Afişare Mesaje

Aici puteţi vedea mesajele acestui utilizator. Sunt afişate doar mesajele făcute în secţiuni în care aveţi acces.


Mesaje - abyss

Pagini: 1 ... 185 186 187 188 [189] 190 191 192 193 ... 195
2821
..... preotii au sarit in sus, desi.... dupa parerea mea, multe faze bat cu ce e scris in biblie, pt. ca practic face aceasta paralela.........

acest pasaj mi-a atras atentia si parerea ta. Deci unde anume au sarit popii? Doar cateva detalii :-D Poate am sa citesc cartea insa acum nu am timp. De fapt parerea ta ma intereseaza. Asa, curente si idei generate de anumite grupari religioase am mai citit. Teologia nu mi-e straina, insa pt mine o parere vie conteaza, nu una fabricata...

2822
2012 / Raspuns: 21 decembrie 2012
« : 20 Noiembrie 2009, 02:05:59 »
aºa este!!! Mulþi ne-au pãrãsit deja... ªi într-adevãr e un mare eveniment pe care-l aºtept cu emoþia cu care aºteptam pe vremuri episoadele tv ale lui Carl Sagan. Apropo tayka, nu eºti singur, eºti între prieteni.   

2823
@padme: îþi mulþumesc mult pentru efort. E interesant ce ai scris. Poate punctezi într-o viitoare postare ºi acele aspecte mai picante care incitã spiritele...

2824
2012 / Raspuns: 21 decembrie 2012
« : 18 Noiembrie 2009, 01:40:54 »
Dupa isteria provocata de sfarsitul lumii in "2012", NASA ne asigura ca nu vine Apocalipsa

http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-11-18&id=45098
Infirmã coliziunea cu planeta x ºi alinierea. Nu ºi celelalte aspecte... 

2825
si atunci cine-i satan si ingerii lui, cine sunt cei care au "sange albastru" si sunt cei care fac pe regii si imparatii, de ce "americanii" se aduna in jurul zonelor cheie,(in zonele unde se spune ca v.a fii Armaghedonul), cum scrie clar in Apocalipsa ca ...;cei patru ingeri, sunr legati intre tigru si eufrat si asteapta ora cand vor fii lasati liberi pentru a lupta impotriva neamurilor care se vor alatura Antichristului...?
Hallo, lylyt_ice!
Nu ºtiu dacã întrebãrile tale sunt retorice sau nu dar un rãspuns ar fi cã satan ºi îngerii lui erau cei care trebuiau sã pãstreze nealteratã condiþia primordialã a umanitãþii, omul fiind singura creaturã din univers înzestratã cu forþa Creatorului. Aceastã forþã este cea care a creat cosmosul adicã puterea absolutã asupra legilor ce guverneazã materia ºi timpul.
  În legãturã acei degeneraþii cu sânge albastru cred cã sunt indivizi din specia noastrã care au o anumitã configuraþie geneticã un handicap care lasã corpul fãrã barierele energetice, ce îl aparã de atacuri sau control din alte sfere, sã zicem. Astfel dupã dupã mulþi ani de observaþii pe aceastã tema, concluzionez cã acei îngeri decãzuþi sau în jargonul actual "extratereºtrii rãi" care au fost îndepãrtaþi din planul fizic  cautã a stabili o comunicare cât mai directã cu trupul uman în vederea interacþiunii cu materia cu planul fizic, cu biosfera...cu "experimentul". În esenþã satan cautã un trup. De ce oare? Crede el cã în trupul uman, în adn-ul omului se aflã codat secretul forþei lui Dumnezeu? Acea forþã care miºcã munþii? Care înfãptuieºte miracole? Care poate aduce materie din universul subcuantic? Atunci e clar. Asta se cautã de atâta timp, în atâtea domenii ºi cu atâta efort. O "pârghie" care sã-l rãstoarne pe Creator... 
- De ce se duc americanii în deºert? Pãi uitã-te la preºedintele lor actual... De când l-am vãzut prima datã am "vãzut" cã nu e ceva ok la el. Oricât se strãduie unii sã-l ecraneze...
 -Armaghedon... toate acestea s-au produs deja. Noi însã abea acum vizionãm filmul....   


@padme:
 parcã am vizionat ceva... Dacã nu te superi ºi eºti drãguþã aºterne câteva rânduri despre descoperirea acelui respectat arheolog... Merci
Ah, ºi apropo cã isus a venit într-un areal restrâns... Pãi da! Dar acum privind înapoi dupã 2000 de ani cum ne-am imagina cã ar arãta lumea civilizatã fãrã monoteismul iudaic? Am mai fi existat pe planetã? Eu zic cã Iisus este fiul lui Yahwe! Numai Yah putea vedea firul celor 2000 de ani.

2826
este o contradicitie intre vechiul si noul testament Dumnezeu da anumite legi si pedepse crude pt cei care nu le respecta pe cand in noul testament iisus vorbeste de iertare si iubire. wow parca nu mai este acelasi dzeu
Aºa ºi este, deºi nu e într-u totul chiar aºa. Noul ºi vechiul testament sunt momente diferite. Vechiul anunþa noul prin profeþi. La evrei religia era durã ºi nu cred cã puteai introduce uºor tot felul de bazaconii pt cã te pavau cu pietre. Ca dovadã cã au preferat sã þinã la obiceiurile vechi lãsate de moise decât sã-l accepte pe iisus cu schimbarea. Fapta în sine e fantasticã ºi greu de înþeles pt cã aveau ºi teologi extraordinari. Deci nu schimbau uºor Legea. În fine, e comod sã spui cã oamenii au bãgat acolo chestii pt ca omul sã se închine la acelaºi zeu, sã aibe toþi aceleaºi puncte de asamblare a realitãþii pt a fi manipulaþi mai uºor. Adevãrul e cã biblia meritã cititã dar cu o minte deschisã. Eu am ajuns la ea dupã un ocol lung prin alte credinþe ºi practici. Sincer am avut momente de iluminare citind-o. Eu nu încetez sã mã mir de diferenþa dintre ce spunea iisus ºi ce a ajuns astãzi adevãrul Sãu. Acum e deformat instituþionalizat, e aproape porno. 

Fac o parantezã; ce m-a interesat în mod special din noul testament a fost informaþia legatã de draci. Concluzia mea a fost cã acestea sunt niºte fiinþe reale, venite pe aici din timpuri imemoriale. Fiinþe cu puteri mari asupra universului cuantic ºi subcuantic. Au avut menirea de a veghea asupra biosferei noastre ºi asupra oamenilor. Însã un dezechilibru s-a întâmplat. Concomitent cu încruciºarea cu oamenii, au divulgat ºi anumite aspecte ce trebuiau sã rãmânã oculte. Mai apoi au apãrut giganþii, progeniturile lor care la un moment dat au început sã mãnânce oameni. Atunci s-a produs un fel de Judecatã de Apoi. Dumnezeu a trimis alte fiinþe asemãnãtoare cu primele însã virtuoase sã le judece ºi înlocuiascã pe cele ce pierduserã controlul asupra lor ºi al planetei. Au înecat totul în apã. Probabil au trântit un pietroi de pe orbita terestrã...(din nou pedeapsa cu aruncarea pietrei)  S-a încercat continuarea experimentului uman. Însã sufletele progeniturilor extraterestre  au rãmas blocate într-un plan apropiat nouã pt cã nu erau nici oameni nici altceva cunoscut în creaþie (deci e musai ca fiecare fiinþã sã aibe o matrice pt suflet, altfel...). Ele sunt menþionate ca spiritele ce bântuie suprafaþa pãmântului. Fiinþele ce provocaserã mizeria au fost închise în miezul gravitaþional al terrei. Apoi s-a continuat experimentul uman cu lozinca "înmulþiþi-vã ºi umpleþi pãmântul! Dupã mii de ani fiinþele închise în adâncuri au descoperit o cale de a interfera cu psihicul uman încercând sã se rãzbune ºi sã distrugã oamenii. Au fost la un pas. Conºtiinþa oamenilor ajunsese grav pervertitã împingându-se unii pe alþii cãtre un final previzibil. Atunci a venit iisus ºi a interferat mult mai puternic ºi pozitiv readucãnd echilibrul. În momentul rãstignirii Sale el a plecat cu sufletul în locul unde erau închise fiinþele pedepsite dar ºi sufletele multor oameni ce ajunseserã ºi ele acolo atrase de acele fiinþe. A eliberat sufletele omeneºti ºi a fixat mai bine acolo fiinþele pedepsite sã aºtepte finalul experimentului uman.
 Pt mine e clar cã pe aceastã planetã viaþa e un experiment ce a  eºuat ºi a fost readus îmbunãtãþit înapoi de mai multe ori. Cei care s-au ocupat de experiment au avut neînþelegeri între ei. O tabãrã a pierdut. Cineva ne vegheazã discret pânã la finalul experimentului. Cei care ne-au creat se vor întoarce ºi-i vor lua pe cei mai reprezentativi pt specia noastrã pt a-i duce pe un nou tãrâm. Restul...rãmân.

Poate am expus groso modo ce am înþeles dar asta e idea. Voi ce ziceþi?

2827
parcã scrie în biblie cã Dumnezeu e gelos ºi rãzbunãtor. Dar ºi iubitor. Deci nu ºtiu... Invidia evocã totuºi neputinþa, latura lucifericã, ori nu cred cã e cazul aici.

2828
foarte tare... Singura replicã la ce fac nebunii ãºtia care-mi vine-n minte este dintr-un banc: un cioban pãzea oile pe munte. Vine din nori un ozn ºi cu o razã îi ridicã oaie cu oaie dupã care pleacã în înaltul cerului... Ciobanu  care privise liniºtit scena spune dupã un timp: "pãi sã nu te trimit în (...) pe unde bei apã?" 

2829

lylyt_ice,


Din cauza unor DIABOLICI, lumea asta a devenit:

IADUL=O  MASINARIE INFERN_ALA

@Smurd: stilul ãsta titirliu de a scrie e original rãu de tot... E ca atunci când mãnânci ºi nimereºti un bob de piper. În loc de "iadul o maºinãrie infernalã" am citit "iadul o manãstire infernalã". Chiar mã gândeam cã eºti unic de sugestiv. :)

Ps. Ai grijã la corcoduºã cã a început sã se coacã din nou.

2830
din punctul meu de vedere latura umanã a Creatorului este una dintr-o infinitate... De aceea El e greu de perceput în totalitatea aspectelor ºi atributelor sale. Matricea umanã sau sursa sufletelor omeneºti o reprezintã pt creºtini Iisus. El este sursa, sau poarta. În drumul de întoarcere al sufletului, apare Matricea. Cei care pãºesc prin ea aflã libertatea. Libertatea de a fi un participant activ la creaþie.
De aceea Iisus este considerat ca fiind Cuvântul întrupat. Cred cã dacã Dumnezeu a intervenit fizic pe pãmânt, dezechilibrul de forþe trebuie sã fi fost mare. ªi totuºi grija Lui pt creaþia Sa e evidentã. Scopul tolerãrii principiului activ al rãului nu poate fi altul decât educativ. Degeaba strãluce spiritul uman dacã nu face ºi dovada conºtientizãrii acestui lucru prin faptele sãvârºite în conjuncturile vieþii sale. Nu devii erou dacã nu învingi fiara.

Probabil la început Dumnezeu era singur. ªi a creat aceastã formidabilã plasmuire pt a se bucura mai mulþi de frumuseþea ºi desãvârºirea Lui.

2831
dacã vor sã ne omoare atunci sã o facã. Tot murim într-o zi. Oricare zi e la fel. Dar le urez nemernicilor sã trãiascã mult ºi fericiþi ºi apoi sã disparã de tot !   

2832

@biss,

Unii lingusesc, doar ca sa pregateasca "locul" ...

Ai uitat ca timpul este o fictiune ?De ce te prefaci cã nu ºtii cã toate acestea s-au întâmplat? Ai abilitatea de a gândi depãºind constrângerile continuumului spaþio-temporal ºi  totuºi pãºeºti pe nisipurile miºcãtoare din filosofia contemporanã. Adeptul cãrui punct de condensare spiritualã eºti?

2833
Astronomie / Re: Luna
« : 15 Noiembrie 2009, 00:13:14 »
cred cã vor sã-ºi salveze ouãle speciei...adicã la propriu :-D ºi cautã mai multe coºuri în care sã le punã. Luna, Marte ºi Io.

2834
Astronomie / Re: Luna
« : 14 Noiembrie 2009, 23:01:54 »
ARC(alliance to rescue civilization) - un fel de miºcare socialã pe baza ideii cã formarea unor colonii în spaþiu sunt o urgenþã. Au ºi un site.

2835
 :rainbow: @smurd eºti cel mai bun din matricea ta! Cred cã în alte vremuri ai fi fost un bun profet !

Pagini: 1 ... 185 186 187 188 [189] 190 191 192 193 ... 195