Ştiri:

Forumul RUFOn este din nou funcțional după ce a primit un upgrade important de software și rulează acum pe un server nou.

Main Menu

Vã rugãm nu hrãniþi trolli!!!

Creat de Nox, 11 Iunie 2008, 17:32:11

« precedentul - următorul »

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Nox

Ce este un troll?

Un "troll" al Internetului e o persoanã care e încântatã sã semene discordie pe Internet. El (ºi de obicei e un "el") încearcã sã porneascã certuri ºi sã supere lumea.

Trolii vãd în serviciile de comunicaþii ale Internetului o oportunitate convenabilã jocului lor bizar. Dintr-un anume motiv, ei nu se "prind" cã de fapt jignesc persoane reale. Pentru ei, ceilalþi utilizatori ai Internetului nu sunt umani, ci sunt un fel de abstracþie digitalã. Drept rezultat, nu au nici un fel de pãreri de rãu pentru suferinþele pe care le produc. De fapt, cu cât produc mai multã suferinþã, cu atât e mai mare "realizarea" lor (aºa cum o vãd ei). In acest moment, anonimatul relativ al Internetului permite trolilor sã prospere.

Trolii sunt impenetrabili la critici (fie ele ºi constructive). Nu poþi negocia cu ei; nu-i poþi face sã simtã ruºinea sau compasiunea; nu te poþi înþelege cu ei. Nu pot fi fãcuþi sã simtã remuºcarea. Dintr-un anume motiv, trollii nu se simt legaþi de regulile bunei-cuviinþe sau responsabilitãþii sociale.

Poate cã pare de neconceput. Puteþi crede cã, "Cu siguranþã le poþi scrie ceva care sã-i schimbe."
Dar un troll adevãrat nu poate fi schimbat prin simple cuvinte.


De ce e important ?

Unii oameni – în special cei care sunt pe Internet de mulþi ani – nu sunt deranjaþi de trolli ºi îi considerã un risc inevitabil al utilizãrii Internetului. Aºa cum spune zicala, "Nu poþi sta la picnic fãrã sã vinã furnicile".

Ar fi bine ca toatã lumea sã gândeascã aºa, dar adevãrul este cã trollii descurajeazã lumea. Membrii fideli pãrãsi un forum din cauza cerurilor iscate de trolli, iar "pândarii" (persoanele care citesc dar nu posteazã) se pot decide sã nu se expunã abuzurilor ºi sã nu se mai implice niciodatã.

O altã problemã este cã emoþiile negative stârnite de trolli se strecoarã ºi în alte discuþii. Omenii normali ºi afabili se pot întrista dupã ce citesc un schimb nervos de cuvinte între un troll ºi victimele sale, iar asta poate otrãvi relaþiile de amiciþie dintre utilizatorii vechi.
Iar în final, trollii genereazã un mediu paranoic, astfel încât o criticã obiºnuitã a unui utilizator nou poate degenera într-o izbucnire feroce ºi nepotrivitã.

Internetul e o resursã minunatã care sfarmã bariere ºi înlãturã prejudecãþi. Trollii ne ameninþã plãcerea noastrã de a participa la discutarea ideilor.


Ce se poate face în privinþa trollilor?

Când bãnuiþi cã cineva este un troll, puteþi încerca sã-i rãspundeþi cu un mesaj politicos ºi blând, pentru a vedea dacã nu cumva e doar cineva prost dispus. Uneori utilizatorii Internetului îºi lasã slobode pasiunile când stau aºezaþi în siguranþã în spatele tastaturii. Dacã le ignoraþi izbucnirea ºi le rãspundeþi într-o manierã cumsecade, de obicei se calmeazã.

Totuºi, dacã persoana persistã, ºi pare sã-i placã sã producã neplãcere, singura poziþie eficientã e sã urmaþi urmãtoarele:

Singurul mod de a trata cu trollii e sã vã limitaþi reacþiile, reamintindu-le celorlalþi sã nu le rãspundã trollilor.
Când încerci sã te înþelegi cu un troll, aceasta câºtigã. Când insultaþi un troll, acesta câºtigã. Când þipaþi la un troll, acesta câºtigã.
Singurul lucru pe care trollii nu-l suportã e sã fie ignoraþi.


Ce nu trebuie fãcut

Cum am mai spus, e inutil sã încercaþi sã "vindecaþi" un troll de obsesia lui. Dar poate cã pur ºi simplu nu suportaþi mediul ostil pe care îl creazã un troll ºi doriþi sã vã eschivaþi.
Dacã faceþi acest lucru, atunci, pentru binele celorlalþi utilizatori, nu publicaþi un dramatic mesaj "de adio". Asta îl convinge pe troll cã a câºtigat bãtãlia. Nu existã, poate, nici o altã variantã de mesaj pe care sã o puteþi scrie, ºi care sã afecteze la fel de mult ca un anunþ cã plecaþi din cauza ostilitãþii pe care trollul a aprins-o.
Dacã simþiþi cã trebuie sã spuneþi ceva, un mesaj discret cãtre moderator (sau alþi utilizatori, dacã le aveþi adresele de e-mail) e cea mai bunã acþiune. Dacã, din întâmplare, aþi scris mesajul într-o stare de agitaþie, o idee bunã e sã mai aºteptaþi vreo orã, iar apoi sã-l mai citiþi încã o datã înainte sã-l trimiteþi. Asta v-ar putea scuti de necazul de a spune lucruri pe care nu doreaþi de fapt sã le spuneþi unor persoane pe care le simpatizaþi.


Provocarea Webmaster-ului

Când trollii sunt ignoraþi, ei îºi înteþesc atacurile, cãutând cu disperare atenþia dupã care tânjesc. Mesajele lor devin în ce în ce mai insistente, ºi publicã din ce în ce mai mult. Ca o alternativã, pot sã protesteze cã le este încãlcat dreptul la liberã exprimare – vom discuta mai târziu de asta.
Moderatorul unui forum poate cã nu va reuºi sã ºteargã imediat mesajele unui troll, dar le va fi cu mult mai greu sã-ºi facã treaba dacã mesajele trollilor au numeroase reply-uri. Ei mai sunt fortaþi ºi sã decidã dacã sã ºteargã sau nu mesajele de la oamenii bine intenþionaþi, care au efectul neaºteptat de a încuraja trollii.
Unii moderatori trebuie sã îndure criticile unor utilizatori care îi considerã "dictatori", ºi cã n-ar trebui sã ºteargã nici un mesaj. Aceºti oameni pot fi dezinformaþi, ºi pot sã ajungã la aceastã pãrere ca urmare a parcurgerii mesajelor rãmase în urma trollilor, ºi nu-ºi dau seama cã moderatorul a ºters deja cea mai oribilã parte din ele. Reamintiþi-vã cã trollul are încã o alternativã dacã mai are ceva de spus: sunt serviciile de gãzduire gratuitã pe Internet ale forumurilor. Aºa cã trollul îºi poate face propriul sãu forum, unde poate lua propriile sale decizii asupra tipului de conþinut pe care îl agreeazã.
Cât de mult sã ne aºteptãm de la un moderator când e vorba sã pãstreze principiile liberei exprimãri ? Unii trolli gãsesc cã e o distracþie sã afle care e punctul în care cedeazã un anume moderator. Ar putea sã posteze zeci de mesaje, fiecare din ele conþinând 400 de linii de litera J. Aceasta e o formã de exprimare, sã fie siguri, dar gãsiþi cã e de datoria voastrã sã acceptaþi asemenea oameni ?
Dar poate cea mai dificilã sarcinã a moderatorului e sã decidã dacã sã ia mãsuri împotriva unui troll pe care câþiva îl gãsesc amuzant.. Unii trolli au o scânteie de creeativitate, pe care decid s-o iroseascã purtându-se ca niºte rebeli. Existã o anume plãcere perversã în a-i urmãri pe unii din ei. În cele din urmã, totuºi, moderatorul trebuie sã decidã dacã trollului chiar îi pasã sã facã spectacol pentru ceilalþi participanþi la forum, sau face spectacol pentru un singur spectator – el însuºi.


Cum rãmâne cu libertatea de exprimare?

Când trollii observã cã li se rezistã eforturilor lor, adeseori se plâng cã le este încãlcat dreptul la liberã exprimare. Sã examinãm aceastã afirmaþie.
Deºi majoritatea oamenilor de pe Internet sunt apãrãtori înfocaþi ai liberei exprimãri, totuºi acest lucru nu e ceva absolut; practic, existã limitãri. de exemplu, nu poþi striga "Incendiu !" într-o salã de cinema plinã, si nu poþi face glume în legãturã cu o bombã când te urci într-un avion. Acceptãm aceste limitãri pentru cã le recunoaºtem si servesc unui scop mai bun. Un alt exemplu bun e controlul spectrului frecvenþelor radio. Poate doreaþi sã vã faceþi o staþie radio puternicã prin care sã ve faceþi publice ideile, dar nu puteþi face acest lucru fãrã o licenþã. Din nou,e o limitare practicã: dacã fiecare ar emite fãrã restricþii, repercursiunile ar fi sã ne plictisim în cel mai bun caz, ºi sã ne punem viaþa în pericol în cel mai rãu caz.
Exemplul cu radioul mai este bun ºi din alt motiv: atât timp cât nenumãraþi oameni au dreptul legitim de a folosi comunicaþiile radio, e important sã ne asigurãm cã nimeni nu monopolizeazã canalele. Nu sunt foarte multe canale radio libere pe fiecare frecvenþã, iar acestea trebuiesc împãrþite de cãtre toatã lumea.
Când un troll atacã un forum, în general posteazã foarte multe mesaje. Chiar dacã mesajele sale nu sunt neapãrat agresive, ele pot fi atât de numeroase încât îneacã conversaþiile obiºnuite (fapt cunoscut drept "flooding"). Nu e nevoie sã mai spunem cã nimeni nu are voie sã monopolizeze un canal doar cu propriile sale opinii.
Ultimul rãspuns legat de "argumentul " libertatãþii de exprimare e acesta: deºi s-ar putea sã avem dreptul sã vorbim despre orice dorim, nu avem dreptul sã o facem oriunde dorim. Deºi vã deranjeazã cã vecinul dvs. nu ºi-a tuns peluza de 2 luni, nu aveþi dreptul sã i-o spuneþi în faþã în propria-i sufragerie. In mod similar, dacã un moderator îi spune unui troll cã nu e binevenit, trollul nu are "dreptul" sã rãmânã. Acest lucru e ºi mai adevãrat în cazul numeroaselor servicii de liberã comunicaþie oferite de Internet (în cazul sistemelor cu platã, trollul poate sã cearã returnarea banilor).


De ce fac ei asta ?

Din dorinþa de afirmare.
Utilizatorii de Internet obiºnuiþi ºtiu cât de plãcut este atunci când cineva le rãspunde la ceva ce au scris ei. E o întâlnire a minþilor, ceea ce reprezintã atât o emoþie intelectualã, dar ºi o recunoaºtere a valorii cuiva – iar asta poate fi o rãsplatã foarte satisfãcãtoare emoþional.
Trollii cautã sã obþinã atenþie, ºi nu le pasã dacã aceasta este pozitivã sau negativã. Ei vãd internetul ca pe o oglindã în care se pot admira într-o transã narcisistã.
Dacã doriþi o analizã mai profundã, poate cã un psiholog vã poate spune mai multe în aceastã privinþã.


Concluzie

Data viitoare când sunteþi pe forum ºi vedeþi un post al cuiva despre care credeþi cã este un troll, ºi simþiþi nevoia sã-i rãspundeþi, scrieþi pur ºi simplu un mesaj intitulat "Alertã la troll " ºi scrieþi doar atât.
Singurul mod de a trata cu un troll este sã vã limitaþi reacþiile în a le reaminti celorlalþi sã nu le mai rãspundã trollilor.
Postând un asemenea mesaj, îl anunþaþi pe troll cã ºtiþi ce este, ºi cã nu vã veþi lãsa antrenat de ciudatul sãu hobby.
Internetul e o splendidã ºi întâmplãtoare colecþie de articole, atât serioase, cât ºi lipsite de importanþã. Pentru cã e atât de liber, era de aºteptat sã fie ºi probleme. Cred cã ne putem bucura mai bine de el dacã tratãm tot ce se întâmplã online cu un umor sec ºi o simplã ridicare din umeri.
Nu tot ce zboară şi este necunoscut este extraterestru.
All warfare is based on deception. -- Sun Tzu, 600 BC

All types of knowledge, ultimately mean self knowledge. -- Bruce Lee

Serban M

extra thread ! gratz.

De la Wikipedia, enciclopedia liberã
Salt la: Navigare, cãutare

Pe scurt, un troll (germanã: Troll sau Kobold = spiriduº) este un provocator fãrã cauzã, cineva care lanseazã o discuþie cu scopul de a recrea un conflict de idei. Uneori, conflictul devine amuzant pentru troll, dar aproape niciodatã pentru participanþii inocenþi.

Troll-ul se foloseºte de subiecte clasice, cunoscute pentru pasiunea care o pot generea ºi pentru imposibilitatea de a le argumenta definitiv. Adesea, troll-ul se foloseºte de subiecte specifice comunitãþii în care doreºte sã stârneascã zâzania, cum ar fi regulile sau eticheta.

Denumirea de troll se poate aplica ºi mesajului menit sã agite spiritele.

Câteva exemple de subiecte tipic troll:

    * Existã Dumnezeu, sau extratereºtrii, sau comunism adevãrat...
    * Linux e mai bun decât Windows sau Mac OS sau Solaris sau...
    * Americanii, germanii sau indienii sau sunt mai deºtepþi decât ruºii, francezii sau japonezii...

Nu vã lãsaþi pãcãliþi.

În limba englezã, troll reprezintã o creaturã imaginarã din mitologia scandinavã. Are înfãþiºarea unei persoane foarte urâte trãind în grote sau prin munþi. Trolii îºi fac apariþia la sfârºitul zilei. (traducere din dicþionarul limbii engleze collins colbuild)