Afişare Mesaje

Aici puteţi vedea mesajele acestui utilizator. Sunt afişate doar mesajele făcute în secţiuni în care aveţi acces.


Subiecte - CHIP

Pagini: [1]
1
Fenomene conexe si paranormale / Top 10 fotografii paranormale
« : 26 Decembrie 2011, 07:32:08 »
Top 10 fotografii paranormale
http://www.descopera.ro/fenomenele-paranormale/4632644-top-10-fotografii-paranormale
Nu stiu daca a fost facut un astfel de top si pe forumul nostru  ,insa fac o invitatie tuturor membrilor de a prezenta diverse fotografii in care putem vedea ,analiza si comenta ,,paranormalul ,, si de ce nu de a face un top propriu cu cele mai interesante fotografii.

2
Din 2014 incepe o noua era glaciara, spun rusii
http://stirileprotv.ro/stiri/international/din-2014-incepe-o-noua-era-glaciara-spun-rusii.html

Ar fi interesant de discutat si alte dovezi stiintifice in sprijinul acestei ipoteze

3
Fenomene conexe si paranormale / MARI PREZICATORI
« : 13 August 2009, 08:03:50 »
Este fascinanta aceasta capacitate uimitoare  a unora din semenii nostri de a prevedea cu o mare exactitate producerea unor evenimente viitoare.Astept pareri  si exemple cu cei mai faimosi prezicatori contemporani si nu numai
clarvazatoarea Vanga

http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-08-13&id=35999

4
Fenomene conexe si paranormale / INTAMPLARI CIUDATE PE GLOB
« : 05 Iunie 2009, 06:25:00 »
   Subiectul in cauza  va constitui o serie de intamplari ciudate petrecute pe glob asazisele fenomene inexplicabile fotografiate sau chiar filmate.Astept de la pasionatii acestui tip de fenomene noi imagini sau filme  pe acest subiect.

Fantoma unui copil, la plimbare printr-un mall aglomerat

http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-06-05&id=29747

5
A tras cu pleoapele o maºinã de o tonã:
http://www.libertatea.ro/stire/a-tras-cu-pleoapele-o-masina-de-o-tona-223612.html

O invitatie adresata colegilor pasionati de subiect la o discutie despre calitatile neobisnuite ale corpului uman,insotite de catre demonstratii ale celor in cauza.

6
Evenimente OZN în lume / OZN filmat în Turcia (iunie 2008)
« : 22 Octombrie 2008, 08:54:47 »
"Farfurii zburatoare" filmate in Turcia

http://www.ziua.ro/news.php?data=2008-10-22&id=14732

7
Fenomene conexe si paranormale / SECRETELE DIN APA
« : 22 Iunie 2008, 21:48:43 »

Secretele din apa

La sfîrºitul mileniului trecut ºi la începutul acestuia, se pun în evidenþã în viaþa materialã, din ce în ce mai des, fenomene ce aratã cã dincolo de moarte se aflã o existenþã dintr-o altã dimensiune, superioarã celei materiale. Comunicãrile unor extrasenzoriali cu lumea de dincolo aratã cã a sosit timpul unei creºteri spirituale semnificative a omenirii, pentru schimbarea radicalã a moralitãþii pãmîntenilor, cãci altfel civilizaþia umanã ar putea ajunge rapid la autodistrugere.

Sînt foarte rare momentele prin care putem sã demonstrãm ºtiinþific minunile divinitãþii. Japonezul Masaru Emoto, cu ajutorul descoperirii epocale a mesajelor ascunse în apã, a pus pregnant în evidenþã faptul cã ceea ce nu se vede coordoneazã ceea ce se vede, arãtînd cã în materie se vãd în general numai efectele. Cauzele vieþii sînt ascunse în spirit, care transmite informaþiile pe fond energetic în existenþa materialã. Apa, spune profesorul Masaru, preia infoenergiile din jurul sãu ºi  îºi schimbã structura, devenind beneficã sau nocivã.
Practic, el a luat un recipient cu apã, pe care a scris un cuvînt ce reprezenta un sentiment frumos, dupã care a cristalizat-o la o temperaturã sub 0 grade ºi i-a observat structura la microscop. Apoi, a scris pe recipient un cuvînt ce reprezenta un sentiment urît. Aceastã apã vazutã la microscop nu mai avea cristale frumoase, armonioase. A continuat apoi experimentele, punînd apa în cîmpul de influenþã a unor surse de vibraþii diferite. A scris pe cîte o etichetã “te iubesc” în mai multe limbi ºi le-a lipit pe rînd pe recipiente cu apã. Aceasta cristaliza foarte frumos, dar dife­rit pentru fiecare limbã. Recunoºtinþa, mulþumirea, înþelepciunea, frumuseþea, spiritul înalt, universul etc. cristalizeazã apa în forme superbe. Cuvinte ce reprezintã satana, crima, prostia, injuriile, rãzbunarea, ignoranþa etc. fac apa sã nu prezinte forme omogene de cristalizare. Altãdatã a pus un recipient cu apã în faþa unui televizor. Cristalizarea apei s-a fãcut ca în cazul sentimentelor urîte. Dupã aceea, a pus un alt recipient cu apã în faþa televizorului în momentul în care se prezenta o emisiune de spiritualitate. De data aceasta, cristalele au avut forme echilibrate, ceea ce dovedeºte cã vibraþiile spirituale au avut puterea sã le anuleze pe cele nocive emanate de televizor.
Apa introdusã în cuptorul cu microunde sau þinutã lîngã telefoanele mobile ºi apoi cristalizatã se comportã ca atunci cînd este amprentatã cu sentimente malefice. Experimentele au mers mai departe, punîndu-se apã în faþa unor boxe la care se auzeau compoziþii muzicale. Surprinzãtor, cristalele apei copiazã ideile din bucãþile muzicale. Apa, expusã în preajma picturilor sau fotografiilor, preia infoenergia sursei ºi o transformã în cristale în care se pot desluºi forme ce reprezintã ideile din acele imagini. Apa unui lac a fost testatã înainte ºi dupã o rugãciune colectivã. Cristalele sînt transformate vizibil în configuraþii echilibrate.
Puterea gîndului

Iatã cã importanþa gîndului, vorbei ºi a faptei iese clar în evidenþã ºi de aceastã datã, influenþînd în bine sau în rãu tot ceea ce este legat de vibraþia lor. Astfel se poate verifica ºi conceptul religios prin care gîndul, vorba ºi fapta pot sta la baza celor mai mari pãcate.

Cum se poate realiza transmiterea informaþiilor de la gînd cãtre lumea materialã pentru a putea fi evidenþiate? Fiecare gînd este reprezentat printr-o anumitã frecvenþã care-l defineºte. Vorba transformã frecvenþele gîndului în alte frecvenþe echivalente din domeniul auditivului, informaþiile rãmînînd neschimbate. Prin scriere se transferã informaþiile ºi energiile care reprezintã gîndurile respective, scrierea devenind în continuare un generator de frecvenþe cu aceeaºi semnificaþie. Limba vorbitã, în acest caz, nu are nici o importanþã. Aceste vibraþii benefice sau malefice se transmit în materie, producînd astfel schimbarea structurii. Deci gîndul ºi cuvîntul au influenþã asupra trupului fiecãruia, precum ºi asupra celor din jur. O foarte mare importanþã o are intensitatea gîndului sau a cuvîntului. Dacã o persoanã spune alteia cã o va ucide, fãrã sã o facã, chiar ºi aºa aceastã afirmaþie produce în persoana ameninþatã schimbãri funcþionale ºi chiar structurale.

Cristale

Omul este apã. Înainte sã se nascã, el este compus 99% din apã, la naºtere corpul are 90% apã, iar la maturitate ajunge la 70% apã. La bãtrîneþe, procentul apei scade la 50%, iar în momentul morþii el scade sub aceastã proporþie. Cea mai mare parte din viaþã, omul are 70% apã în corp. Pãmîntul are ºi el 70% apã ºi 30% uscat, la fel ca ºi corpul uman.

Dacã noi sîntem în asemenea proporþie apã ºi apa poate fi uºor amprentatã benefic sau malefic, înseamnã cã aici se poate afla secretul sãnãtãþii umane. Apa amprentatã benefic are o structurã crista­linã echilibratã, ce oferã corpului o circulaþie sangvinã corectã ºi un metabolism sãnãtos. Importanþa cea mai mare în menþinerea acestui echilibru o are fondul emoþional. Dacã apa din organism este curatã se asigurã circulaþia energiilor benefice ºi invers. Un spirit evoluat reprezintã pentru corpul în care se aflã ºi un ecran de protecþie împotriva vibraþiilor agresive din jurul sãu, pãstrînd astfel integritatea funcþiilor ºi a structurilor corpului. Apa copiazã ºi memoreazã informaþii, astfel cã ea se menþine curatã într-un corp cu gînduri benefice.

Mesajele ascunse din apã sînt o fereastrã deschisã cãtre Adevãrurile Universului, mesaje care luînd formã pot deveni vi­zibile.

Apa cu clor de la robinet distruge complet structura apei naturale. Cele mai frumoase cristale se formeazã în apã la impactul cu iubirea ºi recunoºtinþa. Deformarea sufletului, aplecarea lui cãtre rãu au efect pînã la nivelul Cosmosului, la fel ca picãtura care cade în lac ºi produce unde ce se propagã pe toatã suprafaþa lacului. Dacã foarte multe minþi emit în acelaºi timp gînduri negative, undele pro­pagate sînt din ce în ce mai intense, producîndu-se perturbãri mari în primul rînd asupra planetei pe care trãim.

Terapiile bazate pe muzicã, imagine, culoare, arome etc. au efect asupra apei din corp, care îºi organizeazã cristalele echilibrat. Dacã se privesc fo­to­gra­fiile unor cristale formate într-o apã e­chilibratã, apa din corp intrã în rezonan­þã cu acestea ºi se organizeazã sub aceeaºi formã, ordonînd astfel funcþiile corpului.

Fiecare om reprezintã o picãturã de apã ce are gîndire proprie beneficã sau ma­leficã cu cristale echilibrate sau dizarmo­nice. În total, societatea formeazã un ocean cu suma gîndurilor tuturor oamenilor, a­vînd ca rezultat un echilibru sau un deze­chilibru universal, în funcþie de încãrcã­tu­ra totalã beneficã sau maleficã a momentului.

Vibraþii ºi informaþii

În om existã între 108 ºi 111 elemente, spun estimãrile ºtiinþifice. În budism se apreciazã cã omul se naºte cu 108 dorinþe lumeºti care-l chinuie de-a lungul vieþii. Vibraþiile negative pe care le emite omul corespund vibraþiilor emise de diferite elemente. De exemplu, vibraþiile produse de iritare sînt echivalente cu cele ale mercurului, cele de furie corespund plumbului, tristeþea ºi supãrarea corespund aluminiului, nesiguranþa corespunde cadmiului, disperarea ºi deznãdejdea corespund fierului, stresul ºi încordarea corespund zincului... Folosirea vaselor de bucãtãrie confecþionate din aluminiu ar putea contribui la declanºarea bolii Alzheimer. Aluminiul are frecvenþa tristeþii. Tristeþea ºi gîndurile negre ale bãtrîneþii atrag aluminiul, declanºînd astfel boala.

Un fizician a fãcut un experiment prin care se pune în evidenþã afectarea apei de cãtre poziþia astrelor. Astfel, a fãcut verificarea vitezei de absorbþie a apei cu mi­nerale de cãtre o hîrtie, în funcþie de aºezarea astrelor cereºti în acel moment. De exemplu, cînd Saturn dominã Pãmîntul, plumbul reacþioneazã, lãsîndu-se absorbit de hîrtie, faþã de argint, cupru, fier, care reacþioneazã puþin sau deloc. Cu aceastã ocazie s-a observat cã existã o strînsã legãturã între Saturn ºi plumb, iar Saturn este legat de starea de furie. Metalele, aºa cum am arãtat mai sus, intrã în rezonanþã cu stãrile ºi emoþiile omului. La efectuarea unui calcul simplu vom observa cã 9 planete multiplicate cu 12 luni dau cele 108 elemente.

De la o altã descoperire ºtiinþificã, se poate lua metoda ºi folosi în scop terapeutic. Este vorba de ºtergerea unui sunet prin sunet. Se produce un sunet ce are rolul de a ºterge zgomotul nedorit produs de alt sunet, declanºîndu-se astfel liniºtea. Acel sunet produs este opusul zgomotului care poate fi fãcut sã disparã prin intensificarea lungimii de undã a sunetului emis prin difuzoare. La fel se poate proceda cu sentimentele umane. Se poate elimina un sentiment de urã prin recunoºtinþã sau de furie prin bunãtate, de teamã prin curaj, de anxietate prin pace lãuntricã, de stres prin prezenþã de spirit.

Dacã apar îmbolnãviri din cauza sentimentului de urã se poate cãuta vindecarea în recunoºtinþã. Dacã singuri este greu sã pãºim pe aceastã cale, rezolvarea o putem gãsi cu ajutorul unui terapeut. Apa de la Lourdes, din Franþa, are puteri tãmãduitoare, pentru cã are amprentate în ea puternice sentimente de gratitudine. Cei afectaþi de vibraþiile de urã se vindecã miraculos, gãsind în acea apã vibraþia ce anihileazã acest sentiment.

În homeopatie, procesul este identic. Se dilueazã în apã substanþe, care în stare nor­malã se comportã ca o otravã, pînã ce de­vin nedetectabile ºi astfel  substanþa toxicã devine leac. Substanþa în sine dispare ºi rãmîne doar informaþia stocatã în vibraþie.

Imunitatea este creatã de iubire ºi recunoºtinþã la un loc. Iubirea reprezintã energia activã, identicã cu cea cineticã, iar recunoºtinþa reprezintã energia pasivã, cea potenþialã, amîndouã realizînd echilibrul la fel ca Soarele ºi Luna, bãrbatul ºi femeia etc. Acelaºi lucru se întâmplã ºi cu apa opritã de un baraj, care are o energie foarte mare ºi exercitã presiune asupra barajului. Acesta trebuie sã anuleze forþa apei exercitatã asupra lui pentru a echilibra întregul sistem.

Revenind la informaþiile stocate în apã, în ziua invaziei Irakului, cu puþin înainte de producerea acesteia, apa de la robinet din Japonia avea vibraþii intense produse de mercur, aluminiu, plumb etc., dãunãtoare corpului uman. Greutatea bombelor lansate atunci în prima zi a fost egalã cu cea a tuturor bombelor lansate în rãzboiul din Vietnam. Vibraþiile se întind dincolo de limitele spaþiului ºi timpului unde sînt produse. ªi cutremurele se pot pune în evidenþã de la mare distanþã, cu puþin timp înainte de producerea lor, în structura cristalelor din apã.

Tot în ideea amprentãrii unui sistem cu informaþie, profesorul Sheldrake arãta cã, dacã un lucru se întîmplã de douã ori, el se va mai întîmpla. Un fapt ce se repetã creeazã un cîmp morfic, iar rezonanþa cu acest cîmp mãreºte probabilitatea repetãrii incidentului, dînd o rezonanþã morficã. Un exemplu ce susþine aceastã descoperire este urmãtorul: glicerina nu se putea cristaliza pînã la începutul secolului al XIX-lea. În acea perioadã a fost transportatã glicerinã într-un recipient, de la Viena la Londra. Dintr-o datã, aceasta a început sã cristalizeze. Dupã aceea, fenomenul s-a repetat, devenind cu timpul normal. Un cîmp morfic are un impact instantaneu în plan global. Oare numai apa simte ce se întîmplã în jur? Nu trebuie sã þinem cont de barierele stabilite ºtiin­þific care ne limiteazã gîndirea, dupã limita finitului ºtiinþific existã încã posibilul.
Sursa-Jurnalul National- Romulus Popescu, parapsiholog
Astept pareri in legatura cu aceste proprietati misterioase ale apei care cred ca vor putea fi folosite in beneficiul tuturor.

8
In religiile orientale, o diferenta semnificativa intre zei si oameni era aceea ca primii posedau darul zborului. Probabil, dorinta omului de a se asemana cu cei pe care ii venereaza, a facut posibila aparitia in urma cu sute de ani a unui fenomen misterios - levitatia.Desi, aparent fara nicio explicatie, multi muritori au posedat, de-a lungul timpului, tehnicile artei unice a levitatiei. Brahmani, yoghini, pustnici, magicieni si fakiri si-au impresionat audienta cu abilitatile lor, infruntand gravitatia si incalcand multe reguli ale fizicii.
Leaganul artei levitatiei
Vedele indiene reprezinta un veritabil manual de levitatie pentru initiati, insa secolele scurse de la scrierea lor pana in prezent au aruncat un val de mister asupra multor cuvinte cheie, devenind greu de tradus astazi. Secretele levitatiei raman nedezvaluite pentru majoritatea dintre noi.

In ciuda faptului ca istoria a inregistrat numeroase cazuri de oameni care reuseau sa isi depaseasca conditia umana supusa legilor naturii, levitatia inca pare un episod science-fiction sau un numar de magie reusit pentru majoritatea dintre noi.

In trecut, cei care practicau levitatia se puteau ridica pana la aproximativ 90 centimetri asupra pamantului, doar pentru ca acesta pozitie le facilita contactul cu divinitatea. Aceasta practica avea strict un sens religios, nu era folosita niciodata pentru a crea un spectacol.

Primele marturii asupra practicii levitatiei apar in zona Indiei si Tibetului, in jurul anului 527 i.e.n.. Se spune despre fondatorul budhismului zen, Bodhidharma, ca a vizitat o manastire tibetana a shaolinilor pentru a-i invata pe acestia cum sa isi folosesca energia pentru a obtine leviatia. Aceasta practica ii era atribuita atat lui Budha, cat si mentorului acestuia, Sammat, despre care se spune ca putea sta in aer pana la cateva ore.
Practica levitatiei nu s-a pierdut intre calugarii din zona Asiei, secretele ei fiind cunoscute si impartasite in cercuri inchise.

 

Cazuri de levitatie in Europa
Desi europenii nu stapaneau tehnicile spirituale necesare ridicarii in aer, neexistand un astfel de concept, aveau un lucru in comun cu cei care locuiau la celalalt capat al lumii: majoritatea cazurilor de levitatie in Europa au ca subiecti oameni implicati intr-un fel sau altul in serviciul religios, multi dintre ei fiind canonizati dupa moarte.
Spre deosebire de asiatici, care cautau si practicau constient aceasta arta, europenii incercau un soi de extaz religios care le permitea sa zboare, fara a fi insa constienti de acest lucru.
Primele dovezi in acest sens vorbesc despre cea care avea sa fie Sfanta Tereza, o calugarita carmelita, care era convinsa ca poseda un dar divin, descriind aceasta senzatie ca venind pe neasteptate, si pana a-si reveni in simtiri, simtea ca este purtata pe sus de catre un nor sau de catre o pasare uriasa. Dupa incheierea levitatiei, senzatia pe care o simtea era una incredibila, ca si cum corpul fizic nu ar mai fi existat. Un astfel de episod s-a desfasurat sub privirile a 250 de preoti, uimiti sa o vada pe maicuta Tereza ridicandu-se de la pamant.
Unul dintre cei mai cunoscuti “zburatori” europeni este Joseph Desa, canonizat dupa 4 ani de la moartea sa sub numele de Sfantul Joseph din Cupertino. Pios inca din copilarie, acesta a insotit Ordinul Sfantului Francisc, unde a inceput pentru prima data sa leviteze in stare de extaz. Vestea capacitatilor sale nemaiobisnuite s-a raspandit foarte repede. Insusi Papa Urban al VIII-lea a dorit sa vada minunea. Afland ca a fost invitat la o audienta cu Papa, acesta a intrat intr-o stare extrema de levitatie, incat a fost de nevoie de interventia celor prezenti pentru a-l readuce in simtiri.
Savantii vremii erau la curent cu aceste zboruri, pe care de altfel, le-au notat in insemnarile lor. Chiar daca majoritatea acestora erau performate de oameni ai bisericii, aflati sub puterea extazului spiritual, religia nu privea cu ochi buni aceste “ridicari”. Conform unor documente ale bisercii, au fost inregistrate 300 astfel de zboruri in prezenta a numerosi martori. Cronicile din Moscova pomenesc despre un anume Vasile cel Binecuvantat care, purtat de o forta necunoscuta, a trecut pe deasupra raului Moscova, in fata unei audiente numeroase.

Nu a durat foarte mult pana la transformarea unui extaz religios in spectacol pentru curiosi. Cel mai cunoscut performator al artei zborului din secolul XIX este Daniel Douglas Hewm. Debutul acestuia a fost timid, dar in scurt timp si-a perfectionat aceasta arta, reusind sa intre in stare de levitatie de cate ori dorea. Timp de 40 de ani, acesta a oferit spectacole prietenilor sai, in fata multimilor sau in fata celebritatilor care voiau sa il admire in exercitiul sau. Printre fanii sai s-au numarat si William M. Thackeray, Mark Twain sau Napoleon III, iar in toata istoria reprezentatiilor sale nu a fost acuzat nici macar o data de inselaciune.
Unii dintre initatii in arta levitatiei au incercat sa se foloseesca de abilitatile lor pentru a dobori anumite recorduri. Acesta este si cazul englezului Maurice Wilson, care a inceput sa practice yoga si levitatia timp de cativa ani, pentru a incerca, in final, sa escaladeze muntele Everest in salturi mari. Un an mai tarziu cadavrul sau inghetat a fost gasit pe munte, foarte aproape de ceea ce trebuia sa fie implinirea visului sau.

 Levitatia in fata stiintei
Chiar daca nu oricine este capabil de asemenea practici, levitatia a devenit in prezent o arta raspandita, tainele acesteia fiind predate de maestrii initiati. Rata succesului este destul de mare, mai ales in randul celor care practica yoga.
Cu toate acestea, stiinta nu are inca o explicatie clara pentru neobisnuitul fenomen de zbor al oamenilor. Cazurile de levitatie inca sunt considerate exceptii, purtand generic numele de miracole sau de fenomene misterioase care contrazic legile fizice.
Unii cercetatori sunt de parere ca levitatia este rezultatul interactiunii campului biogravitational cu energia radiata de creierul uman. Alexander Dubrov, doctor in biologie, crede ca cel care leviteaza creaza in mod deliberat un camp bio-gravitational, ceea ce ii da posibilitatea de a controla directiile zborului. O alta explicatie imposibil de verificat, cel putin pentru moment, este aceea ca persoanele capabile sa leviteze isi pot utiliza anumite parti ale creierului, parti a caror utilitate inca este necunoscuta oamenilor de stiinta.
Desi inca se mai incearca explicarea stiintifica a levitatiei, directia catre care se indreapta atentia cercetatorilor este asupra unui teren indelung studiat care se incapataneaza sa ramana un mister: puterea mintii umane.

Sursa: Pravda.ru

Care este parerea voastra in legatura cu fenomenul levitatiei si cu privire la teoriile oamenilor de stiinta?

 

9
Psihotronica este disciplina biofizicã ce studiazã interacþiunile psihice la distanþã. Obiectul de studiu al psihotronicii îl constituie fenomenele parasenzoriale (paranormale) care sunt denumite ºi fenomenele PSI.
Determinãri prin cercetãri ºtiinþifice.
Un istoric succint al cercetãrilor în domeniul parapsihologic aratã sfârºitul secolului al XIX-lea ca timp al "naºterii" primelor societãþi metapsihice ca organisme de cercetare organizatã a acestor fenomene. Este de menþionat numele francezului Max Dessoir care a înlocuit vechiul termen "metapsihica" cu cel de "parapsihologie". Cele mai rudimentare tehnici de influenþare la distantã, de manipulare, sunt cunoscutele bombe cu manifeste lansate în teritoriul inamic, dar ºi manipularea prin intermediul radioului ºi presei scrise, folosite de Franþa, Anglia ºi Germania (pe frontul primului rãzboi mondial se auzeau foarte des difuzoarele inamice cu texte defetiste) iar mai aproape de noi în timp, prin persuasiune ºi programare neurolingvisticã. În Decembrie 1989 ºi dupã, s-a vorbit mult de un aºa-zis "atac PSI" asupra României, cu consecinþe nefaste asupra populaþiei. Acest lucru este perfect posibil, dar, probabil, nu vom afla ce s-a întâmplat cu adevãrat decât peste mulþi ani. Acelaºi lucru se pare ca s-a întâmplat în conflictul transnistrean. Cercetãrile asupra paranormalului s-au fãcut ºi se fac încã în multe þãri, dintre care SUA, Rusia, China ºi Cehia ( încã în 1942 în Cehia a apãrut lucrarea "Clairvoyance, Hypnotism and Magnetism" ) sunt cele mai cunoscute.Cercetãtorii au reusit sa descopere modalitãti de dezvoltare a unor capacitãti de punere în evidenþã a fenomenelor psihice parasenzoriale (PSI) care nu sunt încã explicate ºtiinþific (percepþia extrasensorialã-PES, telepatia, telekinezia º.a.). Ca urmare a numeroase experimente efectuate pe baza unor protocoale riguroase ºi sub strictã supraveghere a unor oameni de ºtiinþã ºi specialiºti în diferite domenii, s-a conturat concluzia cã existã persoane cu aceste capacitati parasenzoriale / paranormaleTeorii ºi tehnici utilizate
Existã posibilitatea de a se efectua controlul psihic al mintii, respectiv ca starea psihicã – creierul – sã fie influenþatã de la distanþã.  Pentru a explica evenimentele psihotronice, este necesar sã se facã apel la cunoºtinþele de fizicã. La începutul secolului anterior, Ernst Schrodinger ºi Werner Heisenberg au formulat legile de bazã ale mecanicii cuantice. Aceastã teorie descrie fizica lumii subatomice. Dr. Bell a elaborat o teoremã din mecanica cuanticã care afirmã cã particulele subatomice sau fotonii care s-au obþinut prin divizarea în douã a unei alte subparticule sau foton vor avea aceleaºi caracteristici. Teorema lui Bell ºi conectivitatea între perechile de subparticule le-a permis oamenilor de ºtiinþã sã transmitã informaþia în condiþii de securitate. Dacã corpul biofizic este un câmp cuantic, atunci când se divide pentru a realiza acþiunea psihotonicã, fiecare componentã va cunoaºte ceea ce perechea sa din câmpul biofizic a observat. Transmisia cuanticã a informaþiei ar putea explica cum informaþia psihotronicã trece de la situl observat la spionul psihic.
Câmpurile morfogenetice – câmpuri energetice care modeleaza viaþa.
Biologii specializaþi în studiul celulei ºtiu cã genomul uman (cromozomii care alcãtuiesc materialul genetic uman) nu conþine suficientã informaþie pentru a transforma masa celulelor oului fertilizat numitã blastocist în embrion. Câmpurile morfogenetice biofizice asigurã comutarea pe genele specifice ºi renunþarea la altele, în funcþie de pozitia lor în blastocistul din uter. Dacã aceºtia se aflã lângã axa în vârf, ei devin celulele ochiului ºi ale esofagului. Dacã sunt în partea de jos vor deveni anus, iar dacã sunt în centrul blastocistului vor deveni tubul digestiv. Dacã sunt la suprafaþã vor deveni celulele pielii. Câmpurile biofizice pãstreazã informaþia care va determina ca celule identice sã devinã celule din sisteme diferite, în funcþie de pozitia lor. Prin urmare câmpul biofizic conþine foarte multe informaþii care nu sunt conþinute în genom. Mai mult, câmpul biofizic poate controla expresia genei. O consecinþã naturalã a acþiunilor psihotronice a fost dezvoltarea la practicienii psihotroniºti a unei evoluþii în câmpurile lor morfogenetice. Prin exersarea tehnicilor psihotronice de cãtre corpul biofizic, câmpurile morfogenetice din care este alcãtuit vor evolua si vor deveni conºtiente (conºtienþa primarã). Cu o practicã lungã, aceste câmpuri devin autoconºtiente (conºtienþã înaltã), Acest proces permite obþinerea unor puternice abilitaþi psihotronice, dar mult mai important, ar putea conduce ca psi-operatorul sã fie capabil sa comute aceste gene între cele doua poziþii on si off. Sãnãtatea ºi gerontologia (ºtiinta prelungirii vieþii active) sunt influenþate de aceste descoperiri.
Posibilitatea influenþãrii la distanþã prin folosirea unor generatoare psihotronice care amplificau capacitãþile psihice ale paranormalilor, a fost fãcutã posibilã de savanþii sovietici.
        Specialiºtii în psihotronicã au stabilit cã o altã tehnicã posibil de aplicat pentru a determina, de exemplu, un individ devenit indezirabil sa se sinucidã este sugestia pentru a-i inhiba reflexul de apãrare. Astfel, se perturbã biocâmpul individului si se induce o stare depresivã acutã, dar ºi de euforie, care dã un curaj deosebit. Aceste stãri se instaleazã brusc, deci "atipic", iar subconºtientul individului nu se poate apãra. Dacã, pe acest fond, i se transmite - tot sugestiv - mesajul subliminal de a-º lua viaþa, rezultã... crima perfectã.     Creierul se poate modifica prin folosire. Pot fi micºorate reacþiile lui sau intensificate fãrã limite, posibilitãþi actualmente doar bãnuite. Am dobândit un patrimoniu genetic educativ ºi cultural ce poate fi transcens prin experienþa directã, dacã aceasta este bine condusã. Fizicianul Reynold Johnson spune cã atunci când puteri paranormale ca „telepatia, clarviziunea, premoniþia sunt dobândite de fiinþa umanã prin evoluþie spiritualã, nu este exagarat sã spunem cã limitele universului uman sunt lãrgite la infinit ºi cã omul devine un supraom,un zeu...”
Toate cercetãrile asupra energiilor „psi” scot în evidenþã realitatea acestora. Prof. Olivier Costa de Beauregard, fizician, a explicat cum priveºte el parapsihologia: „Veþi fi surprinºi auzind un fizician care declarã cã ia in considerare parapsihologia nu în funcþie de cazuri spontane, ci ca o concluzie a unei reflecþii asupra simetriei interne a disciplinelor de care se ocupã: relativitatea si mecanica cuanticã”.
    Cum spunea ºi M Jourdain, fizica modernã este pe cale de a-ºi da seama cã se raporteazã la Spirit.
    Fizica secolului XX (relativitatea, cuanticã) precum ºi alte ºtiinte au ca noutate faptul cã trateazã materia din punct de vedere spiritual. În încercarea de a înþelege aceastã relaþie într-o maniera coerentã, se poate ajunge ºi la constatarea cã parapsihologia este validatã de ultimele descoperiri ale ºtiinþei.
Cercetãrile actuale în domeniul noilor forme de energie au explicat ºtiinþific telepatia, percepþia extrasenzorialã, vindecarea spontanã, clarviziunea, etc. Cercetarea energiilor „misterioase” se realizeazã în multe laboratoare ºi fenomenele psihice care au fost multã vreme neînþelese ºi ignorate de ºtiintã sunt explicate, descoperindu-se legea fiecarei energii. Oamenii de ºtiinþã cehi Zdenek Rejdak si Karel Orbel afirmã: „omul si toate fiinþele vii posedã o energie specialã care a fost ignoratã pânã acum în Occident. Pe acestã bioenergie sau energie psihotronicã pare sã se bazeze fenomenul de psihokinezie; ea ar putea fi ºi cauza efectului radiestezic ºi aparent se poate trage concluzia cã ea intervine în toate fenomenele psihice”. Bioenergia a fost cunoscutã încã din antichitate. Chinezii spuneau cã omul este în legãturã cu energia vieþii ce umple tot Universul. Reicenbach a denumit-o energie odicã, iar Blondot energie X. Oamenii de ºtiinþã ruºi preferã denumirea de energie bioplasmaticã, iar cei cehi de energie psihotronicã. Fizicianul Harris Walker sugereazã cã particulele elementare se comportã ca ºi când ar fi guvernate de o forþã organizatoare. Fizica cuanticã demonstreazã cã natura este un ansamblu indivizibil, unde totul este în relaþie: totalitatea universului este prezentã oricând ºi oriunde. In acestã privinþã existã un exemplu frapant: cel al hologramei. Astfel dacã se rupe o bucatã dintr-un negativ holografic pentru a-l pune sub un proiector laser, nu se va obþine o parte a imaginii, ci imaginea intreagã. De aici rezultã cã imaginea întreagã a fost înregistratã pretutindeni pe placa holograficã, în aºa fel încât fiecare pãrticicã a plãcii (negativul holografic) reflectã totalitatea.

Ce parere aveti despre acest tip de razboi.Va fi folosit in viitor?Si daca da cum va putea fi contraatacat?

Pagini: [1]