor de manipulat. Odata intrunita „starea de multime”, orice impuls negativ poate genera panica, groaza si haos”, sustine doctorul in psihologie, Mihai Turcu.


Simulatoare si diversiune
„Cel mai elocvent exemplu de atac PSY asupra Romaniei a fost cel din decembrie ‘89, cand simulatoarele si tehnicile de diversiune americane sau rusesti si-au dat mana pentru a hotari definitv soarta vechiului regim si pentru a mentine constanta cifra zilnica a victimelor”, spune doctorul in psihologie, din cadrul Universitatii Lucian Blaga, Sibiu, Mihai Turcu.
Colonelul Eugen Lungu, din cadrul Departamentului PSYOPS al Statului Major General al MapN, crede ca „operatiunile psihologice din teatrele de operatiuni nu pot fi considerate ca actiuni de manipulare pentru ca sunt fundamentate pe realitate, pe adevar, recoltate de la populatia bastinasa”.
sursa: http://www.romanialibera.com/articole/articol.php?step=articol&id=2188
_________________

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
  • Vezi Profilul
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: Psihotronica - rãzboiul viitorului
« Răspuns #14 : 05 Iunie 2008, 14:46:33 »
@Adipop

Probabil e o replica data de americani contra armelor psihotronice rusesti.