Afişare Mesaje

Aici puteţi vedea mesajele acestui utilizator. Sunt afişate doar mesajele făcute în secţiuni în care aveţi acces.


Mesaje - abyss

Pagini: 1 ... 189 190 191 192 [193] 194
2881
Extraterestri / Raspuns: Ocolesc extraterestrii Romania? De ce?
« : 05 Octombrie 2009, 15:37:08 »
subiectul e deja public, altfel nu am mai discuta. Dovezi existã (filme, fotografii) chiar dacã sunt amestecate cu probe contrafãcute. Mã gândeam de multe ori cã filmele ºi cãrþile s.f. inclusiv subiectul u.f.o.  stau la baza unui plan de a pregãti omenirea pt ºocul cultural ce va surveni dupã recunoaºterea faptului cã existã ºi alte fiinþe inteligente asemenea nouã. Ãsta ar fi un motiv (destul de solid) pt cã poate e.t. nu sunt ca noi, nici mãcar în infimã mãsurã d.p.v. al percepþiei asupra realitãþii spaþio temporale de aici derivând ºi un anumit tip de comportament. Sau noi suntem departe de a percepe normal realitatea distorsionand-o dupã propriul inventar spiritual ºi material. Al 2-lea motiv ar fi cã totul (ºi probele concrete ºi dezinformarea, informaþia în general) este folosit în scopul menþinerii avantajului tehnologic ºi propagandistic al celor aflaþi la conducerea omenirii. Suntem asemeni unor animale de crescãtorie, þinute în regim controlat. De fapt ºtim ceea ce ni se spune. Dacã spunem ceea ce nu se ºtie atunci ieºim din tipar ºi suntem constrânsi prin diverse moduri sã ne revenim la atitudinea iniþialã. Sistemul de control e perfect. Hiba lui e cã funcþioneazã doar dacã îþi raportezi mare parte din conjuncturile cotidiene la el. ªi ca sã revin, eu cred cã nimeni nu are interesul ca probele sã fie fãcute publice decât în momentul când subiectul s-a bagatelizat definitiv ºi nu mai prezintã interes. Vom zice aaa...? aºa aratã un extraterestru? Credeam cã e mai urât ºi poate agresiv....
 Sau cea mai sinistrã variantã ar fi ca fiecare univers (dacã existã un multivers) sã aibã o singurã specie inteligenþã ºi conºtientã de existenþa creatorului universal. Deºi mã-ndoiesc sã fie aºa.

2882
Iisus a spus “Cautati adevarul, si adevarul va va face liberi.”

2883
Extraterestri / Raspuns: Ocolesc extraterestrii Romania? De ce?
« : 04 Octombrie 2009, 21:20:09 »
Salut jean!
Razboiul dovezilor e nesfarsit din cauza lipsei clare a acestora. Pana acum sunt adunate cateva poze si filmulete care mai de care. De fapt o.z.n. sunt pretutindeni si pot fi orice. Aparitii de fiinte misterioase sunt pretutindeni si pot fi orice. De la diferite tipuri de halucinatii si iluzii autoinduse pana la proiectarea si materializarea in realitate a propriilor intenții, sau pot fi interferente cu un alt plan existential superior sau inferior nouã. Daca e.t. sunt prezenti printre noi si-si ascund identitatea poate au motivele lor. Lumea in care traim e o amestecatura de idei si credinte care mai de care. Scepticii au in mare masura dreptate. Si ceilalti care au trait evenimente semnificative au dreptate. Este ca in povestea cu shamanul care vedea corabiile spaniole pt ca era mai deschis catre abstract in timp ce bãșinașii vedeau doar valurile provocate de corabii (filmul ''what the bleep do we know'')... Eu initial cind m-am bagat prima oara pe forum aici credeam ca voi putea discuta despre problemele mele de tip ''rapiri'' si calatorii spațio-temporale si unele posibil inter-dimensionale pe care le-am avut inca din copilarie si care au durat pana acum cativa ani. Sincer mi-a cam pierit cheful intre timp. Oricum le-am ignorat de la inceput si cosiderat ca fiind fantasme si vise. Lumea forumista ufo e una specialã dar si cu cuțite ascuțite. Pe acest subiect mai spun doar atat: Extraterestrii gri exista, navele lenticulare exista, rapirile exista... iar interesul si demersul lor e unul non emotional legat doar de cursul distructiv pe care a luat-o omenirea. Parerea mea, monșer ca si abductee! Scepticii insa trebuie apreciati pt ca ne tin cu picioarele pe pamant si ne vor arata mereu drumul spre casa. Sper sa elucidam candva toate aceste mistere fascinante, macar in timpul acestei vieti!!

2884
ai invatat asta la nenea grig? :-)

2885
Extraterestri / Raspuns: De ce ne rapesc extraterestrii ?
« : 04 Octombrie 2009, 01:11:42 »
salve sorinede!
Dacã tot ai început ar fi interesant sã-þi dezvolþi ideea. Eu personal din punct de vedere al rãpirilor cred cã acestea au ca scop modificarea stãrii de conºtiinþã cãtre una elevatã având în vedere cã guvernul din umbrã se opune acestui lucru, adicã al evoluþiei noastre spirituale. În prezent lumea în care trãim este una pur iluzorie, artificialã. Atenþia noastrã e subjugatã sistematic pânã în acele mai mici detalii nelãsând timp pt altceva. Îþi dau un exemplu. Pe vremea lui ceauºescu exista un program de control mental moºtenit cred de la sovietici în care printre altele se menþiona ca autobuzele sã nu soseascã niciodatã la fix. Asta pt ca oamenii nici în staþie sã nu aibe timp liber ci sã se gândeascã cu îngrijorare la posibila întârziere la servici.... 

2886
Laborator / Raspuns: Parerea voastra?
« : 03 Octombrie 2009, 00:46:05 »
salut some1!
Ce se vede acolo dupã formã ºi dimensiune se apropie de un elicopter. Poate descoperi când a fost luatã imaginea din satelit, astfel poþi cerceta ºi afla dacã în acea zi au fost  semnalate elicoptere în zona. Oricum te felicit pt spiritul de observaþie ºi demersul efectuat.

2887
Cafenea / Raspuns: Nesimtirea la romani
« : 02 Octombrie 2009, 01:07:20 »
Taicã dragã, am remarcat cã vã pricepeti la tehnologii ºi altele dar la istorie....sã avem pardon! Star trek curat !
Vã felicit pentru mândria de a vã simþi român. Asta e ceva rar...

2888
Cafenea / Raspuns: Nesimtirea la romani
« : 01 Octombrie 2009, 02:52:07 »
Salut ºi felicitãri romulus! M-ai prins!... Numai cã eu vorbeam de onoare clasã ºi educaþie! Niºte "chestii" cu care 90% din bucureºteni sunt certaþi. ªi asta din cauzã cã trebuie sã treacã 7 generaþii de la acel aport de bun simþ ºi avânt gospodãresc pentru ca descendenþii respectivilor  sã devinã oameni cu adevãrat responsabili faþã de ei înºiºi ºi faþã de viitorul nostru ca neam. Îþi dau ca exemplu comportamentul muncitorilor români plecaþi peste graniþã... Este groaznic. În loc sã se civilizeze, sã înveþe de la alþii ce înseamnã mândria de a fi educat, manierat ºi de a-þi face treaba cât mai bine, ei ºi din cauza ºocului cultural o iau razna. Însã când vin acasã vin puþin schimbaþi. Dar treaba asta dureazã... pânã la o schimbare notabilã. Nu zic cã înainte de anii 50 în bucureºti umblau câinii cu covrigi în coadã dar uite mãcar ce clãdiri frumoase se fãceau atunci.... iar dupã rãzboi în timp ce oamenii de valoare umpleau puºcãriile "ceilalþi" cu origini sãnãtoase conduceau þara în ...râpa unde am ajuns astãzi. Sã nu mã înþelegi greºit. ªi eu sunt fiu de þãran. Dar nu mai mã pot preface cã dezrãdãcinarea, pierderea tradiþiilor înlãturarea valorilor morale nu conduce la mitocãnie. ªi nu generalizez. Mã refer doar la mârlanii din viaþa cotidianã care nu mai au nici o lege ºi de care mi-e greaþã. Degeaba au unii resurse financiare cãci nu pot cumpãra cu ele nobleþe sau un caracter elevat. ªi degeaba sperã cei care "muncesc, nu gândesc!" sã fie înobilaþi de muncã.

Uite eu acum unde mã aflu fac treaba celor pe care deja i-am plãtit sã o facã ºi au fãcut-o prost ºi cu pierderi. Banii cu care i-am plãtit au fost obþinuþi de mine prin efort ºi muncã. Deci am bãtut fierul de douã ori... Culmea e cã dacã m-ar vedea angajaþii mei (care de altfel sunt toþi plini de ifose) cã torn ciment ºi arãt ca un muncitor s-ar arunca de pe acoperiºul firmei direct pe maºinile lor fiþoase, he he he !       

2889
Cafenea / Raspuns: Dumnezeu nu se simte bine
« : 30 Septembrie 2009, 02:31:21 »
 Cu ocazia unor restaurãri efectuate la picturile interioare de la o bisericã de mare nume ºi ifose  din bucureºti, mã aflam pe schela aflatã deasupra altarului. De acolo puteam vedea ºirurile de oameni plini de credinþã ce-ºi aºteptau rândul la uºa altarului unde trebuia sã aparã popa sã le citeascã acatistele. Numa cã popa se afla în altar, în picioare în faþa mesei sfinte, cu braþele aºezate pe ea ºi aplecat citea un ziar pe care se afla o imagine mare pe 2 pagini cu o fufã creºtinã ce-ºi arãta nuditatea.... Am vrut sã-i trag o pozã dar am simþit cã voi arde în iad. Dumnezeu existã, depinde de fiecare în ce ipostazã doreºte sã-l cunoascã...

2890
Cafenea / Raspuns: Nesimtirea la romani
« : 30 Septembrie 2009, 02:10:40 »
nu intenþionez sã jignesc pe nimeni, dar situaþia în care a ajuns "micul paris" se datoreazã specimenelor de rahat aduse în capitalã începând cu anii '50 de cãtre regimurile comuniste ºi folosite la muncã pt reconstrucþie, pentru construcþia marilor platforme industriale ce se situau în jurul oraºului ºi desigur la construcþia blocurilor în care sã locuiascã muncitorii acelei perioade. Acei oameni simpli, dezrãdãcinaþi, fãrã prea multã culturã sunt pãrinþii hoardelor sinistre de mârlani care fac ceea ce fac... Unii descendenþi s-au cizelat nãscându-se probabil cu un suflet nobil în ei dar restul ajung chiar în funcþii importante de unde împut viaþa noastrã ºi degradeazã imaginea þãrii. Un dictator german avea o vorbã bunã: "fãrã educaþie, clasã ºi onoare suntem sortiþi pieirii !"     

2891
2012 / Raspuns: 21 decembrie 2012
« : 28 Septembrie 2009, 00:19:26 »
mãi fraþilor, "Apocalipsa în 2012"..... Ne referim aici la Judecata de Apoi?
 Sau la anul nou mayaº care începe pe 22.12.2012 (0.0.0.0.1)?
  Apocalipsa din biblie e rezultatul unor revelaþii... pe când calendarul e rezultatul a sute poate mii de ani de observaþii astronomice foarte exacte. Cum au devenit mayaºii aºa de obsedaþi de timp, în jungla aia a lor ºi pe podiºurile pe care trãiau? Totuºi nu aveau u.f.o.-uri de prins, mesaje de trimis ºi nici nu prea cãlãtoreau...   

2892
Extraterestri / Raspuns: Ufologia din ziua de azi
« : 27 Septembrie 2009, 02:20:53 »
 ...pentru mine nu se pune problema dovezilor care de altfel pot fi contrafãcute însã Jackie are dreptate pt cã imaginile pot fi traduse ca ºi cazane zburãtoare sau conserve turtite. Dar în acest spirit nici viaþa dupã moarte nu poate fi doveditã. Sau existenþa creatorului universal ori a sursei rãului. Sau poþi "dovedi" cu adevãrat binele? Dar rãul? Un aºa zis "bine" de moment se poate "dovedi" un mare rãu ulterior... ªi viceversa! Dacã totul e relativ ºi supus transformãrii în ce mai credem? În valori ce dãinuie ºi care au fost "dovedite"? Pãi poate ºi acelea expirã într-o zi, nu? Atunci, cum putem sã credem în noi dacã anumite trãiri reale ºi dramatice ori moralizatoare pt observator nu pot fi dovedite palpabil celorlalþi semeni? Ce ne mai rãmâne dacã ucidem misterul... ? Banul ? Confortul ? Puterea ? Importanþa de sine ? Lucruri palpabile ºi materiale ...   
Deºi personal cred cã jackie se referã la faptul cã pânã nu-i vom vedea pe e.t. mergând de braþ cu noi pe stradã mai bine aºteptãm ºi ne investim timpul cu mai mult folos decât speculând la infinit pe ceea ce realmente pot fi simple emanaþii mentale. ªi sunt de acord cu el.

Dar totuºi... Eu cu mulþi ani în urma prin 1983 cred cã am trecut printr-o experienþã de tip "rãpire". Farfuria zburãtoare în cauzã pãrea din metal strãlucitor. Când m-am trezit în interior avea ferestre mari cu arcade. Acest detaliu m-a fãcut sã cred cã am halucinaþii ºi am stat liniºtit. Cum sã vezi afarã dacã farfuria zburãtoare e de tablã? Ei bine....dupã mulþi ani mai târziu în timp ce urmãream un documentar despre Bob Lazar vãd la televizor farfuria în cauzã ºi mai aud ºi explicaþii cum cã e un metal transparent ca sticla. Mi-a fost îngrozitor de rãu ºi mai erau ºi alþii de faþã. Ei bine cum pot dovedi ? Nu pot.... Dar eu ºtiu cã aºa a fost. Iar spusele lui Lazar erau reale (pt mine doar)...pentru ceilalþi de faþã atunci erau basme !

2893
Noua Ordine Mondiala (NOM/NWO) / Raspuns: Sunteti pregatiti?
« : 26 Septembrie 2009, 02:02:35 »
aºa e ... apropo am vãzut pe net tot felul de truse, genþi ºi rucsaci dotaþi  fain pt supravieþuire. Mã gândeam sã-mi iau ºi eu ceva.  :-D
Nu de alta dar trãim într-o zonã seismicã nasoalã.

2894
Extraterestri / Raspuns: Ufologia din ziua de azi
« : 25 Septembrie 2009, 14:07:44 »
da. Este interesantã ºi intoxicarea în sine ca obiect de studiu. Cine are interesul sã publice porcãrii (lãsându-i la o parte pe mocofanii care din imbecilitate fac asta ) care mai apoi sunt date ca exemple de mistificare ºi care degradeazã subiectul. Dacã nu avem dovezi de necontestat asta nu înseamnã cã alte fiinþe inteligente nu existã. 

2895
Extraterestri / Raspuns: Ufologia din ziua de azi
« : 25 Septembrie 2009, 02:34:05 »
 Este interesant cum jackie28t s-a transformat dupã mulþi ani de studiu ºi cercetare din "beliver" în "infidel"... Cred cã ar fi de ajutor multora din noi ca jackie sã ne povesteascã momentul când a avut certitudinea cã subiectul e timp pierdut. Adicã ce anume, ce informaþie l-a transformat atât de radical ºi care a fost factorul declanºator.  Mulþumesc anticipat ! 

Pagini: 1 ... 189 190 191 192 [193] 194