Ştiri:

Forumul RUFOn este din nou funcțional după ce a primit un upgrade important de software și rulează acum pe un server nou.

Main Menu

La frontierele cunoaşterii

Creat de protelisav, 24 Septembrie 2016, 19:24:52

« precedentul - următorul »

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

protelisav

De mai bine de un deceniu am fost preocupat de abordarea interdisciplinară şi transdisciplinară a cunoaşterii Existenţei - pentru integrarea ştiinţei cu filosofia şi religia.
De fapt,  unele "probleme" ale ştiinţei actuale m-au determinat să răspund provocărilor cognitive prin conceperea teoriei  dipolilor vortex.
* În prezent, cunoaşterea ştiinţifică nu explică expresiile similare pentru forţele electrice şi gravitaţionale – legea lui Coulomb, respectiv legea atracţiei gravitaţionale.
* Nu sunt abordate unitar conceptele de particulă şi câmpul asociat, sarcină electrică şi inducţia câmpului electric, masă şi intensitatea câmpului gravitaţional etc.
* Particulele elementare sunt caracterizate prin masă şi energie de repaus, dar fotonului – particula elementară a câmpului electromagnetic - îi sunt atribuite o infinitate de valori pentru aceste mărimi fizice.
* La nivel intuitiv, nu există o corelaţie între undele electromagnetice şi fluxurile de fotoni.
* Se consideră că gravitonul este particula elementară a câmpului gravitaţional, dar nu a fost descoperit pe cale teoretică sau experimentală.
* Nu există o teorie unitară a câmpurilor electromagnetic şi gravitaţional.
* Nu se aprofundează  dependenţa vitezei luminii de permitivitatea electrică absolută şi permeabilitatea magnetică absolută ale mediului de propagare.
* Nu există o corelaţie între metricile Minkowski şi Riemann din teoria relativităţii, care nu pun în evidenţă expansiunea accelerată a Universului.
* Este dificil de acceptat ipoteza "Big Bang" (Marea Explozie), după care geneza materiei, spaţiului şi timpului au la origine o singularitate primordială, deosebit de fierbinte şi densă, din care a apărut Universul nostru în urmă cu circa 13,7 miliarde de ani.
* Formalismul teoriei cuantice nu poate fi înţeles la nivel intuitiv, abordarea microcosmosului prin operatori şi funcţiile de undă fiind deosebit de abstractă. De exemplu, nu au suport intuitiv: dualismul undă-corpuscul, relaţiile de incertitudine ale lui Heisenberg, semnificaţia undei asociate unei microparticule etc.
* Abordarea actuală a Existenţei pe diverse domenii ştiinţifice nu asigură o viziune de ansamblu, interdisciplinară şi transdisciplinară, a realităţii obiective şi nu oferă o deschidere largă pentru interpretări filosofice şi religioase.
În limita posibilităţilor de care dispun, am căutat să răspund provocărilor cognitive prin conceperea, în etape succesive, a teoriei dipolior vortex.
Punctul de plecare în conceperea teoriei dipolilor vortex au  fost teoremele lui Gauss pentru câmpul electric şi câmpul gravitaţional - care pun în evidenţă surse de tip divergent (izvoare) şi convergent (puţuri) pentru fotoni, respectiv gravitoni, particule universale primordiale cu timp mediu de viaţă infinit.
S-a ajuns astfel la conceptul de "dipol vortex" pentru particulele elementare, prin care se face schimb de fotoni şi gravitoni între Universul nostru (format din materie) şi Universul complementar (format din antimaterie).
Sarcina electrică şi inducţia câmpului electric pentru o particulă elementară sunt proporţionale cu valorile medii pentru intensitatea fluxului de fotoni, respectiv, densitatea intensităţii fluxului de fotoni printr-o suprafaţă închisă în care se află vortexul asociat, iar masa şi intensitatea câmpului gravitaţional sunt proporţionale cu valorile medii pentru intensitatea fluxului de gravitoni, respectiv, densitatea intensităţii fluxului de gravitoni printr-o suprafaţă închisă în care se află vortexul asociat.
Particulele universale primordiale sunt cuante, nu numai pentru energie, masă, sarcină electrică sau informaţie, ci şi "cuante spaţio-temporale", ipoteză care justifică pe deplin legăturile profunde dintre spaţiu, timp şi materie.
Faptul că proprietăţile particulelor elementare sunt reflexia "în oglindă" a proprietăţilor antiparticulelor corespunzătoare, poate fi explicat prin raportarea dipolului vortex în cele două universuri, în care particulele primordiale implicate intră / ies printr-un pol şi ies / intră prin celălalt pol cu sensuri de mişcare opuse. Altfel spus, dipolul vortex corespunde unităţii dialectice "particulă-antiparticulă" în cadrul unei existenţe lărgite.
Având ca repere ale demersului cognitiv ipotezele de bază ale acestei concepţii, în prezent am obţinut următoarele rezultate:
- abordarea unitară a câmpurilor electromagnetic şi gravitaţional;
- identificarea gravitonului ca particulă universală primordială;
- exprimarea metricii Existenţei într-o formă care explică expansiunea Universului şi este corelată cu metricile Minkowski şi Riemann din teoria relativităţii;
- descifrarea formalismului teoriei cuantice, cu aplicaţii în configurarea dipolilor vortex.
Teoria dipolilor vortex nu contrazice ştiinţa actuală, ci o aprofundează, având valenţe explicative şi predictive care permit abordarea unitară a câmpurilor electromagnetic şi gravitaţional, descifrarea enigmei gravitonului, justificarea dualismului undă – corpuscul şi cuantificarea mărimilor fizice, generarea antiparticulelor şi fenomenul de anihilare, emisia şi absorbţia radiaţiei de către microparticule, structurarea materiei pe diverse nivele de organizare, expansiunea Universului etc.
Această concepţie despre realitatea obiectivă pune în evidenţă legăturile intrinseci dintre spaţiu, timp şi materia în mişcare şi transformare, făcând trimitere la manifestările existenţei ca unitate în diversitate la graniţa dintre cauzalitate şi întâmplare, actualitate şi potenţialitate.
Prof. Vasile Tudor
Cei interesaţi de teoria dipolilor vortex pot accesa link-ul  http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2544709.
Când te afli la frontierele cunoaşterii trebuie să priveşti dincolo de orizont.

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2449053

protelisav

Teoria dipolilor vortex a primit Premiul şi Trofeul de Excelenţă  la simpozionul internaţional "Universul Ştiinţelor", ediţia a VI-a, din 6 septembrie 2016.
http://forum.portal.edu.ro/uploads/post-40-1455707440.jpg
Când te afli la frontierele cunoaşterii trebuie să priveşti dincolo de orizont.

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2449053

protelisav

De aproape două decenii,  am fost preocupat de  integrarea științei cu filosofia și religia, rezultatele progresive ale  demersului cognitiv fiind  prezentate în lucrarea "Teoria dipolilor vortex".
  Această concepție oferă un  model gnoseologic transdisciplinar cu valenţe explicative şi predictive deloc neglijabile în abordarea enigmelor Existenței.
Teoria dipolilor vortex se bazează pe dialectica "materie-antimaterie" pentru a justifica structurile elementare şi interacţiunile fundamentale din Universul nostru, legile de variaţie şi de conservare pentru mărimile fizice, dualismul undă – corpuscul, semnificația  funcției de undă asociată unei microparticule, cuantificarea mărimilor fizice, cuantificarea spaţio-temporală, generarea antiparticulelor şi fenomenul de anihilare, invarianţa vitezei luminii în vid, relaţia lui Einstein dintre masă şi energie, abordarea unitară a câmpurilor electromagnetic şi gravitațional, legea lui Hubble și expansiunea accelerată a Universului etc.
   Existența este concepută ca Univers cvadridimensional dual, având drept componente fundamentale: Universul nostru (format din materie) şi Universul complementar (format din antimaterie).
   Dipolul vortex este un model fizic asociat oricărei microparticule și a câmpurilor generate, fiind o punte de legătură între Universul nostru şi Universul complementar, prin care se face schimb de particule universale primordiale.  Fotonii și gravitonii sunt particule universale primordiale care ies, respectiv intră în dipolii vortex.
Explicarea expansiunii accelerate a Universului nostru și demonstrarea teoretică a legii lui Hubble constituie argumente pertinente  pentru validarea teoriei dipolilor vortex, în care particulele universale primordiale sunt cuante elementare, nu numai pentru energie, masă, sarcină electrică, impuls mecanic sau informație, ci şi cuante spaţio-temporale.
Evoluția Universului nostru nu are un început și un sfârșit, deoarece semnifică o transformare permanentă atât la nivel local, cât și la nivel global. Pe de altă parte, Universul în care trăim este o componentă a Multiversului, care nu are limite spațio-temporale.
Deşi sunt modalităţi diferite de reflectare de către psihicul uman a existenţei, ştiinţa, filosofia şi religia converg asimptotic în descifrarea adevărului absolut.
  Spre deosebire de filosofie, implicată în cunoaşterea generalizată și abstractă a existenţei, ştiinţa analizează, prin cauze şi legi obiective,  procesele şi fenomenele care se manifestă pe diverse nivele de organizare a materiei, în timp ce religia se bazează pe credinţă pentru exprimarea aspiraţiilor fiinţei umane la fericire şi perfecţiune.
  Misterul  vieții nu poate fi înțeles pe deplin decât în dialectica "materie-spirit". În Universul nostru,  Spiritul se manifestă individual,  prin intermediul organismelor care au depășit anumite etape de dezvoltare filogenetică și ontogenetică, fiind identificat prin psihic, conștiință sau suflet. 
  Spiritele individuale sunt corelate  în cadrul Biouniversului cu Spiritul universal care face trimitere la Divinitate.
   Într-o exprimare sugestivă, Spiritul universal  asigură devenirea Biouniversului, fiind informaţia pură, alta decât informaţia genetică, având corespondenţă cu "Ideea absolută" din filosofia lui Hegel, cu divinitatea din religie, precum şi corelarea cu legile şi principiile universale ale evoluţiei.
  Menționez că lucrarea "Teoria dipolilor vortex" a primit Premiul și Trofeul de Excelență la Simpozionul Internaţional "Universul Ştiinţelor".
Pentru  mai multe detalii, cei interesați de varianta revizuită a teoriei dipolilor vortex pot accesa link-ul
  http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2653307.
Când te afli la frontierele cunoaşterii trebuie să priveşti dincolo de orizont.

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2449053

Grifon

Stimate domn @protelisav, cu tot(sincerul) respect : turnul de fildeș e drăguț, dar mai are și ferestre. Eu, sau domnul @abyss, v-am apreciat inserțiile, dar ni le-am dorit a fi dialog, nu expozeu auto (atot) suficient.. De ați fi dorit cu adevărat discuții, ați fi remarcat că în multe subiecte (gen "Vri!") ați fi găsit un cadru optim de a vă racorda (explica) teoriile. Nu ați făcut asta. Ne-ați ignorat. Sens în care, cu tristețe, remarc : dvs. nu aveți nicio elementară intenție de a schimba opinii, ci doar de a" umfla" opinii - ale dvs, și numai ale dvs.
Păcat. Vă doresc o trezire  - căci dincolo de năstrușnicii "dipoli", mai suntem și noi....interlocutorii.

abyss

Da.... deci ce a fost revizuit în TDV mai pe limba celor muritori? Întreb si eu ca ultimul profan din junglă....destul de smerit si retoric. Ar fi interesant de stiut fiindca e clar ca de 2 ani încoace dl profesor a tot mesterit la această teorie.
   Apoi ar fi niste întrebări de rostit la adresa teoriei, le tot port de ...2 ani. Una din ele era in legatura cu infinitul pomenit in TDV si posibilitatea ca el să fie o iluzie data de faptul ca timpul ar putea fi o "alungire" a spațiului, provocată de un anumit tip de curgere si structurare a informatiei. De exemplu, se cunoaste faptul ca daca luăm doua ceasuri identice si unul e transportat pe orbita iar altul ramane pe pământ,  ele arată timpul diferit, Atunci e posibil ca si distanța fizică dintre ele sa fie cumva afectată? Dacă in urma calculelor rezultă ca da atunci ar fi posibil ca ceea ce percepem noi ca distanțe intergalactice si expansiune , sa fie o iluzie sau un anumit tip de fenomen care privit dintr un unghi de referință sa confirme alungirea/deformarea spatiului insa din altul sa rezulte ca distanța este neschimbata?
  In fine ,e o ora prea târzie pentru o intrebare politicoasă .

protelisav

Pentru raportare prin feedback la personalități de referință din cultură, am trimis lucrarea "Teoria dipolilor vortex" domnului prof. univ. dr.Basarab Nicolescu. Vă prezint răspunsul primit prin e-mail:
Va multumesc pentru trimiterea lucrarii Dv., care are multe idei interesante.
Cred ca procedeul cel mai pertinent de validare a lor este redactarea unei serii de articole in limba engleza pe care sa le trimiteti la reviste internationale de specialitate.
Cu stima,
Basarab Nicolescu


http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2660866
Când te afli la frontierele cunoaşterii trebuie să priveşti dincolo de orizont.

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2449053

abyss

Din raspuns sa inteleg ca TDV ii cam anulează munca de o viață. 

abyss

Cred că am citit pe netul romanesc toate discutiile despre eter si teoria vortex.
Problema nr 1 din ce am dedus eu o reprezinta faptul ca fizica predata in scoala durizeaza si închide mintea celor vizați fara sa mai lase loc liber pt altceva.
  Acum, nu intru in detalii, dar stimați domni reprezentați aici prin fondatorul topicului, decat sa credeti ca între români nu există colaborare (Din tăcerea domniilor voastre asta deduc) nu era mai simplu sa alcatuiti un manual de fizica? Pentru clasa a 5a (primul) si apoi pentru restul claselor. Fiindcă pana sa inteleaga toata lumea ca T lui Mendeleev e reprezentat diferit , sau ca protonii nu se resping din alte cauze .... ca TDV e confirmată de altii de la nu stiu ce laboratoare (si nu va fi 1000 ani) ,  nu ar fi mai indicat sa fie explicată de la 0 ?
  Fiindcă cei capabili să înțeleagă fizica avansata sunt incapabili sa confirme. Evident de ce.
Teoria vortex are sute de ani vechime. Trebuie prezenta pentru copii mai întâi, si apoi  cine o indrageste va persevera.
Parerea mea. 

protelisav

Vă informez că am primit pe e-mail următorul mesaj:
Stimate Domnule Tudor,
Articolul dvs. a fost publicat în ,,EDICT- Revista educației". Felicitări!
Ne cerem scuze pentru întârzierea răspunsului.
Pentru a-l posta pe Facebook sau în altă rețea socială, utilizați linkul:
https://edict.ro/teoria-dipolilor-vortex/ cu eticheta #revistaeducatiei.
Pentru a-l adăuga la un portofoliu în format tipărit, printați articolul, precum și coperta și cuprinsul numărului curent al publicației educaționale ,,EDICT- Revista educației", pe care le preluați de aici: http://edict.ro/arhiva/
De asemenea, vă amintim că puteți regăsi oricând linkul la articol în profilul dvs. de pe platforma iTeach: https://iteach.ro/profesor/vasile.tudor
Toate cele bune,
Mihaela Preda
Când te afli la frontierele cunoaşterii trebuie să priveşti dincolo de orizont.

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2449053

protelisav

Cei interesați de lucrarea transdisciplinară "Teoria unitară a Existenței"  pot accesa link-ul
https://www.academia.edu/portfolio_preview.

Când te afli la frontierele cunoaşterii trebuie să priveşti dincolo de orizont.

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2449053

alx

Stimate user @protelisav
   V-am mai atras atentia si in trecut, si acum o fac pentru ultima data! Acesta este un forum! Nu un zid unde sa va expuneti dvs. teoriile si publicarile acestora. DACA veti continua cu aceste comunicate de presa, cu regret va anunt ca va voi restrictiona accesul pe forum.
  O seara buna, alx
"O piatră nu cade din cer.Sau,daca se intamplă să cada,atunci nu mai e piatră,ci aerolit."