Declinare responsabilitate
Părerile exprimate pe acest forum aparțin utilizatorilor acestora și nu pot fi considerate ca fiind informații oficiale sau promovate de acest site/forum.
În conformitate cu prevederile politicii de confidențialitate acceptate la înregistrare, fiecare utilizator este răspunzător de informațiile publicate pe acest site și nu sunt asumate de administratori sau proprietarul acestui forum.
Mai multe despre politicile de confidențialitate, aici...

Autor Subiect: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...  (Citit de 116126 ori)

0 Membri şi 2 Vizitatori vizualizează acest subiect.

Skywalker

 • Vizitator
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #15 : 13 Septembrie 2006, 22:00:51 »
MAREA DESCOPERIRE DIN BUCEGI
 
 Din satelit s-a observat o mare incapere in interiorul muntilor, si din aceea incapere(numita Marea galerie), pornind un tunel. Dar pentru ca acel tunel era si el inchis in munte, a trebuit sa se sape un alt tunel dinspre exterior, si care sa se intalneasca cu tunelul, sa-i zicem antic.Si o vedere din fata a galeriilor antice, probabil ca mai bine realizata:


 Tunelul nou creat era „pavat" cu o folie groasã de cauciuc. De o parte ºi de alta a acesteia, pânã la perefii de piatrã ai muntelui era doar stâncã. La intrare ºi încã pe o lungime de câþiva metri dupã aceea erau infiltraþii de apã, însã dupã ce tunelul cotea lin spre stânga, la aproximativ zece metri de la intrare, totul devenea perfect uscat. Lumina albã scotea în evidenþã într-un mod splendid culorile variate ale diferitelor formaþiuni geologice, luminând discret inte­riorul tunelului într-un ireal joc de sclipiri ºi umbre.

  La intrarea in tunelul antic era un baraj energetic.

Citate din "Viitor cu cap de mort"
"Barajul energetic acþiona aproximativ în aceastã zonã. Este, practic, o proiecþie energeticã, dar nu ne-am putut da seama cum a fost realizatã. Nu putem înþelege, de asemenea, cum a fost posibil ca acel baraj energetic sã subziste continuu, timp de milenii în ºir. Nu cunoaºtem sursa care îl alimenteazã ºi nici modalitatea tehnologicã prin care este realizat acest lucru. Practic, cu excepþia fap­tului cã am reuºit sã pãtrundem dincolo de el, nu ne-am lãmurit în nici o altã privinþã, însã depãºirea lui a implicat un fapt tragic.
Mã aflam în spatele lui Cezar, privind tavanul galeriei, acolo unde se realizase racordul cu marele tunel. De fapt, mai întâi erau câþiva metri de galerie în roca muntelui, la un diametru mai mare decât galeria sãpatã de dispozitivul american cu plasmã; pe aceastã porþiune pereþii nu erau finisaþi, ci neregulaþi, cu multe colþuri, în plus, aceastã zonã a galeriei, care avea aproximativ ºase metri în lungime, nu era circularã ci avea secþiunea pãtratã. Racordul celor douã galerii s-a fãcut doar la nivelul solului, care a fost nivelat într-o uºoarã pantã descendentã, dinspre galeria noastrã cãtre galeria anticã, de dimensiuni mai mari. Diferenþa de nivel era cam de un metru ºi puteam sã o observ foarte bine în zona tavanului, la îmbinarea dintre cele douã tuneluri. Forarea a fost aproape concentricã cu galeria anticã, însã nimeni nu putea sã explice cum a fost posibil ca acest tunel sã înceapã brusc, din interiorul muntelui. Ea era în mod evident o lucrare artificialã. Posibilitatea ca intrarea sã fi fost acoperitã pe o distanþã de aproximativ ºaizeci de metri nu era credibilã, deoarece structura masivã din piatrã era identicã cu cea a rocilor din jur.
L-am întrebat pe Cezar ce s-a petrecut când au ajuns la bariera energeticã.
— In acel moment discutam împreunã cu generalul Obadea ºi cu generalii de la Pentagon anumite aspecte legate de securitatea bazei. Am fost anunþaþi cã s-a realizat strãpungerea ºi unificarea celor douã galerii. Pânã sã sosim ºi noi, militarii începuserã deja sã retragã dispoz­itivul de plasmã din galerie. Cei trei din prima echipã de intervenþie specialã a Departamentului s-au strecurat înãuntru pentru a vedea condiþiile din noua galerie. Aceasta a fost o mare greºealã, deoarece au ignorat protocolul de acþiune. Au sãrit treapta de nivel de un metru între cele douã galerii ºi au început sã cerceteze zona de aproximativ patru metri pe care ºtiau cã o au la dispoziþie pânã la bariera de energie, care era invizibilã. Din pãcate nimeni nu a putut sã explice cum s-au petrecut lucrurile. Probabil cã cei trei s-au apropiat foarte mult de barajul energetic, deoarece câteva clipe mai târziu s-a auzit un zgomot ciudat, dar puternic, ca un scurt-circuit. I-am gãsit prãbuºiþi la baza inferioarã a barierei invizibile, cu trupurile ciudat contorsionate, ca ºi cum ar fi fost delimitate de marginea precisã a unui perete. Toþi trei erau morþi. Medicii au declarat moartea lor instantanee prin stop cardiac. Acest lucru a creat o oarecare panicã, deºi noi ne-am strãduit sã aplanãm incidentul. Dupã cum aveam sã-mi dau seama imediat, panica era determinatã mai mult în rândul staff-ului american ºi se datora faptu­lui cã temerile iniþiale ale membrilor sãi începeau sã se adevereascã, într-adevãr, în acel moment nu aveam practic nici o cale de acces în galeria anticã. Forarea lateralã eºuase datoritã materialului necunoscut care rezista la orice tentativã de strãpungere, iar barajul energetic se dovedea a fi inexpugnabil

Sala Proiecþiilor

Cezar îmi fãcu semn sã înaintez. Marea Galerie se termina brusc în aula giganticã din interiorul muntelui, care mãsura în înãlþime cam treizeci de metri ºi avea o lungime pe care am apreciat-o la aproximativ o sutã de metri. Sala Proiecþiilor, care practic era delimitatã de scu­tul energetic, avea dimensiuni ceva mai mici decât cele ale aulei din munte, înãlþimea Sãlii Proiecþiilor era de circa douãzeci de metri, poate chiar mai mult.Ea îmi apãrea ca fiind imensã. De la capãtul coridorului pânã la scutul energetic, în linie dreaptã erau cam ºapte-opt metri; aceastã distanþã era delimitatã de douã borduri din acelaºi material care învelea ºi coridorul. Bordurile înain­tau pânã în dreptul scutului, exact la lãþimea coridorului. De o parte ºi de alta a acestor borduri erau plasate cele patru vehicule electrice.
Am pãºit cu emoþie din coridor pe porþiunea ca o scurtã pistã, delimitatã de borduri. Aceea mi s-a pãrut clipa adevãrului. Urma sã pãtrund în inima unui mister tãinuit de zeci de mii de ani ºi sã mã numãr printre cei extrem de puþini care au avut acces la revelarea enigmei lui.

— Scutul energetic are rolul de a delimita sala, ca un perete, de restul cavitãþii din munte ºi, de asemenea, de a proteja de diverse influenþe exterioare nefaste, a spus Cezar, fãcându-mã astfel sã revin din gândurile mele. El are doar o singurã cale de acces necondiþionat, ca o uºã, exact în faþa ta.
Într-adevãr, îndatã ce am ajuns mai aproape de zidul energetic, porþiunea din scut care era delimitatã de cele douã borduri a devenit mai întâi strãvezie ºi apoi a dispãrut complet, marcând astfel cu precizie conturul unei intrãri înalte de aproximativ cinci metri. Am pãºit în interiorul marii sãli, urmat îndeaproape de Cezar, în spatele nostru scutul a redevenit compact. Cezar mi-a explicat cã aceea era singura porþiune de acces în salã; în oricare altã parte a scutului s-ar fi acþionat, el respingea ca un zid de nepãtruns orice tentativã de penetrare. Totuºi, materia organicã sau anorganicã ce intra în contact cu el nu avea de suferit, ca în cazul primului baraj energetic, dar nici nu-1 putea strãpunge. Scutul era precum o proiecþie holograficã perfectã, însã consistenþa lui era pur energeticã, oferind aceeaºi impresie de viu ca ºi în cazul materialului care învelea coridorul, în interior, suprafaþa scutului nu mai avea aceeaºi culoare albastrã, ci alb-aurie, reflectând o luminã clarã ºi intensã, dar care nu obosea absolut deloc ochii. Am observat cã, spre deosebire de marea aulã din munte, care o cuprindea, Sala Proiecþiilor era aproape circularã.

Am privit cu nesaþ acel spaþiu vast, care printr-un ciu­dat efect optic mi se pãrea gigantic precum spaþiul cos­mic. Solul era acoperit cu acelaºi material ca cel din Marea Galerie, dar aici lumina specialã determina reflectarea în compoziþia lui a unor nuanþe mirifice de culoare turcoaz. Aveam certa impresie cã mã aflam într-o altã lume; aproape nimic din ceea ce vedeam nu co­respundea cu valorile ºi dimensiunile uzuale ale civiliza­þiei în care trãiam ºi cu care mã obiºnuisem.
Privirea mi-a fost atrasã chiar de la început de partea din spate a sãlii, diametral opusã locului în care ne aflam noi. Pe jumãtate din circumferinþã, sala fãcea corp comun cu peretele din rocã al muntelui. Scutul energetic nu mai cobora pânã la nivelul solului, ca în zona din faþã prin care am intrat, ci se curba sub forma unei cupole pânã la aproximativ zece metri înãlþime de la sol, oprindu-se în peretele muntelui; astfel, Sala Proiecþiilor avea jumãtatea din spate a circumferinþei acoperitã de zidul de rocã a muntelui .


  Va urma planul Salii Proiectiilor

Offline APOLLO

 • Cool Junior
 • **
 • Mesaje postate: 72
 • Liked: 0
 • Likes Given: 1
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #16 : 18 Septembrie 2006, 01:02:37 »
WOOW!!Astea nu am apucat sa le citesc niciunde.Eu am ramas la stadiul unde acel mason , cerceta zona aceasta in care se stia de acest caverna artificiala si protejata de un scut energetic.Astept cu nerabdare continuarea si daca e adevarat , inseamna ca traim pe un taram foarte complicat si atat de necunoscut.Ai un pct. la karma de la mine pt. asta. :-D
Ar fi o irosire de spatiu sa fim doar noi in univers.

Skywalker

 • Vizitator
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #17 : 18 Septembrie 2006, 11:51:52 »
Mersi de punct, APOLLO! :-D  Si ma bucur ca am reusit sa-ti starnesc curiozitatea.

  Cat  despre taramul complicat, mai exista o "camera" asemanatoare si in subsolul Bagdadului- de care se stie deja, si una undeva in Tibet, insa de care nu se stie prea multe. Si aceasta galerie din Bucegi este conectata cu cea din Bagdad si din Tibet si inca de alte asemenea camere.

Citat:
"L-am întrebat pe Cezar care era misterul extraordinar al celor trei tunele. Mi-a explicat cã elementele legate de aceastã problemã nu mi le poate dezvãlui, dar îmi poate spune cã ceea ce s-a aflat în legãturã cu giganticele culoare din munte s-a datorat, de asemenea, unor proiecþii holografice care erau comandate de la pupitrul de comandã al fiecãrui tunel în parte. Singurul aspect pe care mi-1 putea dezvãlui era cã cele trei tunele se îndreaptã pe mii de kilometri în trei zone diferite ale planetei. Tunelul din stânga are celãlalt punct de legãturã în Egipt, într-un ansamblu secret ºi încã nedescoperit care se aflã sub nisip, între Sfinx ºi Marea Piramidã de pe platoul Gizeh, lângã Cairo. Tunelul din dreapta are corespondenþã cu o structurã care de asemenea se aflã în interiorul unui munte din Podiºul Tibet. Aceasta este însã mai micã decât cea din munþii noºtrii ºi nu atât de complexã. Din acest al doilea tunel existã ramificaþii secundare care conduc într-o zonã din subsolul Buzãului, aproape de curbura Carpaþilor, iar o alta se îndreaptã spre ºi face conexiunea cu structura din subsolul Irakului, lângã Bagdad. De la aceasta, în continuare, mai existã o ramificaþie pânã în subsolul podiºului Gobi din Mongolia."

 

darkness

 • Vizitator
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #18 : 18 Septembrie 2006, 20:51:02 »
Skywalker scrie  in acest topic ceea ce vedeti, cand de fapt informatia exista de f mult timp sub nasul vostru....la un click distanta( adresa si discutiile se afla pe lista ufo-ro...

totusi felicitari Skywalker, caci aduni informatia si o pui aici pt cei mai lenesi..masonii vor romani lenesi,asa cum zice si articolul...

priestess a avut dreptate cand zicea de povestea cu masonii si cele 3 culoare.... iata si dovada: http://aim.active.ws/?a=111 sau http://www28.brinkster.com/aimroot/?a=111 pt informatii generale si  http://www28.brinkster.com/aimroot/?a=106  incepand cu pagina 4 ( pt cei care nu au chef sa citeasca tot ce scrie pe acolo; selectati "continuare" pt urmatoarea pagina) pt  marea galerie, giganti sala proiectiilor etc...

cititi si edificati-va!
« Ultima Modificare: 07 Iulie 2007, 23:11:46 de bluemoon8520 »

Skywalker

 • Vizitator
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #19 : 21 Septembrie 2006, 16:51:36 »
Multumim de linkuri, Darkness! Insa ma gandeam ca sunt si useri care nu au avut inca acces la cartea respectiva, si pentru ei am preferat sa  scriu aici mai multe fragmente din carte.

 Cat despre schema din Bucegi, mai am de postat una, cea mai complexa. O voi posta zilele astea.

Citat
masonii vor romani lenesi,asa cum zice si articolul...
  Bine ai remarcat! Insa as dori sa mutam discutia despre masoni si planurile oculte de imbecilizare a romanilor la Noua Ordine Mondiala, ca acolo e locul potrivit.

  Deci urmeaza planul cu obiectele ce se gasesc in Marea Sala. Insa daca cineva are deja un plan dupa cel din carte, poate sa-l posteze! Va primi +1 la karma :-D

Forum RUFOn

Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #19 : 21 Septembrie 2006, 16:51:36 »

Offline alinutzu

 • Cool
 • ***
 • Mesaje postate: 191
 • Gen: Bărbat
 • crede si vei descoperi
 • Liked: 7
 • Likes Given: 1
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #20 : 24 Noiembrie 2006, 22:58:23 »
Am auzit si eu de pe la cineva cum ca sub muntii nostri s-ar afla nu stiu ce extraterestrii, sau ca este ceva sfant care ne protejeaza teritoriul dar in orice caz ceva se afla sub ei..   uitati cateva lucruri pe care le-am gasit eu... este prea mult asa ca nu am selectat ceea ce ma interesa ci am lasat tot asa cum am gasit , precizez dinainte ca este copy-paste

Pentagonul spioneazã cu sateliþi

Pentagonul are mai multe programe militare secrete ºi de spionaj geodezic, folosind mai mulþi sateliþi geostaþionari de înaltã tehnologie. Unul dintre aceºtia, care se bazeazã pe tehnologia bionicã ºi pe cea a undelor de formã, a reperat în anul 2002 o structurã aparte într-o anumitã zonã a munþilor Bucegi. În primul rând, spaþiul gol identificat în interiorul muntelui nu comunica cu exteriorul, ci începea direct din interiorul muntelui, la o anumitã distanþã de panta acestuia. În al doilea rând, avea forma unui tunel foarte regulat care cotea brusc spre centrul muntelui, sub un unghi de 26 de grade. Traseul tunelului era perfect plan. Cel de-al treilea element a pus pe gânduri echipa Pentagonului.
Scanarea din satelit a muntelui a evidenþiat douã blocaje majore ale structurii din interiorul solid de piatrã care mãrgineau începutul tunelului ºi sfârºitul lui ºi respingeau orice tip de sondare sau analizã, ca ºi cum ar fi protejat ceva în acel loc. Erau baraje energetice artificiale: primul era plan, drept ca un zid, ca un perete care bloca accesul în tunel. Al doilea era imens, ca o cupolã sau semisferã, care se afla la capãtul opus tunelului, aproape de centrul muntelui. Massini a recunoscut cã acolo se afla ceva extrem de important ºi care era foarte bine protejat. Ansamblul tunel-hemisferã se afla într-un plan paralel cu solul, iar barajul hemisferic se aflã pe verticala ce corespunde stâncilor de pe creastã numite Babele. De fapt, verticala ieºea la aproximativ 40 de metri între Babele ºi Sfinxul din Bucegi.

O structurã similarã în Irak

Echipa de la Pentagon a observat cã barajul energetic hemisferic are exact aceeaºi frecvenþã de vibraþie ºi aceeaºi formã ca cel dintr-o altã structurã subpãmânteanã foarte secretã pe care ei o descoperiserã înainte, în apropiere de Bagdad, în Irak. La scurt timp dupã descoperirea din subsolul Irakului s-a declanºat rãzboiul ºi dupã câteva luni americanii au avut acces, în cel mai mare secret, la zona respectivã, despre care irakienii nu ºtiau absolut nimic. Oricât s-au strãduit, nu au reuºit sã penetreze zidul energetic, iar întreaga operaþiune era þinutã în cel mai mare secret.

Trecutul misterios al planetei

Massini a mai precizat ca ceea ce se afla acolo avea legãturã cu trecutul misterios al planetei dar ºi cu istoria organizaþiei lor. Faptul cã Pentagonul a remarcat similitudinea datelor de investigare între structura subteranã de lângã Bagdad ºi cea interioarã din munþii Bucegi i-a agitat foarte mult pe cei din elita masonilor. Iniþial aproape devenise panicã generalã. Panica era datoritã faptului cã aceastã structurã – mult mai mare ºi mai complexã decât cea din Irak – se afla pe teritoriul României. Corelând acest fapt cu unele aspecte referitoare la viitorul României ajungem la o viziune corectã a motivelor de îngrijorare pe care le au în prezent marii masoni. Oricât de mult ar dori ei sã disimuleze aceasta, acþiunile ºi intenþiile lor ne aratã cu prisosinþã contrariul.
O enigmã foarte mare era felul în care reuºiserã cei care l-au construit sã realizeze structura ºi golurile direct în interiorul muntelui, fãrã nici-o iesire la exterior. Massini a furnizat planul corect pentru a ajunge la tunel, aºa cum a fost el calculat de specialiºtii din Pentagon. Cea mai apropiatã strãpungere era posibilã la 60-70 de metri de primul baraj energetic, pe coasta muntelui. Venerabilul a garantat sprijinul tehnologic ultra sofisticat al armatei SUA pentru realizarea strãpungerii spre primul baraj energetic. Era vorba de un dispozitiv foarte performant de forare în mare vitezã a rocii care utiliza un jet de plasmã puternic ºi un câmp magnetic rotitor. Massini a cerut însã respectarea cu stricteþe a secretului ºi prezenþa lui fermã în acel loc în momentul strãpungerii muntelui.

Adio secrete!

În ultimile zile ale lunii iulie 2003 a avut loc forarea în interiorul muntelui, însã totul s-a aflat la vârfurile puterii de stat: adio secret! Maºina a forat mai întâi dupã o ciudatã deviaþie a câmpului magnetic, apoi însã s-a corectat traiectoria. Galeria semãna cu un tunel de metrou, era perfect ºlefuitã ºi ducea pânã la tunelul enigmatic descoperit din satelit. La capãtul apropiat al tunelului se afla o poartã imensã din piatrã care se deplasase prin culisare spre stânga. Înaintea acestei porþi uriaºe se afla celebrul baraj energetic. Trei oameni din prima echipã de intervenþie specialã s-au apropiat foarte mult de barajul invizibil ºi l-au atins imprudent, murind pe loc de stop cardiac. Orice obiect (rocã, plastic, metal sau lemn) aruncat spre el se prefãcea imediat în praf fin. Doi generali de la Pentagon ºi consilierul prezidenþial american erau acolo.

Marea Galerie

Massini ºtia cel mai mult despre originea acestei descoperiri ºi avea cunoºtinþe despre cel puþin un element care se gãsea în sala cea mare semisfericã. Dincolo de barajul energetic redutabil, care a cauzat moartea a trei oameni, se afla poarta imensã din rocã solidã. În peretele tunelului, în faþa porþii se afla o zonã pãtratã cu latura de 20 cm perfect finisatã pe care era trasat cu precizie un triunghi echilateral cu vârful în sus. Pãtratul ºlefuit se aflã între imensa poartã de piatrã ºi barajul energetic invizibil. Cezar a simþit cã existã o anumitã compatibilitate între energia barajului ºi cea a lui, ceva în genul unei simpatii reciproce. Atingând uºor cu mâna suprafaþa invizibilã a barierei energetice, Cezar a simþit fine furnicãturi pe piele. A înaintat ºi a trecut cu totul prin barajul care nu avea mai mult de un centimetru grosime. Oficialii americani erau absolut uluiþi.
Atingând triunghiul de pe pãtratul de rocã ºlefuitã, Cezar a deschis astfel poarta uriaºã de piatrã care a culisat silenþios în perete. Aceastã comandã unicã anula barajul energetic ºi deschidea totodatã poarta de piatrã. Marea Galerie care se arãta acum în toatã splendoarea ei era luminatã, fãrã sã conþinã totuºi nici-o sursã de luminã. În mod straniu, imediat dupã dezactivarea primului baraj energetic de la intrarea în Marea Galerie, scutul semisferic uriaº de la celãlalt capãt al ei s-a activat brusc trecând la un nivel de vibraþie superior ºi emiþând o mare radiaþie luminoasã.
La o analizã mai atentã, peretele Marii Galerii era acoperit ce pãrea sintetic dar crea senzaþia cã are ºi o parte organicã în el. Avea culoarea petrolului dar reflexiile erau verzi ºi chiar albastru închis. Nuanþele culorilor aveau un efect profund relaxant asupra psihicului ºi modificau sensibil aprecierea corectã a distanþei. Materialul peretelui era oarecum aspru la pipãit dar nu putea fi nici zgâriat ºi nici îndoit. Rezista la orice tentativã de rupere, strãpungere zgâriere sau tãiere. În mod straniu, flãcãrile focului erau absorbite înãuntrul sãu: practic, focul nu pute subzista pe acel material. Americanii au recunoscut cã materialul este o stranie combinaþie între materia organicã ºi cea anorganicã. La 280 de metri galeria cotea brusc spre dreapta într-un unghi ascuþit. La o distanþã mult mai mare, în depãrtare, se vedea o luminã albastrã feericã, ce scânteia ca o stea. Înregistrãrile din satelit arãtau existenþa unui spaþiu imens la capãtul Marii Galerii, dar acesta era ºi el protejat de un ecran energetic. Lumina albastrã de la capãtul galeriei este doar reflexia unei porþiuni din scutul energetic protector al uriaºei sãli în formã de aulã.

În subsolul Irakului

În ce priveºte structura similarã din subsolul Irakului, ea a fost descoperitã folosind indicaþiile oferite de acelaºi satelit de spionaj militar care revelase ºi datele pentru structura din munþii Bucegi. Consilierul american pe probleme de securitate naþionalã a primit un fax ultrasecret prin care era înºtiinþat de faptul cã scutul energetic hemisferic din subsolul Bagdadului se activase brusc, pulsând cu o mare frecvenþã. Informaþia uluitoare era aceea cã în faþa lui apãruse o hologramã a planetei care prezenta secvenþial ºi progresiv continentul Europa, apoi zona de sud-est, apoi teritoriul României apoi munþii Bucegi ºi în sfârºit localizarea structurii din interiorul lor arãtând coridorul marii galerii ºi scutul energetic hemisferic pulsând cu putere. Era evident cã cele douã scuturi energetice hemisferice erau într-o directã dar misterioasã legãturã astfel încât activarea unuia a dus la activarea ºi a celuilalt. Poate existã chiar o reþea de astfel de structuri subpãmântene în întreaga lume.

Deconspirarea operaþiunilor

Vestea proastã era cã preºedinþia SUA a fost înºtiinþatã ºi a contactat diplomaþia românã prin intermediul serviciilor secrete. În doar câteva zeci de minute, întreaga operaþiune fusese deconspiratã. Planul seniorului Massini se ducea de râpã. Iniþial au vrut sã preia controlul la nivel politic, insã politicienii noºtri care aveau dreptul sã fie avizaþi asupra acestor aspecte au intrat în panicã ºi nu puteau face faþã evenimentelor. Cezar s-a decis sã dezvãluie toate aspectele, intrigile ºi planurile care implicau legãturile cu Massini. Tensiunea diplomaticã creºtea din ce în ce mai mult deoarece presiunile Washingtonului cereau imperios comunicarea cu generalii de la Pentagon aflaþi la locul operaþiunilor.

ªedinþa de urgenþã a CSAT

Discuþiile de la Bucureºti au avut succes, în sensul cã faptele au fost aduse la cunoºtinþa unor persoane cu mare probitate moralã ºi care sunt profund patriotice. O ºedinþã de urgenþã a Consiliului Suprem de Apãrare al Þãrii (CSAT) a creat un imens val de simpatie pentru Departamentul Zero. Cei mai mulþi au fost cutremuraþi de ceea ce au aflat atunci. Dupã decizia CSAT de a se continua cercetãrile sub conducerea Departamentului Zero, s-a inventariat tot ceea ce se gãsea în uriaºa Salã a Proiecþiilor. De la Bucureºti, ordinele se succedau unele peste altele, se anulau reciproc, erau când vehemente, când evazive, ºi trãdau o mare tensiune. Membrii CSAT erau într-o ºedinþã continuã, menþinând legãtura cu baza din munþii Bucegi. Ei au hotãrât sã facã publicã aceastã descoperire formidabilã din munþii României, dupã ce în prealabil au dezbãtut problema pe toate feþele. Statul român urma sã facã întregii lumi o declaraþie oficialã. Câþiva membri CSAT s-au opus cu vehemenþã.

Declaraþia oficialã a României

Când diplomaþia americanã a fost informatã cã România va transmite un comunicat mondial de presã de o importanþã crucialã pentru omenire, totul a devenit un haos. Nimeni nu ºtia, dar toþi bãnuiau cã se întâmplã ceva foarte grav ºi important. Preºedintele a fost chemat pentru o convorbire telefonicã directã cu Casa Albã. În câteva ore fuseserã blocate toate tranzacþiile ºi înþelegerile statului român cu organismele financiare internaþionale. Se aºtepta din clipã în clipã ordinul de declarare a stãrii de urgenþã în zona montanã ºi în capitalã.
Discuþiile dintre oficialii americani care sosiserã de urgenþã la Bucureºti ºi partea românã s-au fãcut fãrã translator. Au fost atât de violente încât nu puþine au fost momentele de crizã în care diplomaþii strigau unii la alþii cât puteau de tare, proferând multiple ameninþãri cu represalii. Celelalte state ale lumii nu cunoºteau nimic din aceastã problemã, iar americanii ºtiau bine cã existau oricând câteva þãri foarte puternice care s-ar fi coalizat imediat cu România pentru susþinerea declaraþiei publice.
Declaraþia ar fi cuprins principalele date ale descoperirii din munþii Bucegi, punând la dispoziþia întregii lumi dovezi, fotografii ºi alte elemente esenþiale pentru clarificare. Ar fi fost invitaþi cei mai mari oameni de ºtiinþã pentru studii ºi cercetãri. Dar cel mai important aspect l-ar fi constituit dezvãluirile despre trecutul extrem de îndepãrtat al omenirii ºi despre istoria realã care a fost aproape complet contrafãcutã.

.....va urma.....
can't stop the signal ...

Offline alinutzu

 • Cool
 • ***
 • Mesaje postate: 191
 • Gen: Bărbat
 • crede si vei descoperi
 • Liked: 7
 • Likes Given: 1
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #21 : 24 Noiembrie 2006, 22:59:53 »
si acum continuarea.....


"În nici-un caz!"

Americanii au reacþionat cu vehemenþã pentru cã acea declaraþie ar fi spulberat într-o clipã influenþa lor planetarã, ºi poate ar fi aruncat în haos economia ºi societatea þãrii lor. Acesta a fost motivul principal invocat de ei, acela de a nu crea panicã. Dar au uitat sã recunoascã cã aceastã posibilã stare de angoasã ºi perturbare socialã ar fi apãrut ca rezultat direct al minciunii ºi manipulãrii realizatã deliberat de-a lungul secolelor de cãtre francmasonerie. S-a primit ºi o intervenþie specialã a Papei care îndemna la o mare cumpãtare înainte de acest pas fundamental pentru omenire. Papa a transmis chiar cã va pune la dispoziþia statului român anumite documente strãvechi din arhiva secretã papalã care sunt de o mare importanþã pentru România ºi sprijinã dovezile descoperirii din munþi. Dupã 24 de ore de discuþii s-a ajuns la un acord final de colaborare româno-american în niºte termeni preciºi. Poziþia statului român a fost aceea de amânare a dezvãluirilor, de prezentare a lor în mod gradat omenirii.

Sala Proiecþiilor

Marea Galerie se terminã brusc în aula giganticã din interiorul muntelui care avea o înãlþime de 30 de metri ºi o lungime de 100 metri. Sala Proiecþiilor este delimitatã de scutul energetic ºi are dimensiuni mai mici decât aula din munte. Avansând spre scutul energetic, porþiunea de scut din faþã este delimitatã ca o uºã ºi devine strãvezie ºi apoi dispare pentru a putea intra în Sala Proiecþiilor. Scutul are rolul de a proteja de diversele influenþe nefaste din exterior. Odatã intrat în Salã, scutul redevine compact. Din interior, scutul are o culoare alb-aurie.
În partea din spate, scutul nu mai cobora pânã la nivelul solului, ca în zona din faþã: Sala Proiecþiilor avea jumãtatea din spate acoperitã de zidul de rocã. În acel masiv perete din piatrã, înalt de circa 10-12 metri, sunt dispuse trei guri enorme de tunel: una drept în faþã, iar celelalte douã – simetric, de o parte ºi de alta a acesteia ºi sunt luminate difuz, într-o nuanþã verzuie. Accesul la aceste tunele este strict interzis, prin protocolul secret care a fost semnat între statul român ºi SUA.

Mese gigantice pentru uriaºi

Începând din faþã, de la intrare, Sala Proiecþiilor conþine un ºir de mese imense din piatrã, dispuse de-a lungul peretelui din dreapta, urmând curbura acestuia. Similar, existã un alt ºir de-a lungul peretelui din stânga. Nici una dintre mese nu avea o înãlþime mai micã de doi metri. Pe grosimea plãcii de deasupra sunt tãiate în relief, cu precizie, semne diferite dintr-o scriere nemaivãzutã care seamãnã cu caracterele cuneiforme din antichitate. Scrierea conþine ºi simboluri mai generale, cum ar fi triunghiul ºi cercul. Deºi semnele nu sunt vopsite, ele ies în evidenþã printr-o uºoarã radiaþie fosforescentã, în culori diferite de la o masã la alta.
Sunt câte cinci mese pe fiecare parte a sãlii. Pe unele dintre ele existã diferite obiecte care par a fi instrumente tehnice. De la multe dintre ele coboarã spre sol o mulþime de fire albe translucide care se adunã în cutii dreptunghiulare dintr-un material lucios, argintiu, aflate în afara mesei, direct pe sol. Cablurile fine sunt extrem de flexibile ºi uºoare iar în interiorul lor se observã mici impulsuri luminoase care alunecã pe toatã lungimea lor.
La apropierea de oricare dintre mese, se activeazã simultan pe suprafaþa ei o proiecþie holograficã care prezintã aspecte dintr-un anumit domeniu ºtiinþific. Imaginile tridimensionale sunt perfecte ºi foarte mari, cu o înãlþime de aproape doi metri ºi jumãtate. Pe suprafaþa dreptunghiularã a meselor din piatrã ºlefuitã existã o fantã îngustã, lungã de câteva zeci de centimetri, paralelã cu latura mare a mesei din care apar proiecþiile holografice. Proiecþiile ruleazã singure însã în acelaºi timp ele sunt interactive ºi depind de cel care le urmãreºte ºi atinge suprafaþa mesei.

Combinaþii genetice

Urcând pe un trepied adus special, se poate vedea cã suprafaþa meselor este acoperitã cu o peliculã dintr-un material sticlos, întunecat. Pelicula e împãrþitã în mai multe pãtrate mari delimitate prin linii drepte, care formeazã un fel de caroiaj. La una dintre mese domeniul proiecþiilor este biologia astfel cã se deruleazã imagini cu plante ºi animale, unele complet necunoscute. Atingând unul dintre pãtrate, holograma înfãþiºeazã structura corpului uman a celui care dirijeazã proiecþia. Se deruleazã imagini holografice ale diferitelor zone ale corpului care se rotesc mereu. Alte pãtrate aratã proiecþii ale altor fiinþe, de pe alte corpuri cereºti. Atingând simultan douã pãtrate diferite se înfãþiºeazã o analizã ºtiinþificã complexã prezentând ADN-ul fiinþelor respective ºi posibilitãþile de compatibilitate între ele. Pe lateral, apar linii verticale cu explicaþii în ciudata scriere iar în final apare forma mutantã cea mai probabilã, ca o combinaþie între cele douã informaþii genetice.

Giganþi adevãraþi

Cei care au construit întregul edificiu trebuie cã erau foarte înalþi, altfel nu se pot explica dimensiunile gigantice ale tuturor obiectelor din Sala Proiecþiilor.
O confirmare a existenþei uriaºilor pe teritoriul României o gãsim în ziarul Ziarul. "Echipa de la Ziarul este însoþitã de cercetãtorul Vasile Rudan, care a semnalat faptul cã "poveºtile" oamenilor din comuna Bozioru despre uriaºii care au locuit pe acele meleaguri au ºi dovadã concretã: o necropolã cu schelete de uriaºi. Aceasta a fost descoperitã întâmplãtor, în urmã cu peste 20 de ani, cand s-a hotãrât ca în Scãieni sã se planteze o livadã de meri. Sãpând pe o colinã, sãtenii au descoperit schelete uriaºe, mãsurând în jur de 2,40 metri, chiar mai mult. Drãgoi Ilie, unul dintre cei care au lucrat atunci la livada de meri, ne duce la faþa locului. Pânã la "culmea" unde fuseserã plantaþi pomii, coborâm în pantã abruptã, pe o uliþã înecatã de noroi. O datã ajunºi, nea Ilie ne aratã întreaga livadã, care acum nu mai rodeºte: "Peste tot sunt mormintele uriaºilor. Fãceam gropi, sã plantãm puieþii, când dau de o cãpãþânã de om, mare cât un dovleac de prãsilã. Nici cã mai vãzusem aºa ceva. Ne uitam toþi cruciþi. Sap mai departe ºi dau ºi de niºte oase de la picioare, cât aracii de vie. O namilã de om fusese rãposatu"."
Existã multe legende care amintesc despre vremurile când pe Pãmânt trãiau uriaºi. Mitologiile sumerianã, egipteanã, hititã, greacã au un întreg "capitol" despre rãzboaiele purtate de zeii cei bãtrâni cu generaþia titanicã, fiinþe de dimensiuni gigantice, zãmislite de zei. Pe atunci, spun legendele, pe Pãmânt trãiau doar zeii. Giganþii aveau ºi alte defecte în afarã de statura colosalã. Aveau mai multe braþe, capete sau feþe, adesea doar un ochi în frunte, din care cauzã erau numiti ciclopi, ºi erau cam tãntãlãi. Buni de muncã grea, dar sã nu te fi aflat în calea lor când se supãrau. Aruncau cu stânci colosale de se cutremura pãmântul. Fiii "normali" ai zeilor s-au folosit de giganþi pentru a acapara puterea ºi a-i detrona pe zeii bãtrâni. Fotografia alãturatã înfãþiºeazã un schelet uman uriaº gãsit de americani în Irak. Lucrurile încep sã se lege...

Biblioteca universului

Pe fiecare laturã a sãlii sunt dispuse câte cinci mese uriaºe fiecare gãzduind proiecþii din domeniul fizicii, cosmologiei, astronomiei, arhitecturii, tehnologiei, un domeniu care prezintã caracteristicile mai multor rase de fiinþe inteligente – care nu toate aveau aparenþã umanã – ºi un domeniu al religiei. Pare ca o imensã bibliotecã a universului.
În mijlocul sãlii se aflã un podium pe care este montatã o instalaþie de emisie mentalã, un posibil amplificator al energiei gândului, maºinã structuratã dupã proporþiile constructorilor ei.

Tabloul de comandã al României

Mai departe se aflã un tablou de comandã înfãþiºând simboluri geometrice precise de diferite culori. Existã ºi douã manete care pot culisa pentru a comanda ceva. În centrul panoului se aflã un buton roºu mai mare decât restul. Scopul butonului este arãtat într-o hologramã explicativã: o imagine a Pãmântului de la vreo 25 km înãlþime apoi se aratã lanþul munþilor Carpaþi. Se aratã apoi scurgerea unor imense cantitãþi de apã cãtre ºes ºi câmpie pânã când solul rãmâne complet liber.
Apoi, din solul teritoriului României de azi ºi al unei pãrþi din Ungaria ºi Ucraina apar ºuvoaie tot mai mari de apã ca niºte râuri gigantice din toate direcþiile îndreptându-se cãtre munþi ºi podiºul Transilvaniei. Apoi imaginea se focalizeazã mai mult ºi întreaga Românie devine practic o nouã mare din care apar doar în unele zone vârfurile munþilor ca niºte insule. Acþionând manetele de pe panou, apele încep sã se retragã de pe teritoriul þãrii noastre, însã se îndreaptã toate cãtre un singur punct, în masivul Retezat, munþii Godeanu. Un adevãrat manual de utilizare!

O amforã misterioasã

Dupã tabloul de comandã existã un pãtrat mare cu latura de trei metri pe care se aflã o amforã. Conþinutul ei reprezintã unul dintre punctele forte ale descoperirii. Aceasta este ceea ce îºi dorea cu atâta ardoare venerabilul Massini pentru el ºi pentru elita masonilor. Amfora conþine un praf alb foarte fin. Cercetãtorii americani au rãmas consternaþi sã constate cã substanþa are o structurã cristalinã necunoscutã a aurului monoatomic care este foarte dificil de obþinut mai ales în formula de puritate foarte mare.
Venerabilul Massini era informat încã înainte de a pãtrunde în salã de existenþa amforei. Pulberea de aur în forma ei purã stimuleazã foarte mult anumite fluxuri ºi schimburi energetice la nivel celular ºi neuronal. Adicã provoacã un proces accelerat de întinerire. Teoretic, un om poate sã trãiascã în acelaºi corp fizic timp de mai multe mii de ani cu condiþia sã consume, la anumite intervale de timp, ºi în cantitate bine determinatã, pulbere de aur monoatomic. Aºa se explicã multe aspecte enigmatice legate de longevitatea incredibilã a unor personaje importante ºi aratã intenþiile ascunse ale elitei mondiale ale masonilor.

Istoria adevaratã a planetei

În mijlocul pãtratului se aflã un dom care proiecteazã o imensã hologramã cu elemente în miºcare. Sunt redate sintetic aspectele principale ale trecutului extrem de îndepãrtat al omenirii, chiar de la originea sa. Teoria evoluþionistã a lui Darwin este astfel complet falsã. Adevãrata origine a omului este înfãþiºatã holografic într-o formã condensatã. Dupã aceste lecþii de adevãr, se poate spune cã 90% din istoria oficialã a omenirii este falsã ºi contrafãcutã. Incredibil, dar ceea ce se considerã cã s-a petrecut cu adevãrat este în mare parte minciunã, în timp ce miturile ºi legendele popoarelor sunt aproape în totalitate adevãrate. Aceastã stranie inversiune a cauzat de-a lungul timpului multe probleme ºi conflicte între oameni.
Majoritatea ideilor arheologilor sunt false. Unele "fantezii" ale savanþilor, cum ar fi hilara teorie a dispariþiei dinozaurilor în urmã cu 65 milioane de ani sau considerarea vechilor continente Atlantida si Lemuria ca fiind un mit, sunt acum complet spulberate pentru cã proiecþia holograficã aratã clar cum s-au petrecut lucrurile în realitate. Din când în când holograma pãstra imaginea evenimentului, dar pe fundal apãrea harta cerului cu poziþiile marcate ale principalelor stele ºi constelaþii la momentul respectiv. Astfel s-a reuºit datarea exactã a evenimentelor din prezentare. Deºi perioada de timp acoperitã de proiecþii este foarte mare (mai multe sute de mii de ani), iar ciclul precesional al Pãmântului este de 25920 de ani, prin observarea numãrului de ani platonicieni (cicluri de 25920 de ani) s-a calculat exact datarea evenimentelor. Munþii Bucegi s-au format în urmã cu 50-55 mii de ani.


Dezvãluiri ºocante

Autorul recunoaºte cã a vãzut ce s-a petrecut în realitate la Potop ºi unde au fost germenii civilizaþiei umane, însã aceste aspecte nu are permisiunea sã le reveleze pentru cã implicã realitãþi mult prea ºocante pentru mentalitatea, ideile ºi cunoºtinþele omului contemporan.
Într-o tulburãtoare desfãºurare de imagini se aratã existenþa lui Iisus ºi rãstignirea lui pe cruce. Proiecþiile reveleazã multe persoane dintre cele care au asistat pe colinã la rãstignirea lui Iisus, care nu erau din acel timp, ci veniserã acolo din alte perioade istorice. Acele fiinþe umane, care nu se deosebeau la îmbrãcãminte de evreii prezenþi la momentul rãstignirii, aveau totuºi trãsãturi ale chipului complet diferite de ale acestora ºi tocmai de aceea îºi ascundeau faþa cât mai mult sub faldurile hainelor. Holograma mai aratã secvenþial vieþile ºi misiunile spirituale ale altor personaje excepþionale din trecutul foarte îndepãrtat al omenirii, despre care nu se ºtie absolut nimic acum. Atunci sistemul social ºi distribuþia populaþiei planetei erau complet diferite de ceea ce se cunoaºte în prezent, iar arheologii ºi antropologii ar trebui sã-ºi revizuiascã din temelii concepþiile.

Trei tunele misterioase

Pe peretele din spate sunt cele trei deschideri gigantice, fiecare având un tablou de comandã asemãnãtor cu cel principal, dar mai mici. Tunelele respective se îndreaptã pe mii de kilometri în trei zone diferite ale planetei. Cel din stânga duce undeva în Egipt, într-un ansamblu secret ºi încã nedescoperit care se aflã sub nisip. Tunelul din dreapta ajunge la o structurã similarã dar mai micã din podiºul Tibet. Din acest al doilea tunel existã ramificaþii secundare care conduc într-o zonã din subsolul Buzãului, aproape de curbura Carpaþilor, iar o alta se îndreaptã spre structura din subsolul Irakului, lângã Bagdad. Apoi, în continuare, existã încã o ramificaþie pânã în subsolul podiºului Gobi din Mongolia.

Un secret mondial

Al treilea tunel, plasat central între celelalte douã, face obiectul unui secret mondial asupra cãruia SUA dorea garanþii foarte ferme. Cunoscând teribila influenþã politicã a masonilor ºi relaþiile venerabilului Massini în structurile politice ale României ºi SUA, putem bãnui cã se încearcã o preluare treptatã a controlului asupra bazei de cãtre factori externi intereselor statului nostru. Existã totuºi persoane foarte importante în aparatul politic ºi administrativ care acum cunosc maºinaþiile masoneriei mondiale ºi care se opun cu vehemenþã influenþei acesteia, mai ales în ce priveºte descoperirea din munþii Bucegi. Tunelul central coboarã în interiorul scoarþei planetei ºi poate oferi un rãspuns cu privire la originea structurii din interiorul muntelui ºi a celor care au construit-o.
Autorul afirmã în încheiere cã se fãceau pregãtiri intense secrete pentru o expediþie mai întâi prin tunelul spre Egipt, apoi prin cel spre Tibet ºi în final prin cel central cãtre interiorul Pãmântului. Plecarea urma sã aibã loc în septembrie 2003."
can't stop the signal ...

Offline adelinn

 • Cool
 • ***
 • Mesaje postate: 118
 • Gen: Bărbat
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #22 : 25 Noiembrie 2006, 19:26:50 »
ai citat din cartea Viitor cu cap de mort.am citit-o si eu si sunt convins ca multi dintre cei care sunt aici.chiar s-a discutat pe seama celor scrise in cartee mai probabil ca totul sa fie doar un roman,un fel de Codul lui davinci.Dar trebuie sa amintesc de asemenea,ca in urma cu vreo 5-6 ani,am citit un articol(bineinteles ca nu mai tin minte unde),in care se mentiona ca pe teritoriul podisului Transilvaniei,s-a descoperit cu ajutorul satelitilor o cavitate de mari dimensiuni.
acum,nu stiu exact cum arata,dar ar fi poate interesant de mentionat,rezervele de gaz metan.din cate stiu,acestea se formeaza prin pomparea de gaz,in cavitati naturale,create in scoarta terestra.posibil sa fie vorba despre un astfel de loc,care sa aiba dimensiuni mai mari si sa fi fost detectat din satelit.
eliminand imposibilul,ceea ce ramane,oricat de improbabil ar fi,constituie adevarul.Arhtur Conan Doyle

Offline pri3st3ss

 • Veteran
 • *****
 • Mesaje postate: 1,287
 • Liked: 2
 • Likes Given: 21
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #23 : 26 Noiembrie 2006, 20:06:08 »
adevarat...

eu stiam ca sunt 4 tunele...
« Ultima Modificare: 07 Iulie 2007, 23:12:28 de bluemoon8520 »
Ii invat si ei se indeparteaza,
Ascult si ei se se apropie....
Puterea mea, este tacerea mea.

Offline adelinn

 • Cool
 • ***
 • Mesaje postate: 118
 • Gen: Bărbat
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #24 : 26 Noiembrie 2006, 20:26:08 »
problema e tot ce stim ,e dintr-o singura sursa.si nimic confirmat...practic noi dezbatem o carte si nu realitatea,pana la o eventuala confirmare din alte surse.totusi e in tara noastra,nu la capatul lumii.
eliminand imposibilul,ceea ce ramane,oricat de improbabil ar fi,constituie adevarul.Arhtur Conan Doyle

Offline pri3st3ss

 • Veteran
 • *****
 • Mesaje postate: 1,287
 • Liked: 2
 • Likes Given: 21
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #25 : 26 Noiembrie 2006, 20:36:05 »
si cum propui sa cercetam, acest lucru?
tu stii cata armata e in busteni?stii ca sunt portiuni unde nu ai acces?nici macar daca esti de la presa,si mai ales daca esti de la presa,ce sa mai zic de persoane civile...stii ce e in jurul castelului bran? stii ca nici localnicii nu vor sa te indrume in anumite locuri,sau se tem?

ce vrei sa faci,adelinn,sa cercetezi mental?intelege ca in anumite domenii si anumite subiecte sunt foarte sensibile si trebuie sa te bazezi pe ce ai...in rest,dzeu cu mila!

iar surse sunt mult mai multe,nu numai a masonilor ....
Ii invat si ei se indeparteaza,
Ascult si ei se se apropie....
Puterea mea, este tacerea mea.

Offline alinutzu

 • Cool
 • ***
 • Mesaje postate: 191
 • Gen: Bărbat
 • crede si vei descoperi
 • Liked: 7
 • Likes Given: 1
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #26 : 26 Noiembrie 2006, 23:16:56 »
Din acest al doilea tunel existã ramificaþii secundare care conduc într-o zonã din subsolul Buzãului, aproape de curbura Carpaþilor

Skywalker te-as ruga daca ai mai putea afla informatii mai multe despre acest loc... sau niste coordonate geografica mai precise cum ar fi in apropierea unor localitati sau cam asa ceva....

Am auzit si eu niste povesti in aceasta zona
Bunici mei sunt de prin acea zona Satul Tisau pe undeva pe langa comuna Hales(la vreo 30 km de Buzau)
Acolo e o cetatuie veche.. undeva la distanta de vreo 9 km spre varf se afla manastirea ciolanu...
Dar sa raman la acea cetatuie(in interiorul ei se afla o manastire)
Am intrat acolo odata cu unchiul meu cand eram mai mic si tin sa spun ca erau niste puturi un pic mai adanci cu diametru de vreo 4-5 metri... se vedea fundul deci nu erau prea adanci erau gunoaie pe jos dar era si o usita jos acolo.... chestia asta probabil ca a fost construita pentru protectie(am specificat ca era o cetatuie deci avea ziduri)

pe langa astea am auzit de la bunicul meu cum ca pe acolo ar fi nite tunele ce se intind pe distante mai mari,ca erau folosite prin al doilea razboi mondial....poveste spune ca era o femei bogata prin sat si a ascuns in ele averea ca sa nu le fure turci sau cam asa ceva, asta nu ar fi ceva iesit din comun .... chestia este ca avea vreo 3 km(asa zice bunica mea, cica ar fi fost pe sub padure)....

ma gandesc ca poate exista vreo conexiune :| sau poate ca nu si este doar o simpla coincidenta
in trecut era ceva normal sa construiesti sub pamant pentru a-ti ascunde averea sau ce aveai de pret
strabunicul pana si el a construit niste beciuri pe sub casa(da beci cu trapa care cand veneau in control prin ograzi nu o gasea nimeni, cica isi ascundea tuica pe acolo =))
can't stop the signal ...

Offline Nox

 • Consacrat
 • *****
 • Mesaje postate: 1,881
 • Gen: Bărbat
 • Explore. Observe. Be here now.
  • openUFOs.ro
 • Liked: 63
 • Likes Given: 354
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #27 : 27 Noiembrie 2006, 20:28:21 »
am citit si eu cartea "Viitor cu cap de mort" si facusem comanda pt continuarea sa: "12 zile", dar din lipsa de timp nu am mai trecut pe la librarie. Ceea ce vreau sa punctez este faptul ca sunt unele legaturi care nu pot fi asa usor contestate sau contra-argumentate.
Nu tot ce zboară şi este necunoscut este extraterestru.
All warfare is based on deception. -- Sun Tzu, 600 BC

All types of knowledge, ultimately mean self knowledge. -- Bruce Lee

Offline adelinn

 • Cool
 • ***
 • Mesaje postate: 118
 • Gen: Bărbat
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #28 : 27 Noiembrie 2006, 22:49:31 »
mda...intr-un fel ai dreptate,pri3st3ss dar tocmai ce ai spus tu,trebuie sa ne puna pe ganduri.fum fara foc nu prea stiu sa iasa.
eliminand imposibilul,ceea ce ramane,oricat de improbabil ar fi,constituie adevarul.Arhtur Conan Doyle

Offline alinutzu

 • Cool
 • ***
 • Mesaje postate: 191
 • Gen: Bărbat
 • crede si vei descoperi
 • Liked: 7
 • Likes Given: 1
Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #29 : 27 Noiembrie 2006, 23:20:57 »
chestia este ca nici nu prea se dezbate la televizor pe tema asta
sincer sa fiu am auzit odata ceva(OTV cred ca era) parca era Viorel Pop si nu mai stiu ce alti clarvazatori si ziceau ca pamantul nostru este protejat mai precis muntii nostri, ziceau ceva de "ce ar putea fi considerat Sfantul Graal" ca ar fi ascuns in interiorul muntilor  :-o
Pana nu acum mult timp ati observat si voi ca Viorel Pop putea sa faca previziuni in direct, oameni sunau el le spune ce boli au sau nu stiu ce.... la fel si de chestile astea paranormale putea sa zica acum vad ca nu se mai aduce vorba...

Hmmm ... suspect nu vi se pare
(primul pas televiziunea, se duce dreptul la informare)

Prea incep americani sa ne iubeasca
Vai zicase ca vin sa ne ajute cu tehnologie sa ne construiasca baze si altele
Pe la Constanta, pe la aeroportul Mihail kogalniceanu, spunea pe la tv ca au cumparat terenurile din jurul bazei (zicase pentru case) tot pentru americanii care au pe acolo
Va spun de pe acum ca la suprafata o sa vedeti un aeroport si niste cladiri care o sa fie considerate blocuri de locuit pentru soldati.... daca ma gandesc bine incepe sa arate cu o priveliste binecunoscuta din nevada(asa zisa Area 51) la suprafata o pista cateva cladiri... si pe sub toate dealurile baze

Hmmm.. deci ce vor sa faca .. hai sa zicem ca vor sa faca ceva si sub pamant
dar ce or vrea sa ascunda si de ce pe teritoriul nostru
Ma veti intreba de ce nu si-au facut baza langa munte daca tot acolo sunt secretele
Pai sa va raspund foarte clar ..
Orice baza militara care se respecta are nevoie de transport aerian(adica avioane)
Pai si de ce nu s-a facut o pista in munti(Brasovul era mai aproape)
Pai stai, ca nu se poate.... noi am invatat la geografie ca singurul oras mare care nu are aeroport este Brasovul(din cate stiti se afla intr-o depresiune)

de aici rezulta ca singurul aeroport disponibil(de prin jur) inafara de Bucuresti desigur(ar fi prea in centrul privirilor) este Mihail Kogalniceanu(departe de Constanta/ departe de priviri)

Hmmm....iar suspect
(pasul 2, ne fura pe fata)
erea prea greu sa faca experimente si/sau cercetari pe ce se afla in muntii nostri tocmai din America, sunt mai aproape aici

Cica loc strategic pentru irak, iran si altele... pai la fel de bine puteau sa aleaga si Grecia ca era mai aproape ...
la fel de bine si Turcia (ca tot vrea in U.E.) ne-au ales tocmai pe noi... vai ce privilegiu

Si noi in mintea nostra ne gandim ce am putea oferi noi Europei/lumii in loc sa ne intrebam ce ne-ar putea oferi ei pentru tot ce avem noi
« Ultima Modificare: 27 Noiembrie 2006, 23:23:21 de alinutzu »
can't stop the signal ...

Forum RUFOn

Re: Munþii Bucegi ºi ciudãþeniile semnalate în zonã...
« Răspuns #29 : 27 Noiembrie 2006, 23:20:57 »
Declinare responsabilitate
Părerile exprimate pe acest forum aparțin utilizatorilor acestora și nu pot fi considerate ca fiind informații oficiale sau promovate de acest site/forum.
În conformitate cu prevederile politicii de confidențialitate acceptate la înregistrare, fiecare utilizator este răspunzător de informațiile publicate pe acest site și nu sunt asumate de administratori sau proprietarul acestui forum.
Mai multe despre politicile de confidențialitate, aici...

 

Declinare responsabilitate
Părerile exprimate pe acest forum aparțin utilizatorilor acestora și nu pot fi considerate ca fiind informații oficiale sau promovate de acest site/forum.
În conformitate cu prevederile politicii de confidențialitate acceptate la înregistrare, fiecare utilizator este răspunzător de informațiile publicate pe acest site și nu sunt asumate de administratori sau proprietarul acestui forum.
Mai multe despre politicile de confidențialitate, aici...