Ştiri:

Forumul RUFOn este din nou funcțional după ce a primit un upgrade important de software și rulează acum pe un server nou.

Main Menu

Documente despre ultimii ani ai lui ISUS descoperite in Iordania

Creat de melanogaster36, 31 Martie 2011, 08:18:28

« precedentul - următorul »

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

melanogaster36

     O colecþie unicã de 70 de cãrþi din tãbliþe de plumb legate cu sârmã. Ar putea conþine relatãri ale contemporanilor despre ultima perioadã din viaþa lui Hristos.


    O descoperire care ar putea aduce informaþii preþioase despre primii ani ai creºtinismului.
Oamenii de ºtiinþã au pãreri împãrþite în ceea ce priveºte autenticitatea, deºi primele cercetãri par sã o confirme. Dacã aceste cãrticele se vor dovedi adevãrate, valoarea lor ar putea fi comparabilã cu a Manuscriselor de la Marea Moartã, în 1947.
Pe pagini nu mai mari decât o carte de credit apar imagini, simboluri ºi cuvinte care par sã se refere la Mântuitorul ºi, posibil, chiar la Rãstignire ºi Înviere.
    Multe dintre cãrþi sunt sigilate, ceea ce i-a fãcut pe unii oameni de ºtiinþã sã presupunã cã ar putea fi cãrþile pecetluite pomenite în Apocalipsa lui Ioan, scrie Daily Mail.
Cãrþile au fost descoperite acum cinci ani într-o peºterã din Iordania, într-o zonã în care se ºtie cã s-au refugiat creºtinii dupã cãderea Ierusalimului în anul 70 d.H. De altfel, aici au mai fost gãsite documente importante datând din aceeaºi perioadã.
   Primele teste metalurgice aratã cã unele cãrþi ar putea data din primul secol al creºtinismului. Estimarea se bazeazã pe coroziunea metalului, despre care experþii spun cã nu se poate imita.
Împreunã cu cãrþile au fost gãsite pergamente, tãbliþe ºi alte artefacte, ca de exemplu o cãdelniþã.
    Dacã, aºa cum indicã primele cercetãri, datarea se va dovedi autenticã, atunci cãrþile s-ar numãra printre cele mai timpurii documente creºtine, precedând epistolele Sfântului Pavel. Perspectiva ca aceste cãrþi sã conþinã mãrturii ale unor contemporani asupra ultimilor ani ai lui Iisus i-a încântat pe oamenii de ºtiinþã, chiar dacã entuziasmul lor este temperat de faptul cã au mai fost cazuri în trecut când experþii s-au lãsat pãcãliþi de falsuri.
David Elkington, un savant specializat în istoria religioasã anticã ºi arheologie ºi unul dintre puþinii care au studiat cãrþile, spune cã ar putea fi "cea mai mare descoperire privind istoria creºtinismului". "Gândul cã aceste obiecte au aparþinut primilor sfinþi ai Bisericii îþi taie rãsuflarea."
    Dar conþinutul paginilor nu este singurul mister legat de cãrticelele de metal. Împrejurãrile descoperirii sunt ele însele o enigmã. Dupã gãsirea de cãtre un beduin iordanian, tezaurul a fost cumpãrat de un beduin evreu, care l-ar fi trecut fraudulos în Israel, unde a rãmas pânã în prezent.
Guvernul iordanian face demersuri la cel mai înalt nivel pentru a repatria ºi salva colecþia.
    Philip Davies, profesor emerit în cercetãri biblice la Sheffield University spune cã sunt dovezi puternice ale originii creºtine a cãrþilor.
   "Cum am vãzut asta, am rãmas trãsnit. M-a frapat evidenþa faptului cã era o imagine creºtinã. Este o cruce în prim plan, iar în spate apare ceva ce trebuie sã fie mormântul (lui Iisus), o construcþie micã, cu o deschidere, ºi în spate zidurile unui oraº. Sunt ziduri înfãþiºate ºi pe alte pagini ale cãrþilor ºi aproape sigur este vorba de Ierusalim. Se vede ºi o rãstignire, undeva în afara zidurilor oraºului", spune Davies.

    Echipa britanicã de cercetãtori se teme cã actualul deþinãtor israelian ar putea vinde unele piese pe piaþa neagrã sau, mai rãu, le-ar putea distruge. Dar deþinãtorul respinge acuzaþiile ºi pretinde cã ele ar aparþine familiei sale de 100 de ani.

    Dr. Margaret Barker, fost preºedinte al Societãþii pentru Studiul Vechiului Testament, spune: "Apocalipsa vorbeºte despre o carte pecetluitã care a fost deschisã doar de Mântuitorul. Alte texte din acea perioadã vorbesc despre cãrþi pecetluite ale înþelepciunii ºi de o tradiþie secretã transmisã de Iisus ucenicilor sãi apropiaþi. Acesta este contextul descoperirii".
     Profesorul Davies spune: "Posibilitatea unei origini iudeo-creºtine este sugeratã clar de imagisticã ºi, atunci, sunt toate ºansele care aceste codice sã arunce o nouã ºi dramaticã luminã asupra felului în care înþelegem o foarte importantã, dar atât de puþin înþeleasã perioadã a istoriei."
     Cercetãtorul David Elkington, care conduce eforturile britanice pentru repatrierea colecþiei în Iordania, declarã: "Este vital ca tezaurul sã fie recuperat intact ºi pãstrat în siguranþã în cele mai bune condiþii, atât în beneficiul proprietarului cât ºi al uriaºului potenþial de audienþã internaþionalã".

Sursa : Daily Mail