Afişare Mesaje

Aici puteţi vedea mesajele acestui utilizator. Sunt afişate doar mesajele făcute în secţiuni în care aveţi acces.


Mesaje - abyss

Pagini: 1 ... 185 186 187 188 [189] 190
2821
ai invatat asta la nenea grig? :-)

2822
Extraterestri / Raspuns: De ce ne rapesc extraterestrii ?
« : 04 Octombrie 2009, 01:11:42 »
salve sorinede!
Dacã tot ai început ar fi interesant sã-þi dezvolþi ideea. Eu personal din punct de vedere al rãpirilor cred cã acestea au ca scop modificarea stãrii de conºtiinþã cãtre una elevatã având în vedere cã guvernul din umbrã se opune acestui lucru, adicã al evoluþiei noastre spirituale. În prezent lumea în care trãim este una pur iluzorie, artificialã. Atenþia noastrã e subjugatã sistematic pânã în acele mai mici detalii nelãsând timp pt altceva. Îþi dau un exemplu. Pe vremea lui ceauºescu exista un program de control mental moºtenit cred de la sovietici în care printre altele se menþiona ca autobuzele sã nu soseascã niciodatã la fix. Asta pt ca oamenii nici în staþie sã nu aibe timp liber ci sã se gândeascã cu îngrijorare la posibila întârziere la servici.... 

2823
Laborator / Raspuns: Parerea voastra?
« : 03 Octombrie 2009, 00:46:05 »
salut some1!
Ce se vede acolo dupã formã ºi dimensiune se apropie de un elicopter. Poate descoperi când a fost luatã imaginea din satelit, astfel poþi cerceta ºi afla dacã în acea zi au fost  semnalate elicoptere în zona. Oricum te felicit pt spiritul de observaþie ºi demersul efectuat.

2824
Cafenea / Raspuns: Nesimtirea la romani
« : 02 Octombrie 2009, 01:07:20 »
Taicã dragã, am remarcat cã vã pricepeti la tehnologii ºi altele dar la istorie....sã avem pardon! Star trek curat !
Vã felicit pentru mândria de a vã simþi român. Asta e ceva rar...

2825
Cafenea / Raspuns: Nesimtirea la romani
« : 01 Octombrie 2009, 02:52:07 »
Salut ºi felicitãri romulus! M-ai prins!... Numai cã eu vorbeam de onoare clasã ºi educaþie! Niºte "chestii" cu care 90% din bucureºteni sunt certaþi. ªi asta din cauzã cã trebuie sã treacã 7 generaþii de la acel aport de bun simþ ºi avânt gospodãresc pentru ca descendenþii respectivilor  sã devinã oameni cu adevãrat responsabili faþã de ei înºiºi ºi faþã de viitorul nostru ca neam. Îþi dau ca exemplu comportamentul muncitorilor români plecaþi peste graniþã... Este groaznic. În loc sã se civilizeze, sã înveþe de la alþii ce înseamnã mândria de a fi educat, manierat ºi de a-þi face treaba cât mai bine, ei ºi din cauza ºocului cultural o iau razna. Însã când vin acasã vin puþin schimbaþi. Dar treaba asta dureazã... pânã la o schimbare notabilã. Nu zic cã înainte de anii 50 în bucureºti umblau câinii cu covrigi în coadã dar uite mãcar ce clãdiri frumoase se fãceau atunci.... iar dupã rãzboi în timp ce oamenii de valoare umpleau puºcãriile "ceilalþi" cu origini sãnãtoase conduceau þara în ...râpa unde am ajuns astãzi. Sã nu mã înþelegi greºit. ªi eu sunt fiu de þãran. Dar nu mai mã pot preface cã dezrãdãcinarea, pierderea tradiþiilor înlãturarea valorilor morale nu conduce la mitocãnie. ªi nu generalizez. Mã refer doar la mârlanii din viaþa cotidianã care nu mai au nici o lege ºi de care mi-e greaþã. Degeaba au unii resurse financiare cãci nu pot cumpãra cu ele nobleþe sau un caracter elevat. ªi degeaba sperã cei care "muncesc, nu gândesc!" sã fie înobilaþi de muncã.

Uite eu acum unde mã aflu fac treaba celor pe care deja i-am plãtit sã o facã ºi au fãcut-o prost ºi cu pierderi. Banii cu care i-am plãtit au fost obþinuþi de mine prin efort ºi muncã. Deci am bãtut fierul de douã ori... Culmea e cã dacã m-ar vedea angajaþii mei (care de altfel sunt toþi plini de ifose) cã torn ciment ºi arãt ca un muncitor s-ar arunca de pe acoperiºul firmei direct pe maºinile lor fiþoase, he he he !       

2826
Cafenea / Raspuns: Dumnezeu nu se simte bine
« : 30 Septembrie 2009, 02:31:21 »
 Cu ocazia unor restaurãri efectuate la picturile interioare de la o bisericã de mare nume ºi ifose  din bucureºti, mã aflam pe schela aflatã deasupra altarului. De acolo puteam vedea ºirurile de oameni plini de credinþã ce-ºi aºteptau rândul la uºa altarului unde trebuia sã aparã popa sã le citeascã acatistele. Numa cã popa se afla în altar, în picioare în faþa mesei sfinte, cu braþele aºezate pe ea ºi aplecat citea un ziar pe care se afla o imagine mare pe 2 pagini cu o fufã creºtinã ce-ºi arãta nuditatea.... Am vrut sã-i trag o pozã dar am simþit cã voi arde în iad. Dumnezeu existã, depinde de fiecare în ce ipostazã doreºte sã-l cunoascã...

2827
Cafenea / Raspuns: Nesimtirea la romani
« : 30 Septembrie 2009, 02:10:40 »
nu intenþionez sã jignesc pe nimeni, dar situaþia în care a ajuns "micul paris" se datoreazã specimenelor de rahat aduse în capitalã începând cu anii '50 de cãtre regimurile comuniste ºi folosite la muncã pt reconstrucþie, pentru construcþia marilor platforme industriale ce se situau în jurul oraºului ºi desigur la construcþia blocurilor în care sã locuiascã muncitorii acelei perioade. Acei oameni simpli, dezrãdãcinaþi, fãrã prea multã culturã sunt pãrinþii hoardelor sinistre de mârlani care fac ceea ce fac... Unii descendenþi s-au cizelat nãscându-se probabil cu un suflet nobil în ei dar restul ajung chiar în funcþii importante de unde împut viaþa noastrã ºi degradeazã imaginea þãrii. Un dictator german avea o vorbã bunã: "fãrã educaþie, clasã ºi onoare suntem sortiþi pieirii !"     

2828
2012 / Raspuns: 21 decembrie 2012
« : 28 Septembrie 2009, 00:19:26 »
mãi fraþilor, "Apocalipsa în 2012"..... Ne referim aici la Judecata de Apoi?
 Sau la anul nou mayaº care începe pe 22.12.2012 (0.0.0.0.1)?
  Apocalipsa din biblie e rezultatul unor revelaþii... pe când calendarul e rezultatul a sute poate mii de ani de observaþii astronomice foarte exacte. Cum au devenit mayaºii aºa de obsedaþi de timp, în jungla aia a lor ºi pe podiºurile pe care trãiau? Totuºi nu aveau u.f.o.-uri de prins, mesaje de trimis ºi nici nu prea cãlãtoreau...   

2829
Extraterestri / Raspuns: Ufologia din ziua de azi
« : 27 Septembrie 2009, 02:20:53 »
 ...pentru mine nu se pune problema dovezilor care de altfel pot fi contrafãcute însã Jackie are dreptate pt cã imaginile pot fi traduse ca ºi cazane zburãtoare sau conserve turtite. Dar în acest spirit nici viaþa dupã moarte nu poate fi doveditã. Sau existenþa creatorului universal ori a sursei rãului. Sau poþi "dovedi" cu adevãrat binele? Dar rãul? Un aºa zis "bine" de moment se poate "dovedi" un mare rãu ulterior... ªi viceversa! Dacã totul e relativ ºi supus transformãrii în ce mai credem? În valori ce dãinuie ºi care au fost "dovedite"? Pãi poate ºi acelea expirã într-o zi, nu? Atunci, cum putem sã credem în noi dacã anumite trãiri reale ºi dramatice ori moralizatoare pt observator nu pot fi dovedite palpabil celorlalþi semeni? Ce ne mai rãmâne dacã ucidem misterul... ? Banul ? Confortul ? Puterea ? Importanþa de sine ? Lucruri palpabile ºi materiale ...   
Deºi personal cred cã jackie se referã la faptul cã pânã nu-i vom vedea pe e.t. mergând de braþ cu noi pe stradã mai bine aºteptãm ºi ne investim timpul cu mai mult folos decât speculând la infinit pe ceea ce realmente pot fi simple emanaþii mentale. ªi sunt de acord cu el.

Dar totuºi... Eu cu mulþi ani în urma prin 1983 cred cã am trecut printr-o experienþã de tip "rãpire". Farfuria zburãtoare în cauzã pãrea din metal strãlucitor. Când m-am trezit în interior avea ferestre mari cu arcade. Acest detaliu m-a fãcut sã cred cã am halucinaþii ºi am stat liniºtit. Cum sã vezi afarã dacã farfuria zburãtoare e de tablã? Ei bine....dupã mulþi ani mai târziu în timp ce urmãream un documentar despre Bob Lazar vãd la televizor farfuria în cauzã ºi mai aud ºi explicaþii cum cã e un metal transparent ca sticla. Mi-a fost îngrozitor de rãu ºi mai erau ºi alþii de faþã. Ei bine cum pot dovedi ? Nu pot.... Dar eu ºtiu cã aºa a fost. Iar spusele lui Lazar erau reale (pt mine doar)...pentru ceilalþi de faþã atunci erau basme !

2830
Noua Ordine Mondiala (NOM/NWO) / Raspuns: Sunteti pregatiti?
« : 26 Septembrie 2009, 02:02:35 »
aºa e ... apropo am vãzut pe net tot felul de truse, genþi ºi rucsaci dotaþi  fain pt supravieþuire. Mã gândeam sã-mi iau ºi eu ceva.  :-D
Nu de alta dar trãim într-o zonã seismicã nasoalã.

2831
Extraterestri / Raspuns: Ufologia din ziua de azi
« : 25 Septembrie 2009, 14:07:44 »
da. Este interesantã ºi intoxicarea în sine ca obiect de studiu. Cine are interesul sã publice porcãrii (lãsându-i la o parte pe mocofanii care din imbecilitate fac asta ) care mai apoi sunt date ca exemple de mistificare ºi care degradeazã subiectul. Dacã nu avem dovezi de necontestat asta nu înseamnã cã alte fiinþe inteligente nu existã. 

2832
Extraterestri / Raspuns: Ufologia din ziua de azi
« : 25 Septembrie 2009, 02:34:05 »
 Este interesant cum jackie28t s-a transformat dupã mulþi ani de studiu ºi cercetare din "beliver" în "infidel"... Cred cã ar fi de ajutor multora din noi ca jackie sã ne povesteascã momentul când a avut certitudinea cã subiectul e timp pierdut. Adicã ce anume, ce informaþie l-a transformat atât de radical ºi care a fost factorul declanºator.  Mulþumesc anticipat ! 

2833
salve tuturor ! 
Pe tema viselor pe poate discuta mult... Îmi amintesc o poveste zen în care un om visa cã e fluture. Iar fluturele visa cã este un om...care în vis se visa fluture...
 Visele mele favorite mai nostime(2 la numãr ) sunt legate de un vecin ce locuia cândva sub apartamentul meu. Tipul se cãsãtorise de curând cu vecina mea ºi nu-l cunoºteam dinainte. Într-o noapte îl visez pe o pârtie de schi cum se maimuþãrea de mã umplea de nervi...ºi cum încercam sã-l trag de mânecã sã-i spun ceva. A doua zi mã vãd cu el la intrarea în bloc. Se uitã lung la mine ºi-mi zice ,,hai spune ce vroiai sã-mi zici pe pârtie!..." Am râs amândoi cu poftã când am descoperit cã avuseserãm acelaºi vis. Booon. Dupã câteva zile mã visez la el în casa fãcând dragoste cu proaspãta lui soþie...când vecinul intrã pe uºã ºi ne surprinde !. A doua zi de dimineaþa mã trezesc cu vecinul la uºã ºi supãrat foc îmi spune "bãi vezi cã eu sunt f. gelos chiar ºi pe vise...". M-am uitat încremenit la el ºi am început sã râdem amândoi. Iar visasem împreunã. Pânã la urmã ca sã se termine nebunia l-am pus sã-ºi mute patul în alt loc ºi aºa s-a terminat totul.

2834
Extraterestri / Raspuns: Ocolesc extraterestrii Romania? De ce?
« : 21 Septembrie 2009, 23:21:18 »

 Daca se mai intampla - superstiosul din mine bate in lemn  :-) - , ar fi poate bine sa vorbesti direct cu Paul.
 


Buna liteady73 !
Cine e Paul? eu sunt nou pe aici si toti trag in mine...

2835
Extraterestri / Raspuns: Ocolesc extraterestrii Romania? De ce?
« : 21 Septembrie 2009, 18:55:32 »
    jackie28t... Respect defetismul tau pt care probabil ai motive intemeiate insa rezuma-te la atat sau la subiect. Las-o balta cu trimiterile la trolli si la olarul paros caci nu cred ca au ce cauta aici. Cat despre pozitia ta ca totul se rezuma la halucinatii e ok. Parerea ta. Fiecare e intr-un fel stapan pe adevarul lui. Si inca ceva... daca tot te obosesti sa-mi scrii numele de user fa-o cum trebuie. E @biss, de la abiss nu biss, K? Si las-o balta si cu explicatiile cu ''Cei care sunt rapiti se numesc ''abductees'' ''. Am motivele mele sa pun acea intrebare. Cu ce te deranjez? Asta e un forum de calugarite virgine? De fapt tu imi apari ca un calugar frustrat de faptul ca in acei multi ani petrecuti in solitudine nu a avut nici o revelatie si colac peste pupaza vine la el un om pacatos care sustine la spovedanie ca vede ingerii si pe Fecioara Maria etc.   :ufo::evil: Ptiu! Ptiu! Ptiu!

Pagini: 1 ... 185 186 187 188 [189] 190