Ştiri:

Forumul RUFOn este din nou funcțional după ce a primit un upgrade important de software și rulează acum pe un server nou.

Main Menu

⚡⚡ Vril

Creat de abyss, 15 Septembrie 2016, 12:28:47

« precedentul - următorul »

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Grifon

Coincidența aceasta bizară între noțiuni vechi și presupusele flugmaschines m-am făcut curios să urmăresc, cronologic, firul diverselor referiri la nazi-UFO, în încercarea de-a sesiza unde și când s-au elaborat teoriile acestea surprinzătoare.
Am lăsat la o parte lucrări tip "Jan van Helsing" (pe care nu dau, îndeobște, doi bani) și am pornit în cronologie inversă de la faimoasa "Dimineața Magicienilor" de Pauwels & Bergier (prima pe care o consider suficient de serioasă cât să fie luată în considerație).
Ca urmare, am ajuns prin anii '50, unde, selectând după notorietate, am dat de controversatul personaj George Adamski.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/George_Adamski

Aici, dincolo de mult-disputatele sale fotografii sau teorii (cea mai faimoasă în atașament) m-am frapat altceva - un mic element biografic.
În anii '30 (mai exact la debutul lor, adică simultan cu apariția Reich-ului) acest Adamski avea alte preocupări, ce merită puse sub lupă.
Mai precis, fondează o asociație intitulată "Royal Order of Tibet" (?!) , ținând expuneri la "Temple of Scientific Philosophy" - undeva în Laguna Beach, California.

Mda...se pare că oriunde ne sucim / învârtim pe aceste coordonate, nu lipsesc tibetanii. Nici teosofii...și nici sciento-sofii, pe care i-am mai reperat anterior, în conexiunile Aleister Crowley - L.Ronn Hubbard.....

abyss

#421
Intr adevăr de la veioza lui Adam(ski) pornesc cam toate relatările cu privire la forma ozn-urilor de dupa domnia sa. Adică la forma de farfurie întoarsă cu 3 mingi de tenis dedesubt.
  Referitor la studiile lor desfășurate în Tibet , presupun ca au legătură cu anumite scrieri vechi. Nici pana in prezent nu e tradus mare lucru, mai ales scrierile ce contin date tehnice ale unor constructii speciale sau poate chiar dispozitive.
   Dacă luăm cele mai vechi scrieri din tradiția Bön,  găsim de exemplu in format succint teoria dinamica a eterului. E clar ... In partile traduse, teoria e aplicata corpului uman si detaliată pe necesitatea corectiei percepției, pe metoda si rezultate. Dar mai sunt unele scăpări despre formarea universului si a materiei prin intermediul a ceea ce tradiția Bön numeste "unde/valuri , sunet , raze". Viziunea lui Tesla pare copiată de acolo.

Grifon

Citat din: abyss din  09 Septembrie 2017, 14:17:59
Intr adevăr de la veioza lui Adam(ski) pornesc cam toate relatările cu privire la forma ozn-urilor de dupa domnia sa. Adică la forma de farfurie întoarsă cu 3 mingi de tenis dedesubt.

Hahaha ! Ghiduș mare, acest pseudo-esoterist Adamski ! Ba, după cum a deslușit savantul german Walther Johannes Riedel, făcătura "foto" provenea de la o lampă chirurgicală, iar "propulsoarele" erau chiar becurile aferente. Și câți "followers" a colectat acest escroc...ba mai adună și astăzi !
Dar e util de reperat și el, mai ales că întregește imaginea unei anume filiere, ce a colportat / augmentat o întreagă saga a ocultismului nazist - încurcându-ne și pe noi, acum, să desțelenim adevărul.

Cât despre Bon...într-adevăr, pare un filon unde s-ar putea găsi niște răspunsuri despre Vril - însă doar la nivel de principiu. Ceea ce mă miră însă e propensiunea masivă a ocultiștilor de a se hrâni din acest izvor - în detrimentul altor învățături, din alte spații/epoci, cel puțin la fel de profunde ca "centrala tibetană".
Oare cine pe cine a "încălecat"? Atât în misterioșii ani '30, cât și după WW2, începând cu anii '50 ?

abyss

Care ar fi acele alte învățături as fi si eu interesat sa aflu. Pe de alta parte de ce ar fi important de stiut cine pe cine a încălecat ? La o prima privire as putea spune ca "frăția ariana" a comis-o....iarasi.

abyss

#424
Citat din: Grifon din  09 Septembrie 2017, 15:48:23
Hahaha ! Ghiduș mare, acest pseudo-esoterist Adamski ! Ba, după cum a deslușit savantul german Walther Johannes Riedel, făcătura "foto" provenea de la o lampă chirurgicală, iar "propulsoarele" erau chiar becurile aferente. Și câți "followers" a colectat acest escroc...ba mai adună și astăzi !
Dar e util de reperat și el, mai ales că întregește imaginea unei anume filiere, ce a colportat / augmentat o întreagă saga a ocultismului nazist - încurcându-ne și pe noi, acum, să desțelenim adevărul.

Cât despre Bon...într-adevăr, pare un filon unde s-ar putea găsi niște răspunsuri despre Vril - însă doar la nivel de principiu. Ceea ce mă miră însă e propensiunea masivă a ocultiștilor de a se hrâni din acest izvor - în detrimentul altor învățături, din alte spații/epoci, cel puțin la fel de profunde ca "centrala tibetană".
Oare cine pe cine a "încălecat"? Atât în misterioșii ani '30, cât și după WW2, începând cu anii '50 ?

Iata un posibil raspuns, pe care il iau in considerare (cu retinerile de bun simt):

extras din "Pentagon Aliens" de William Lyne
pagina 48
SYNOPSIS OF FACTS

1. An American citizen (naturalized), Nikola Tesla (an atheist and a capitalist), invented the
flying saucer, before 1900, and reduced it to practice by 1915.    

1. Un cetățean american (naturalizat), Nikola Tesla (un ateu și un capitalist), a inventat farfuria zburătoare, înainte de 1900, și a adus-o la practica prin 1915.


2. The American government helped the Nazis steal the invention from Tesla, through a
secret 1936-38 project, at Los Alamos, New Mexico (then called the "p2" project), under the
direction of the Baron Wernher von Braun, who was simultaneously collaborating in rocket
research with Dr. Robert Goddard near Roswell funded by the American Rocket Society (The
Smithsonian Institution and the Guggenheim Foundation).

2. Guvernul american a ajutat pe naziști să fure invenția de la Tesla, printr-un proiect secret in perioada 1936-1938, la Los Alamos, New Mexico (numit apoi proiectul ,,p2"), sub conducerea baronului Wernher von Braun, care în același timp colabora în cercetarea rachetelor cu Dr. Robert Goddard aproape de Roswell finantat de catre Societatea Americana Rocket (Smithsonian Institution și Fundația Guggenheim).

3. The American government later helped Wernher von Braun, under the Nazi project (a
forerunner of the Trilateral Commission) and CFR/Illuminati (who still retain control) remove the
"KT-p2" Projekt ("KT" is for "Kreisel-Teller" [German, for "Gyrating Plate"], and "p2" is the
electronic designation for Tesla's dipolar propulsion system) to Germany, in early 1938.

3. Guvernul american a ajutat mai târziu pe von Braun Wernher, in cadrul proiectului Nazist (un precursor al Comisiei Trilaterale) și CFR / Iluminatilor (care încă păstrează controlul) a reloca/muta ,,KT-p2" Projekt ( ,,KT" este pentru ,,Kreisel- Teller"[germană, pentru«Farfuria - Giratoare»], și«p2»este denumirea electronică pentru sistemul de propulsie dipolar Tesla) în Germania, la începutul anului 1938.

4. The Nazis, who developed and used the flying saucer during the war (called
"Foo-Fighters" by us, "Fireballs", "Flying Saucers" [Fliegende Untertasse], and "Flying Turtles"
by them), were unsuccessful in developing appropriate weapons for it until too late. They traded it
to the U. S. government and corporations during the stalemate of 1945, in exchange for amnesty
for numerous persons (including many war criminals), and for other concessions and guarantees.

4. Naziștii, care au dezvoltat și folosit farfuria zburătoare în timpul războiului (numit ,,Foo-Fighters" de către noi, ,,mingi de foc", ,,Farfurii zburătoare" [Fliegende Untertasse], și ,,Tzestoase-Zburatoare" de ei), nu au avut succes în dezvoltarea de arme adecvate pentru ea până cand a fost prea târziu. Ei au negociat vanzarea farfuriei zburatoare guvernului SUA și corporațiilor în timpul impas din 1945, în schimbul amnistiei pentru numeroase persoane (inclusiv mulți criminali de război), precum și pentru alte concesii și garanții.

5. The U.S. government (N.S.A., O.S.I.), on behalf of the Trilateral Commission/CFR, continues with and enforces a Nazi-originated "Big Lie" program, in which it perpetuates the hoax that flying saucers ("U.F.O.s") are: (a) Extraterrestrial in origin; (b) psychological phenomena ("collective consciousness archetypal images", ala C. G. Jung); © swamp gas; (d) "free-floating plasmas"; (e) piezo-electric effects; (f) ball-lightning; (g) other natural phenomena; (h) unknown life forms; (I) hallucinations; (j) non-existent; (k) hoaxes by attention-seekers; (1) the products of hysteria, insanity, etc., etc.
5. Guvernul Statelor Unite (ANS, OSI), în numele Comisiei Trilaterale / CFR, continuă cu, și impune simultan un program de origine nazista de tipul ,,Big Lie", în care se perpetuează farsa cum ar fi că farfuriile zburătoare ( ,,OZN-uri") sunt: (a) extraterestre în origine; (B) fenomene psihologice ( "conștiința colectivă imagini arhetipale", AAL CG Jung); © de gaz de mlaștină; (D) "plasme liber-plutitoare"; (E) efecte piezoelectrice; (F) fulgere-globulare; (G) alte fenomene naturale; (H) forme de viață necunoscute; halucinații (I); (J) inexistente; (K) farse ale celor care cauta de a atrage atentia asupra lor; (1) produse de isterie, nebunie, etc., etc.

6. The German navy surrounded the U.S. with 24 U-boats, armed with (V-6?) I.C.B.M.S,
having celestial guidance systems, and armed with neutron bomb warheads, trained on key American cities and centers, in a 1945 stalemate; German Admiral Karl Doenitz negotiated a secret truce and amnesty agreement with American authorities, under which he was required to order all 24 U-boats "...scuttled, with all hands on board...", under the agreement, pursuant to which Nazi skippers opened the hatches and the subs and all men on board went to the bottom. Under Operation Paperclip, all Nazi scientific research materials, most of their important scientists, and the "KT-p2 Projekt" technology, were transferred to the U.S. and to the CFR corporations, thus attempting to insure that the Illuminati would retain control of the materials. Certain unusual security procedures were initiated to insure this, including the "sacrificing" of some major German scientists to the Soviets, to plant misinformation, and to insure that the hoax was successful

6. Marina germană a înconjurat SUA cu 24 de submarine, înarmate cu (V-6?) ICBMs, având sisteme de ghidare celeste, și înarmate cu focoase de bombă cu neutroni, tintind orașe americane cheie și centre, într-un impas din 1945; Amiralul german Karl Doenitz a negociat un acord de armistițiu și de amnistie secretă cu autoritățile americane, in care i s-a impus sa comande tuturor celor 24 de U-boat ,,... sabordati submarinele, cu toate "mâinile" la bord ...", în temeiul acordului, toti comandanții de submarine naziste au urmat ordinul si au deschis trapele submarinelor inecand astfel oamenii de la bord care s-au dus la fund. Sub Operațiunea Paperclip,  toate materialele de cercetare științifică nazista, cei mai multi dintre cei mai importanti oameni de știință ai lor, si tehnologia ,,KT-p2 Projekt", au fost transferate în SUA și catre corporatiile CFR, încercându-se astfel să se asigure că Illuminati vor menține controlul materialelor. Anumite proceduri de securitate neobișnuite au fost inițiate pentru a asigura acest lucru, inclusiv ,,sacrificarea"  unor oameni de știință germani importanti dati astfel pe mana sovieticilor, pentru a planta dezinformare, și pentru a se asigura că farsa a fost de succes.


7. During the war, German scientists bypassed development of the "atom bomb", and built and tested the neutron bomb. German field Marshall Erwin Rommel and the Afrika Korps were originally sent to North Africa to test the neutron bomb, as well as Tesla's "death ray" (which freezes whole armies); this technology was acquired by American corporations, held chiefly by David Rockefeller, and was later sold in part back to the U.S. government and tested in the '60s, and the same technology was again sold to the U.S. government in the "70s and '80s, as "Star Wars" ("SDI" or "Strategic Defense Initiative") technology.
7. În timpul războiului, oamenii de știință germani au ocolit dezvoltarea ,,bombei atomice", și au construit și testat bomba cu neutroni. Maresalul german Erwin Rommel și Afrika Korps au fost trimisi inițial în Africa de Nord pentru a testa bomba cu neutroni, precum și o ,,raza a morții" a lui Tesla (care îngheață armate întregi); această tehnologie a fost achiziționată de către corporațiile americane, deținute în principal de David Rockefeller, iar mai târziu a fost vânduta în parte înapoi guvernului Statelor Unite și testata în anii '60, iar aceeași tehnologie a fost vândută din nou catre guvernul Statelor Unite în ,,anii '70 și '80 , ca tehnologie  "Star Wars" ( "SDI" sau "Inițiativa de Apărare strategică").

8. Over 15,000 German military, technical, intelligence, and support personnel were brought to America (mostly New Mexico—Manzano Base, Sandia Base, White Sands Missile Range, Alamogordo, Holloman A.F.B., Los Alamos, etc.) with the KT-p2 Project, in Sept., 1945, at which time, under Operation Paper Clip, Wernher von Braun became Director of Research, U.S. Army Ordnance, Ft. Bliss, Texas; he and his 116 top rocket and flying saucer scientists commenced rocket and flying saucer R & D. at White Sands Missile Range, and Alamogordo.
   
8. Peste 15.000 de militari, personal din serviciile secrete și personalul de suport tehnic au fost adusi din germania în America (cea mai mare parte New Mexico-Manzano Base, Sandia Base, White Sands Missile Range, Alamogordo, Holloman AFB, Los Alamos, etc), cu KT-p2 Projekt, în septembrie 1945, timp în care, în conformitate cu documentatiile din Operațiunea Clip, von Braun a devenit  astfel Wernher Director de Cercetare, US Army Ordnance, Fort Bliss, Texas; el și cei 116 specialisti de top in rachete și farfurii zburatoare au început productia de rachete și farf. zburătoare R & D la White Sands Missile Range, și Alamogordo.


9. Howard Hughes' "Glomar Explorer" was built to retrieve the 24 scuttled German U-Boats, before terrorists or unfriendly governments found and retrieved the subs, missiles,bombs, and related technology. The WW II German "Electro-U-boats" were powered by a type ofmagnetic-electric generator (invented by an American named Dort, of Virginia), based on a Teslaoscillator, which was superior to nuclear power. Further details about the German 'ship', the GrafZeppelin, are included in this book; Adolf and Eva (Braun) Hitler were daringly rescued from theBerlin Fuehrerbunker by a flying saucer, flown by test pilot Hanna Reitsch and long distance flightexpert Hans Ulrich Rudel. The Hitlers were later protected by the secret amnesty agreement, forthe remainder of their lives under protection of the N.A.T.O. alliance, in Kassel, Germany,ironically the home of an international monument to the Holocaust. The Hitlers even visited Hemisfair, the World's fair at San Antonio, Texas, in 1967, on the invitation of L.B.J.
9. Howard Hughes «Glomar Explorer» a fost construit pentru a prelua cele 24 U-Bot/submarine germane scufundate, înainte ca teroriștii sau alte guverne neprietenoase sa le fi găsit și recuperat: submarinele, rachetele, bombele și tehnologia aferenta. WW II Electro-U-boat" (Submarinele Electrice Germane) au fost alimentate de un tip de generator electric magnetic (inventat de un american pe nume Dort, din Virginia), bazat pe un oscilator Tesla, care a fost superior sursei de putere nucleară. Mai multe detalii despre ,,nava" germană, Graf Zeppelin, sunt incluse în această carte; Adolf și Eva (Braun) Hitler a fost salvati din Berlin, din Fuehrerbunker de o farfurie zburătoare, pilotata de pilotul de încercare Hanna Reitsch și de experțul de zbor pe lungă distanță Hans Ulrich Rudel. Sotii Hitler au fost mai târziu protejati prin acordul de amnistie secretă, fiind pentru restul vieții lor sub protecția alianței NATO, în Kassel, Germania, în mod ironic intr-o casa monument internațional pentru Holocaust. Sotii H. au vizitat chiar Hemisfair , târgul international de la San Antonio, Texas, în 1967, la invitația LBJ.

10. Part of the original deceit was under way at Wright-Patterson A.F.B, Ohio, even before the German surrender; Edgar Cayce was already employed as a technical writer, to revise, adapt, and resume the propaganda work pioneered by Hans Hoerbiger, Hitler's personal guru and astrologer, the official "father of parapsychology", and designer of the Nazi "Big Lie" system, in which the public's credibility 'window' is wallowed into a giant hole, allowing the indiscriminate acceptance if faceless authority and whatever the government says; the U.S. government even hired an Ohio naval law professor (and genius) to revise and popularize "Astara" ("Ostara" to Hitler), the Nazi religion based on the Bonpas (Tibetan black magic) religion, imported from Tibet to Germany by general Karl Haushofer, an ordained Bonpas priest, as the basis for the S.S.,financed and set up on instructions of the British-American CFR, in 1919; the S.S. Bonpas worshipped "Kali Ma" ("Bloody Mother"). This cult founded the ancient Thugee cult of India,and was the basis for the Society of Assassins; the concepts of this weird religion related to themass extermination of people, through many means, including assassination, extermination, andwar, as the basis for all 20th century totalitarian movements.
10. O parte din înșelăciunea originala a fost pusa la cale la Wright-Patterson, Ohio, chiar înainte de predarea germană; Edgar Cayce era deja angajat ca scriitor tehnic, pentru a revizui, adapta, și a relua activitatea de propagandă pionierata de Hans HOERBIGER, guru-ul personal al lui Hitler și astrolog, oficial numit ,,părintele parapsihologiei", și designerul sistemului nazist de tipul ,,Big Lie"(marea minciuna), în care ,,fereastra" de credibilitate a publicului devine o gaură uriașă, permitănd acceptarea unor lucruri fără discernământ indiferent de ce spune guvernul; guvernul SUA a angajat chiar și un profesor de drept, ofiter de marina din Ohio (și geniu) să revizuiască și să popularizeze ,,Astara" ( ,,Ostara" pentru Hitler), religia nazistă bazată pe religia Bonpas (magie neagră tibetana ), importata din Tibet în Germania de catre generalul Karl Haushofer, un preot hirotonit Bonpas, ca bază pentru SS, finanțata și înființata în conformitate cu instrucțiunile apartinand British-American CFR în 1919; Bonpasii SS o adorau pe "Kali Ma" ( "Maica Sangeroasa"). Acest cult a fondat vechiul cult Thugee din India, și a fost baza pentru Societatea Asasinilor; conceptele acestei religii ciudate legate de exterminarea în masă a oamenilor, prin mai multe mijloace, inclusiv asasinarea, exterminarea, și războiul, ca bază pentru toate mișcările totalitare din secolul al 20-lea.

11. Most forms of mass communication are primarily controlled or produced by the
Illuminati, through the secret agencies of our government, to brainwash the public, in the most monumental hoax in history, to socio-economically control the world, and to perpetuate lies designed to obscure the flying saucer's man-made origin and use (as well as to steal and conceal or monolithically control all other advanced technology); the government hires consultants, contract script writers, and teams of PhD.s, to create and disseminate Big Lie propaganda, in countless pulp magazines and newspapers, and finances and produces books and movies of the Close Encounters of the Third Kind ilk, to perpetuate the "extraterrestrial" myth; the government controls and manipulates the press, hires lecturers, and organizes and funds UFO groups; it stages"abductions", using actors, drugs, and sets; Operation Blue Book was set up at Wright-Patterson A.F.B., to retrieve leaked information and plug leaks, disseminate misinformation, falsely represent "expert, objective, scientific opinion", and to ferret out 'problem people'; mystical organizations (such as A.R.E.—Association for Research and
Enlightenment—part of the Edgar Cayce Foundation, of Virginia Beach, Virginia [conveniently close to CIA headquarters])—are created for the same purposes, and set the stage for the type of mass psychological control of the public required for totalitarian control by mystical cults, such as "Communism", "Naziism", "Synergy", or "Parapsychology" cults.

11. Cele mai multe forme de comunicare în masă sunt controlate în principal sau produse de către Illuminati, prin agențiile secrete ale guvernului, pentru îndoctrinarea publicului, prinn farsa cea mai monumentala din istorie, intru controlul socio-economic al lumii, și pentru a perpetua minciuni menite să ascundă originea omeneasca a farfuriei zburătoare (precum și să fure și să ascundă sau să controleze monopolic toate celelalte tehnologii avansate); guvernul angajează consultanți, scenariști de contract, și echipe de specialisti cu doctorate, pentru a crea și de propagandă Marea Minciuna, în nenumărate reviste și ziare, finanțand și producand cărți și filme ale Întâlnirlor de Gradul 3, pentru a perpetua mitul ,,extraterestrului"; guvernul controleaza și manipulează presa, angajează lectori, și organizează și finanteaza grupurile UFO; insceneaza ,,răpiri/abductii", folosind actori, droguri, și accesorii; Operațiunea Blue Book a fost înființat la Wright-Patterson, pentru a recupera scurgeri de informații și de a stopa scurgerile, să difuzeze dezinformarea, sa prezinte în mod fals ,,opinii stiintifice avizate", și să elimine ,,oameni problemă";
organizații mistice (cum ar fi sunt Asociația pentru Cercetare și Iluminare - parte a Fundației Edgar Cayce, din Virginia Beach, Virginia [convenabil de aproape de sediul central al CIA]) - sunt create pentru aceleași scopuri, și stabilesc scena pentru tipul de control psihologic de masă al publicului, lucruri necesare pentru controlul totalitar prin intermediul cultlor mistice, cum ar fi ,,comunism", ,,nazism", ,,Sinergie", sau culte ,,Parapsihologice".


prima parte

Grifon

#425
Ohoo...amplu material - si considerabil efort de traducere, herr @abyss !
Nu cunosc lucrarea acestui domn Lyne, dar motivul ptr. care n-o cunosc este cel ce l-am enunțat anterior - nu prețuiesc lucrări tip "van Helsing" (sau tip "Cinamar, dacă vrei, căci sunt pe același calapod).
Fără îndoială, precum ai precizat si d-ta, asemenea aserțiuni trebuiesc întâmpinate cu rețineri - ba chiar cu foarte multe rețineri. Genul acesta de "sinopsis"-uri îmi stârnesc adânci dubii, tocmai ptr.că explică tot, prin toate, înglobându-i labirintic pe toți.
Nu că n-ar fi pe aici adevăruri. A existat, neîndoielnic, Operațiunea "Paperclip", așa cum a existat și OdeSSa ori "Filiera Șobolanilor". Există, clar, influențe financiar-bancare transnaționale (Rockeffeller/Rotschild), si multe altele din cele expuse în lucrare - dar asta nu înseamnă că "jocul" arată precum în viziunea conspiro a lui Lyne.

Aceste complexități sunt laice, ba chiar de-a dreptul mundane. Că unii au "copiat" de la alții, sau au furat/vândut/cumpărat, e până la urmă ceva normal - între negustori.
Căci doar asta sunt Rockefellerii/Rotschilzii sau mulți alții - negustori. Extinși, globali, vicleni - da. Păi, aceste trăsături fac parte din însuși conceptul de negoț...ar fi hilar să fie altfel (ca să nu spun ilogic).

Dar întrebarea mea "cine a încălecat pe cine ?" nu are legătură cu aceste păienjenișuri inferioare. Nuclee precum "centrala tibetană" sau, să zic, Vaticanul (ca exemplu) se confruntă pe planuri mult mai elevate - planuri ale ideilor, ale noțiunilor profunde, cu implicații la fel de profunde (abia ulterior pasând sarcini executive altor asociații / organizații / firme...s.a.m.d.

Întrebarea mea rămâne astfel dificilă - așa că trebuie s-o detaliez un pic.

Cine a lansat "Vril" (concept) prin Bulwer Lytton ? Cine (si de ce ?) a căutat răspunsuri în Tibet ? Cum de au ajuns asiaticii să dea "consultanță" si naziștilor, si masonilor din City, iar după '50 si americanilor ?
Oare nu cumva "arienii", încercând recuperarea unei moșteniri străvechi (când Asia nu era cea de azi) au căzut, involuntar, sub influența unui nucleu al Asiei de azi (mongol)?

Căci de aceea m-a mirat "galopul" tuturor în zona mențiinată. De ce n-au căutat esențe în zona sufi ? De ce n-au exploatat idei din lumea azteco-incașă (unde, că veni vb. există multe indicii ale presupușilor atlanți)? Sau, mai mirabil ca orice, cum de elitele astea euro-americane fug ca draqu' de tămâie de esențele creștine ?

Iată unde cred eu că se află adevăratul front al vril-ului (căci pare a fi cel puțin o competiție, dacă nu o confruntare în toată regula). Aici sunt mizele uriașe - atât ptr.dezvoltare individuală, cât si, ulterior, ptr.controlul maselor.

Restul...sunt detalii. Negustorii n-au nevoie de adâncimi abisale ca "vril" sau "Duh Sfânt" pentu a-si transforma milioanele în miliarde...asa că n-are sens să-i amestecăm în discuție (decât la amănunte de palier).

abyss

Da, ... o tema de gândire serioasa.

fiulploii

Poate nu are nici o legătura cu subiectul de față insa poate ajută  :roll:
De ce toate sursele converg spre Tibet ?
City of Gods ..https://www.google.co.uk/amp/www.messagetoeagle.com/mysterious-mount-kailash-secrets-of-the-man-made-pyramid-and-entrance-to-the-city-of-the-gods/amp/
Interesant de săpat dupa informatii despre expediția doctorului Ernst Muldashev precum si despre cele trei expediții germane si alte câteva ale americanilor, britanicilor, suedezilor si ussr-ului dinaintea lui Muldashev. Nu am reușit sa găsesc mare lucru insa se pare ca toate căutau orașul zeilor găsit doar de Muldashev cu ajutorul unui lama.
    Ocultiștii germani credeau ca găsesc in acest oraș energie nelimitata, arme, specificațiile pt crearea omului perfect si tehnologia de a crea un asemenea om. Acest om perfect ar fi fost in stare sa folosească Telekinezia printre altele.
    Am auzit si de ceva ce s-ar numi " Shantamani Stone" ce ar conține know-how/ul a ceea ce se numește "matricea vieții ".
     Dr Muldashev sustine - zic unii fiindca nu am reușit sa găsesc jurnalul expediției pe net - ca a văzut si niste Uriași aflați in stază .

     Legat de acest fapt ar fi dupa alți autori evenimentele din Decembrie 2016 cand astronautul Buzz Aldrin , fostul secretar de stat John Kerry, fostul președinte Bill Clinton si printul Harry din partea familiei regale britanice au fost in Antarctica . Interesant e ca Buzz Aldrin a fost evacuat de urgentă din Antarctica din motive medicale nu prea clare, Ba din cauza de pneumonie , Ba din cauza de deshidratare . Ce a căutat un om de 86 ani acolo ? Ceva ce are legătura cu expedițiile Apollo aka Abbadon ?
    La câteva zile dupa evacuare, pe contul de twitter al lui Aldrin - nu se știe daca totuși era autentic acest cont disparut intre timp - a apărut mesajul : " We are all in danger. It is evil itself."
    Era mesajul unui aventurier bătrân si senil ?
   

Grifon

Interesant link-ul cu Muntele Kailash - și poate era chiar mai nimerit la subiectul "Muntele Meru" (unde, că veni vorba, nu ne-am aventurat niciunul...).
Referitor la Tibet, trebuie sa precizez însă că nu cred a fi acolo artefacte / uriași sau orice alte vestigii ale unor mistere materiale. Sau, dacă au fost cândva, sigur nu cred să mai fie în prezent - mai ales după anii '50. Beijingul a ras, efectiv, toată aria - cu precădere până la finele mao-ismului - cu tancuri, buldozere, excavatoare...foreze / raboteze, hahahaha...tot tacâmul. Dacă era pe acolo ceva, fie și bine dosit, sigur era dibuit până acum - să nu subestimăm intelectul sau perseverența chinezilor...

Deci nu cred că ceea ce aș numi "centrala tibetană" are legătură cu repere materiale - nici măcar neapărat cu arealul. Așa cum nici "Vatican" nu înseamnă, în sens profund, doar acel cartier din Roma - ci o întreagă complexitate, de anvergură mondială.
Voi reveni cu precizări.

Grifon

Ca și completări:
Desi Buddha (prințul Siddhartha / Sakya Muni) a trăit si s-a manifestat plenar în India veche, budismul s-a răspândit în toată Asia - mai puțin la el acasă. Stranie similaritate cu creștinismul care a plecat din Iudeea, fără s-o cuprindă...ceea ce indică temeinicia zicalei "nimeni nu-i profet în țara sa".
Atunci, cine a dus doctrina lui Buddha în largul areal asiatic, ce include suprafețe si populații imense ? Cine au fost "apostolii", episcopii, călugării - și pe ce filieră s-au revendicat / legitimat de la prințul Siddhartha ?
Aici se vădește însemnătatea acestei "centrale tibetane" - izvor, veacuri la rândul, ptr.tot felul de școli/secte. Aici trebuie căutat (si nu neapărat, repet, în enclava aceea montană) nucleul coordonator ce poate fi echivalat (în lipsă de alt referențial mai potrivit) cu Vaticanul.

Mă întorc, totodată, si la ciudățenia inserării Vrilului în mitosfera scandinavă. Căci acolo a fost o intenționalitate clară a...unora, menită a forța asimilarea. Repet, în toate basmele / legendele nordice nu se află nicio mențiune (dar absolut niciuna !) la Vril - oricât am studia si cerceta.
Atunci, de unde până unde a ajuns Vril-ul băgat într-ale lui Oddhin / Freya / Thor ? Ba încă atât de persuasiv și "natural" încât azi se asociază involuntar cu runele sau cu alte tradiții scandinave - desi, la o cercetare atentă, se poate vedea că e ceva eratic, ceva ce sigur nu are nimic în comun cu decorul.

Am văzut doar că noțiunea a fost "importată" din Asia (cazul Jaqolliot) sau introdusă în doctrine de extracție masonică prin Bulwer Litton. Cum de se ivește iarăsi la nemți, ba simultan cu ardentul interes ptr. Tibet ?

Ar fi interesant, pe linia acestei ciudățenii, să reperăm care a fost, exact, raportul de cauzalitate, sau măcar cronologia exactă a evoluției. Adicătelea, au băgat Vrilul după ce au amușinat prin Tibet, sau au ajuns înspre Tibet din pricina preocupării ptr. Vril ?
Stabilirea precisă a acestor raporturi ar explica multe....printre care si apariția acestui straniu drapel/simbol, despre care nu m-am dumerit nici până azi cui aparținea, cu adevărat, sau ce mesaj profund voia să transmită...

abyss

#430
Fac o paranteza.

Vril
Aril.
Aril ... Am ajuns la acest termen făcând cercetare pentru alt subiect , având în minte anvelopa eterica.  Dar în mod neașteptat mergand pe urmele etimologiei acestui nume am ajuns la etrusci , Roma și fiul lui Aether sI al Gaiei. ...și (cred) înapoi la Atlantida. Merita studiata și aceasta pista.
  Mâine voi dezvolta puțin ideea pentru a nu o pierde.

abyss

#431
   Pomenisem de termenul de "Aril". Dictionarul ne spune urmatoarele:


1) aríl sn [At: DA / Pl: ~e / E: fr arille] (La fructe) Partea cărnoasă care acoperă parțial (sau total) sămânța Si: arilod.


2) aríl sm [At: DEX2 / Pl: -i / E: fr aryle] (Chimie) Radical organic monovalent obținut dintr-o hidrocarbură aromatică prin îndepărtarea unui atom de hidrogen.În chimia organică, grupa fenil este un radical aril cu formula C6H5-. Radicalul fenil este derivat de la benzen, deși denumirea poate fi confundată (radicalul benzil este derivat de la toluen). Fenilul are șase atomi de carbon legați în formă de hexagon, dintre care cinci sunt legați de atomi de hidrogen. Carbonul rămas este legat de un substituent (în imagine R). Grupele fenil sunt adesea întâlnite în chimia organică. [1] Deși majoritatea reprezentărilor acestei grupe și a compușilor ce conțin nuclee benzenice se face cu legături duble, grupa fenil este aromatică, iar legăturile dintre atomii de carbon din catena hexagonală sunt aproape egale.

    Termenul desemneaza deci doua lucruri diferite dar in anumite aspecte asemanatoare. Nu voi intra in detaliile acestei observatii decat ca s-a dat aceasta denumire unei structuri circulare de tip tor prezenta in ambele cazuri, chimie respectiv biologie.  Dar cum au ajuns la acest termen?? Cautandu-l pe mos Google am gasit o trimitere pe Wikipedia cu denumirea "Atlas_(mythology)#Etruscan_Aril".
     Arilul Etrusc?? Si zice linkul urmatoarele:
The identifying name Aril is inscribed on two 5th-century Etruscan bronze items, a mirror from Vulci and a ring from an unknown site.[24] Both objects depict the encounter with Atlas of Hercle, the Etruscan Heracles, identified by the inscription; they represent rare instances where a figure from Greek mythology is imported into Etruscan mythology, but the name is not. The Etruscan name aril is etymologically independent.
Numele de identificare Aril este inscriptionat pe două elemente de bronz etrusce din secolul al 5-lea (sec. V), o oglindă din orasul Vulci și un inel de la un site necunoscut(??)[24] Ambele obiecte descriu întâlnirea cu Atlas a lui Hercle, etruscul Heracles, identificat de catre inscripție; acestea reprezintă cazuri rare în cazul în care o figură din mitologia greacă este importata în mitologia etruscă, dar pentru nume nu este cazul. Numele etrusc aril este etimologic independent (??).
-------------------
[24] Paolo Martini, Il nome Etrusco di Atlante, (Roma: Università di Roma) 1987 - investighează etimologia termenului Aril, respingând legatura cu verbul morfeme ar- ( ,,suport") în favoarea unei etimon fenician într-o formă posibilă necertificată *" Arrab(a), ceea ce înseamnă ,,garant într-o tranzacție comercială" cu conotația de ,,mediator", în legătură cu termenul imprumutat din latina arillator ,,intermediar". Această notă se bazeaza pe recenzia lui Rex Wallace despre Martini în Language 65.1 (March 1989:187–188).

    Ok... deci au gasit numele "Aril" pe o oglinda din orasul antic Vulci. Vulcii au fost un trib sau popor care si-au dat numele orasului lor, fiind unul din cele 12 popoare (??) ale civilizatiei etrusce. Etruscii sunt un popor care i-au precedat pe romani in peninsula, fiind prezenti in epoca bronzului ca metalurgisti iscusiti. Despre ei multe nu se cunosc iar limba lor a fost doar in mica masura descifrata.
Iata un pandant etrusc cu zvastici si vortexuri:

Etruscan pendant with swastika symbols from Bolsena, Italy, 700–650 BC. Louvre

Interesant e ca in bazinul mediteranean recent s-au gasit o serie de cladiri cetati circulare precum si structuri piramidale. Datarea lor e inca supusa discutiilor însă  urmele unei civilizatii stravechi care strabateau atlanticul incep sa iasa la iveala.
http://www.natgeotv.com/ro/programe/natgeo/atlantida-o-legenda

Oricat am cautat sursa inscripțiilor  (oglinda si inelul) nu le-am gasit.

Interesant cum aceste cladiri circulare, zvastici si metalurgisti antici apar atat in zona Asiei precum si in europa.


abyss

#432
In pandantivul din postarea precedenta se poate remarca conturul perimetral care are o forma clara si as zice identica cu

1)simbolul metalurgiei divine la egipteni:2) (posibil) simbolul metalurgistilor atlanti (refugiati) la Cancho Roano:  Tot in situl de la Cancho Roano apar 2 elemente interesante ale constructiei: un pilastru si un putz. Aceste doua elemente pot fi asociate cu cele 2 vortexuri, respectiv dipolii vortex - Pilastrul poate fi o sursa de tip divergent (izvor) iar putzul o sursa de tip convergent.

Pentru detalii ale refugiatilor atlanti urmariti documentarul "Finding Atlantis - National Geographic"
https://www.youtube.com/watch?v=8l61o6ker44


Tipul acesta de vortexuri convergete si divergente pot fi vazute pe acest pandant etrusc. De remarcat ca zvastica are o forma patrata si pare a fi o piramida vazuta de sus in care este simbolizata miscarea circumambulatorie levogira, alternata de o forma circulara cu cercuri concentrice ce pare a sugera un izvor, o sursa emisiva (ori invers, inca nu imi e clar):Am inchis paranteza.

fiulploii

Zvastica are niste puncte sau 'umflaturi' la fiecare capăt ceea ce poate sa însemne alte proprietăți decât cele obișnuite - care or fi cele obișnuite ?  :|
Ar putea sa însemne un motor electric privit de sus in care sunt reprezentați curenții bobinajului atat de pe stâtor cat si de pe rotor .
Părerea mea...

abyss

#434
Si mie mi s-a parut ca seama cu miscarea rotativa a unor curenti alternanti. Referitor la punctele svaticii zic sa mai cercetam. Acest principiu al spiralei, al unor curenti sau ce or fi apar in prea multe locuri. Avand in vedere valoarea simbolica ce i s-a dat ma gandesc ca nici ei nu mai stiau exact ce e doar ca a fost in legatura cu abundenta din timpuri considerate stravechi deja la vremea aceea, timpuri antedeluviene probabil. Si azi dupa o eventuala catastrofa e foarte probabil ca in nici 500 de ani (daca am fi tocati de clima extrema, vulcani, cutremure, tsunamiuri si altele) nu o sa mai stie cineva mare lucru despre motorul unei masini. Eventual vor construi o macheta si se vor inchina la ea, conferindu-i tot felul de simboluri, "cai" si altele, si in fond nici nu ar fi departe de adevar. Astazi a fi inginer, arhitect sau savant presupune o educatie si cunostinte +mod de viata iesit din comun pentru niste urmasi ai unor supravietuitori redusi la un mod de existenta primitiv.

IAta un alt exemplu de data aceasta sumerian:


The Samarra Bowl, Mesopotamia, Uruk Period, C. 4000 BC

Citat din: Grifon din  16 Septembrie 2017, 00:15:52
Mă întorc, totodată, si la ciudățenia inserării Vrilului în mitosfera scandinavă. Căci acolo a fost o intenționalitate clară a...unora, menită a forța asimilarea. Repet, în toate basmele / legendele nordice nu se află nicio mențiune (dar absolut niciuna !) la Vril - oricât am studia si cerceta.
Atunci, de unde până unde a ajuns Vril-ul băgat într-ale lui Oddhin / Freya / Thor ? Ba încă atât de persuasiv și "natural" încât azi se asociază involuntar cu runele sau cu alte tradiții scandinave - desi, la o cercetare atentă, se poate vedea că e ceva eratic, ceva ce sigur nu are nimic în comun cu decorul.

Am văzut doar că noțiunea a fost "importată" din Asia (cazul Jaqolliot) sau introdusă în doctrine de extracție masonică prin Bulwer Litton. Cum de se ivește iarăsi la nemți, ba simultan cu ardentul interes ptr. Tibet ?

Ar fi interesant, pe linia acestei ciudățenii, să reperăm care a fost, exact, raportul de cauzalitate, sau măcar cronologia exactă a evoluției. Adicătelea, au băgat Vrilul după ce au amușinat prin Tibet, sau au ajuns înspre Tibet din pricina preocupării ptr. Vril ?
Stabilirea precisă a acestor raporturi ar explica multe....printre care si apariția acestui straniu drapel/simbol, despre care nu m-am dumerit nici până azi cui aparținea, cu adevărat, sau ce mesaj profund voia să transmită...
As reveni la simbolul/drapelul pomenit de domnul Grifon. S-a dumerit cineva care a fost treaba cu el?