Afişare Mesaje

Aici puteţi vedea mesajele acestui utilizator. Sunt afişate doar mesajele făcute în secţiuni în care aveţi acces.


Mesaje - abyss

Pagini: 1 ... 185 186 187 188 [189] 190 191
2821
Fenomene conexe si paranormale / Raspuns: Telekinezie I
« : 09 Octombrie 2009, 14:49:55 »
"BISS-pãi tocmai asta e problema:Eu mã consideram pânã acum aici între prieteni ºi într-un cadru intim ºi de aceia miam permis doar sã mai ºi glumesc-nu ca alþii care care îºi permit sã te întrebe cu tupeu pe la mesaje personale dacã eºti adventist ca sã intrii intr-o gaºcã existentã pe aici,ºi care vãd cã sânt lãsaþi bine mersi.Dar -vorba dv.:oricum nu mai conteazã,cã doar e mare internetul..Voiaþi sã ºtiþi dacã practic yoga-Da ºi trãiesc izolat,mã hrãnesc absolut natural,cu lapte de caprã,legume ºi fructe,nu este flit se poate verifica,-ªi eu la fel vã reîntorc scuze ptr.neînþelegeri.-Sãnãtate multã la trup ºi la suflet.

Mulþumesc asemenea!
Frumoasã viaþã duceþi... ªi vã pun o întrebare off topic: acolo unde trãiþi vine din când în când o ursoaicã sã vã aducã miere aºa în amintirea zilelor tinereþii? (dacã nu ºtiþi bancul vi-l trimit pe MP)

2822
Fenomene conexe si paranormale / Raspuns: AL 3-lea ochi
« : 09 Octombrie 2009, 01:05:12 »
La tot omul sãnãtos chakre-le sânt active,dar nu deschise.În cazul unei înbolnãviri chakra din zona bolnavã îmcetineºte viteza ,sau chiar se opreºte,pentru ca apoi când omul se însãnãtoºeºte,ea revine la culoarea ºi viteza normalã ºi zicem noi cã sa reactivat....

Am o întrebare: credeþi cã sensul de rotaþie al unei chakre se poate schimba în sens invers? ªi dacã da în ce condiþii?

2823
Fenomene conexe si paranormale / Raspuns: Telekinezie I
« : 08 Octombrie 2009, 01:43:50 »
.......gluma provoacã râsul ,deci e o terapie,cine nu râde -e de compãtimit-are spiritul opac.
Sunt de acord cu asta. Poanta cu ochiul era bunã, ºi cea cu ruleta care mã îmbia la un anume rãspuns, doar cã sunt glume care se pot spune numai între prieteni ºi în cadru mai intim... Pãrerea mea. Dar nu mai conteazã. Scuze pt cã v-am inoportunat !

2824
Fenomene conexe si paranormale / Raspuns: AL 3-lea ochi
« : 07 Octombrie 2009, 01:31:10 »
biss-Prima chakra Mulathara,se aflã în dreptul osului sacral adicã-între picioare-sânt convins cã nu cunoºti aceste lucruri de aceia te iert,convins fiind cã ai picat ca musca ..
Convingerea ta valoreazã cât mierea muºtei la care faci referire.... Rãspunde te rog la întrebare. Practici ceva sau tragi cu flit din auzite? Ai vorbit urât cu un coleg... Îþi încarci aiurea karma... Deci eºti habarnist sau practici ceva? ªi scuzã-mã, cine te crezi de arunci iertãri în vânt?   

2825
Fenomene conexe si paranormale / Raspuns: Telekinezie I
« : 07 Octombrie 2009, 01:13:34 »
biss-cum stiai cã se liniºteau valurile în jurul tãu la 50 de metrii atunci când te scãldai,aveai vreo ruletã ceva cu care mãsurai?Nu ºtiu dece unora chiar le place sã facã..valuri.

Distanþa era aproximativã. Dacã scriam 49.8metri puteai face referiri la ruletã. Iar faptul cã nu crezi cã e posibil ce am relatat dezvãluie cã spiritul tãu strãluceºte cam opac... Sincer îmi pare rãu pt tine!....

2826
nu,am invatat de la mentorul meu
Bravo. Eºti iubit !
 Apropo de mentor... Într-o dimineaþã când dormeam simþeam cum razele soarelui îmi cãdeau pe ochii închiºi. Încet am deschis ochii ºi am zãrit în locul ferestrei mele o deschidere dreptunghiularã prin care lumina aurie a rãsãritului de soare pãtrundea în încãpere. Încet încet am început sã observ cum încãperea era parcã dãltuitã în piatrã. Am observat cã eram întins pe un fel de pat sãpat tot în piatrã... Am distins un zgomot ce venea din stânga. Acolo am zãrit un cãlugãr tibetan f. bãtrân care scria ceva. Acum îmi era jenã de situaþie ºi nu ºtiam ce sã fac ºi ce cãutam acolo... Însã bãtrânul simþi prezenþa mea, se întoarse ºi mã privi cu bucurie ºi seninãtate. Am vrut sã vorbesc dar îmi tot fãcea semne sã stau liniºtit ºi sã nu scot un sunet. Apoi se apropie ºi-mi aduse un ceai. În timp ce luam prima înghiþiturã vocea bãtrânului se fãcu auzitã în mintea mea... Am stat câteva ore în acel loc discutând cu bãtrânul ºi alinându-mi sufletul. La sfârºit i-am spus cu regret cã voi uita sigur când mã voi trezi discuþiile avute. Dar el insista sã învãþ o mantrã care mã va ajuta sã-mi amintesc. Era mantra tibetanã a inimii. Poate mentorul tãu o ºtie ºi mi-o trimiþi ºi mie prin mesaj personal. Mulþumesc Arcchangel. 

2827
Fenomene conexe si paranormale / Raspuns: Telekinezie I
« : 07 Octombrie 2009, 00:33:32 »
mulþumesc padme. Dar aceste lucruri nu au valoare decât dacã îþi întãresc ºi disciplineazã spiritul,dacã te fac mai blând ºi mai iubitor. Altfel aceste forþe îþi vor schimonosi sufletul ºi te vor face sã rãtãceºti pe cãile neantului....

2828
Fenomene conexe si paranormale / Raspuns: AL 3-lea ochi
« : 07 Octombrie 2009, 00:08:56 »
......cam ce vezi tu cu noul tãu ochi,cã pe kundaliny nu lai trezit ( neavând ºi celelante deschise)sau te pomeneºti cã la tine o fii al treilea ochi între..picioare.

Dar tu eºti cumva mare expert sau maestru de-þi permiþi sã faci asemenea comparaþii de doi lei, triviale ºi gratuite? Spune !!! Pe ce te bazezi? Practici mãcar ceva sau doar tragi cu flit în ochi altora...

2829
Fenomene conexe si paranormale / Raspuns: Telekinezie I
« : 06 Octombrie 2009, 13:30:03 »
Bunã întrebare lylyt_ice!! Descopãr cã cei care reuºesc asemenea performanþe au anumite afinitãþi. Unii miºcã roþi alþii îndoaie linguri etc. Eu de exemplu, de mic reuºeam la mare când erau valuri mari sã le fac în câteva secunde sã se micºoreze pânã aproape de dispariþia lor. Fãceam asta dupã ce intram în apã ºi se liniºteau pe o distanþã de 50 metri în jurul meu. ªi acum mai procedez aºa când doresc sã înot liniºtit. Efectul respectiv se menþine în jurul meu chiar dacã strãbat inotând 2-4 kilometri. În altã ordine de idei mai demult reuºeam sã opresc un ceas cu pendul sau sã sparg în douã o vazã. Toate astea le fãceam cu privirea de la o distanþã de 2-3 metri. Cu alte lucruri nu am mai încercat pt cã începuse sã mã sperie puþin treaba dar ºi din cauza unor amici cu puteri asemãnãtoare cu care am realizat împreunã experimente de care nu mã laud. Întrebarea mea pt cei în cauzã e dacã pot reuºi mai multe experimente cu diverse obiecte sau are fiecare un obiect anume? ªi încã una:  cum credeþi cã vã ajutã aceste abilitãþi în evoluþia spiritualã ?   

2830
Extraterestri / Raspuns: Ocolesc extraterestrii Romania? De ce?
« : 05 Octombrie 2009, 15:37:08 »
subiectul e deja public, altfel nu am mai discuta. Dovezi existã (filme, fotografii) chiar dacã sunt amestecate cu probe contrafãcute. Mã gândeam de multe ori cã filmele ºi cãrþile s.f. inclusiv subiectul u.f.o.  stau la baza unui plan de a pregãti omenirea pt ºocul cultural ce va surveni dupã recunoaºterea faptului cã existã ºi alte fiinþe inteligente asemenea nouã. Ãsta ar fi un motiv (destul de solid) pt cã poate e.t. nu sunt ca noi, nici mãcar în infimã mãsurã d.p.v. al percepþiei asupra realitãþii spaþio temporale de aici derivând ºi un anumit tip de comportament. Sau noi suntem departe de a percepe normal realitatea distorsionand-o dupã propriul inventar spiritual ºi material. Al 2-lea motiv ar fi cã totul (ºi probele concrete ºi dezinformarea, informaþia în general) este folosit în scopul menþinerii avantajului tehnologic ºi propagandistic al celor aflaþi la conducerea omenirii. Suntem asemeni unor animale de crescãtorie, þinute în regim controlat. De fapt ºtim ceea ce ni se spune. Dacã spunem ceea ce nu se ºtie atunci ieºim din tipar ºi suntem constrânsi prin diverse moduri sã ne revenim la atitudinea iniþialã. Sistemul de control e perfect. Hiba lui e cã funcþioneazã doar dacã îþi raportezi mare parte din conjuncturile cotidiene la el. ªi ca sã revin, eu cred cã nimeni nu are interesul ca probele sã fie fãcute publice decât în momentul când subiectul s-a bagatelizat definitiv ºi nu mai prezintã interes. Vom zice aaa...? aºa aratã un extraterestru? Credeam cã e mai urât ºi poate agresiv....
 Sau cea mai sinistrã variantã ar fi ca fiecare univers (dacã existã un multivers) sã aibã o singurã specie inteligenþã ºi conºtientã de existenþa creatorului universal. Deºi mã-ndoiesc sã fie aºa.

2831
Iisus a spus “Cautati adevarul, si adevarul va va face liberi.”

2832
Extraterestri / Raspuns: Ocolesc extraterestrii Romania? De ce?
« : 04 Octombrie 2009, 21:20:09 »
Salut jean!
Razboiul dovezilor e nesfarsit din cauza lipsei clare a acestora. Pana acum sunt adunate cateva poze si filmulete care mai de care. De fapt o.z.n. sunt pretutindeni si pot fi orice. Aparitii de fiinte misterioase sunt pretutindeni si pot fi orice. De la diferite tipuri de halucinatii si iluzii autoinduse pana la proiectarea si materializarea in realitate a propriilor intenții, sau pot fi interferente cu un alt plan existential superior sau inferior nouã. Daca e.t. sunt prezenti printre noi si-si ascund identitatea poate au motivele lor. Lumea in care traim e o amestecatura de idei si credinte care mai de care. Scepticii au in mare masura dreptate. Si ceilalti care au trait evenimente semnificative au dreptate. Este ca in povestea cu shamanul care vedea corabiile spaniole pt ca era mai deschis catre abstract in timp ce bãșinașii vedeau doar valurile provocate de corabii (filmul ''what the bleep do we know'')... Eu initial cind m-am bagat prima oara pe forum aici credeam ca voi putea discuta despre problemele mele de tip ''rapiri'' si calatorii spațio-temporale si unele posibil inter-dimensionale pe care le-am avut inca din copilarie si care au durat pana acum cativa ani. Sincer mi-a cam pierit cheful intre timp. Oricum le-am ignorat de la inceput si cosiderat ca fiind fantasme si vise desi m-au lasat cu abilitati interesante. Lumea forumista ufo e una specialã dar si cu cuțite ascuțite. Pe acest subiect mai spun doar atat: Extraterestrii gri exista, navele lenticulare exista, rapirile exista... iar interesul si demersul lor e unul non emotional legat doar de cursul distructiv pe care a luat-o omenirea. Parerea mea, monșer ca si abductee! Scepticii insa trebuie apreciati pt ca ne tin cu picioarele pe pamant si ne vor arata mereu drumul spre casa. Sper sa elucidam candva toate aceste mistere fascinante, macar in timpul acestei vieti!!

2833
ai invatat asta la nenea grig? :-)

2834
Extraterestri / Raspuns: De ce ne rapesc extraterestrii ?
« : 04 Octombrie 2009, 01:11:42 »
salve sorinede!
Dacã tot ai început ar fi interesant sã-þi dezvolþi ideea. Eu personal din punct de vedere al rãpirilor cred cã acestea au ca scop modificarea stãrii de conºtiinþã cãtre una elevatã având în vedere cã guvernul din umbrã se opune acestui lucru, adicã al evoluþiei noastre spirituale. În prezent lumea în care trãim este una pur iluzorie, artificialã. Atenþia noastrã e subjugatã sistematic pânã în acele mai mici detalii nelãsând timp pt altceva. Îþi dau un exemplu. Pe vremea lui ceauºescu exista un program de control mental moºtenit cred de la sovietici în care printre altele se menþiona ca autobuzele sã nu soseascã niciodatã la fix. Asta pt ca oamenii nici în staþie sã nu aibe timp liber ci sã se gândeascã cu îngrijorare la posibila întârziere la servici.... 

2835
Laborator / Raspuns: Parerea voastra?
« : 03 Octombrie 2009, 00:46:05 »
salut some1!
Ce se vede acolo dupã formã ºi dimensiune se apropie de un elicopter. Poate descoperi când a fost luatã imaginea din satelit, astfel poþi cerceta ºi afla dacã în acea zi au fost  semnalate elicoptere în zona. Oricum te felicit pt spiritul de observaþie ºi demersul efectuat.

Pagini: 1 ... 185 186 187 188 [189] 190 191