Forum RUFOn

Sectiune pentru limba româna => Romanian UFOnetwork => Subiect creat de: spooky din 23 Februarie 2011, 11:27:35

Titlu: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: spooky din 23 Februarie 2011, 11:27:35
Îmi revine dureroasa misiune sã vã anunț încetarea din viațã a cunoscutului scriitor Ion Hobana (1931-2011).

Ion Hobana a fost scriitor, ziarist, editor, secretar al Uniunii Scriitorilor. Înultimii ani a condus secția de literaturã pentru copii și tineret a Asociației Scriitorilor din București, fiind și membru în Consiliul USR.
A publicat cinci volume de versuri pentru copii ºi un roman, Sfârºitul vacanþei, înainte de a se consacra, cu precãdere, literaturii SF.
Prozele ºi studiile lui au apãrut în peste douãzeci de þãri. Având un vechi ºi constant interes pentru viaþa ºi opera lui Jules Verne, a tradus opt “Cãlãtorii extraordinare”, a publicat zeci de articole ºi studii, a realizat numeroase emisiuni de radio ºi televiziune consacrate marelui scriitor.
Cunoscut cercetãtor al fenomenului OZN, preºedinte al Asociaþiei pentru studiul fenomenelor aerospaþiale neidentificate (ASFAN – Romania), Ion Hobana a publicat multe lucrãri de gen.

Ion Hobana a fost membru în Uniunea Scriitorilor din România, Societé Européenne de Culture, Centre International Jules Verne, H.G. Wells Society, Associazione Internazionale per gli Studi sulle Utopie.
Pentru întreaga sa activitate pe tãrâmul creaþiei, exegezei ºi promovãrii SF-ului, i s-au decernat Marele Premiu al Ministerului Culturii ºi Artei din Polonia (1973), Premiul Special “Aripile de aur ale fanteziei” (1980) ºi Premiul World SF (Brighton, 1984).

La sfârºitul anului 2009, când se afla în plin lucru la o nouã carte, Ion Hobana a fost diagnosticat cu o boalã necruþãtoare, cu ºanse de viaþã între 6 ºi 9 luni. A reuºit sã reziste ºi sã dea gata pentru tipar, în noiembrie, ultima sa lucrare antumã, Peste o sutã ºi o mie de ani. O istorie a literaturii franceze de imaginaþie ºtiinþificã de la origini pânã la 1900 (Editura Academiei). A avut satisfacþia de a o vedea apãrutã, ba chiar a trimis câteva exemplare cu autograf prietenilor apropiaþi, apoi, imediat dupã ce a sãrbãtorit, pe 25 ianuarie, împlinirea a 80 de ani, starea sa s-a înrãutãþit brusc. A plecat dintre noi marþi 22 februarie 2011, seara, la spitalul Colþea din Capitalã.

A fost un scriitor dedicat literaturii dar și sprijinirii colegilor de breaslã, un coleg și un prieten minunat al scriitorilor. Pe blogul ASB gãsiți biografia și bibliografia completã așa cum însuși a ținut sã fie redactate.

Prin dispariția lui Ion Hobana, literatura românã, lumea literarã româneascã și mișcarea literarã SF suferã o grea, ireparabilã pierdere.

http://horiagarbea.blogspot.com/2011/02/o-veste-dureroasa-murit-ion-hobana.html
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: padme din 23 Februarie 2011, 11:32:13
Odihneasca-se in pace!
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: spooky din 23 Februarie 2011, 11:41:59
Am primit si confirmare... Se pare ca dl. Hobana era internat in spital de cateva zile. A incetat din viata la spitalul Coltea aseara (22 februarie 2011).

Dumnezeu sa-l odihneasca in pace.


http://scriitoridinbucuresti.blogspot.com/2011/02/in-memoriam-ion-hobana-1931-2011.html

In Memoriam Ion Hobana (1931-2011)
(http://4.bp.blogspot.com/-FwGbQXCxgzQ/TWRFUCrVZSI/AAAAAAAAA54/tSzmm6_YEl4/s320/ion-hobana1.jpg)
Uniunea Scriitorilor din România si Asociaþia Scriitorilor din Bucureºti anunþã cu profundã tristeþe încetarea din viațã a cunoscutului scriitor Ion Hobana

S-a nãscut la 25 ianuarie 1931, la Sânnicolaul Mare, judeþul Timiº. Tatãl, Ion, era magistrat, mama, Antonia, profesoarã.
A fost absolvent al Colegiului Naþional “Gheorghe Roºca Codreanu” din Bârlad, licenþiat în litere în 1954, cu prima lucrare de diplomã din România ºi una dintre primele din lume consacrate science – fictionului. A fost scriitor, ziarist, editor, secretar al Uniunii Scriitorilor. Înultimii ani a condus secția de literaturã pentru copii și tineret a Asociației Scriitorilor din București, fiind și membru în Consiliul USR.
A publicat cinci volume de versuri pentru copii ºi un roman, Sfârºitul vacanþei, înainte de a se consacra, cu precãdere, literaturii SF. Debutul în gen dateazã din 1955, cu povestirea Glasul mãrii. Au urmat nuvela Ultimul vãl (1957), volumele de povestiri Oameni ºi stele (1963), Un fel de spaþiu (1988) ºi Timp pentru dragoste (2009), versiunea teatralã a Omului invizibil dupã H.G. Wells, pusã în scenã la Bucureºti (1974), Braºov (1976) ºi Iaºi (2008).
Lucrãri de exegezã: Viitorul a început ieri (1966), Imaginile posibilului (1968), Vârsta de aur a anticipaþiei româneºti (1969, Premiul Uniunii Scriitorilor ºi Premiul Special “Europa SF”, decernat la Primul Congres European de Science Fiction – Trieste, 1972), Maeºtrii anticipaþiei clasice (1975), Science fiction. Autori, cãrþi, idei (1983, Premiul Uniunii Scriitorilor si 1986, volumul 2), Un englez neliniºtit. H.G. Wells ºi universul SF (1996, Premiul Uniunii Scriitorilor), Triumful visãtorilor (1998, cu Julien Weverbergh).
A realizat colecþia “Ion Hobana prezintã maeºtrii anticipaþiei clasice” (nouã volume între 2004 si 2007) și numeroase antologii: Viitorul ? Atenþie ! (1968), Fantascienza (1973, cu Gianfranco de Turris), O falie în timp (1976), Fugã în spaþiu-timp (1981), Pianul preparat (1982), Uskok w czasie (1982, cu Danuta Bienkowska).
A scris prefeþe ºi studii introductive pentru romane ºi culegeri de povestiri semnate de Edgar Allan Poe, Edmond About, Villiers de l’Isle-Adam, Mark Twain, J.H Rosny-Ainé, R.L. Stevenson, Emilio Salgari, Jack London, H.G. Wells, Maurice Renard, A. Conan-Doyle, Jan Weiss, Karinthy Frigyes, Felix Aderca, Stanislaw Lem, etc. Contribuþii la Polaris (Insel Verlag, 1975), Restant (Antwerpen Gent, 1977), Survey of Science Fiction Literature (Salem Press, 1979), Grande Enciclopedia della Fantascienza (Editoriale del Drago, 1980), Science-fiction et fiction spéculative (Editions de l’Université de Bruxelles, 1985), Anatomy of Wonder (R.R. Bowker, 1987), Actes du troisième colloque international de science-fiction de Nice (Université de Nice, 1988), Utopia e modernita (Gangemi Editore, 1989), Il mondo delle passioni nell’immaginario utopico (Giuffre Editore, 1997).
A tradus din francezã ºi italianã.
Prozele ºi studiile lui au apãrut în peste douãzeci de þãri. Povestirile Un fel de spaþiu si Emisiune nocturnã (Premiul Conferinþei Europene de Science Fiction – Fayence, 1985) au fost incluse în antologiile internaþionale Twenty Houses of the Zodiac (New English Library, 1979), respectiv The Penguin World Omnibus of Science Fiction (Penguin Books, 1986).
Având un vechi ºi constant interes pentru viaþa ºi opera lui Jules Verne, a tradus opt “Cãlãtorii extraordinare”, a publicat zeci de articole ºi studii, a realizat numeroase emisiuni de radio ºi televiziune consacrate marelui scriitor. Monografia Douãzeci de mii de pagini în cãutarea lui Jules Verne (1979, Premiul Uniunii Scriitorilor ºi Premiul “Europa Special” decernat la cel de-al cincilea Congres European de Science Fiction – Stresa, 1980) a fost tradusã ºi publicatã în Italia (Editrice Nord, 1981). Jules Verne in România ? (1992) analizeazã cele patru romane verniene a cãror acþiune se desfaºoarã, integral sau parþial, pe teritoriul þãrii noastre, sau care au eroi români. Jules Verne. Chipuri, obiceiuri ºi peisaje româneºti (2004) continuã ºi aprofundeazã aceastã preocupare.
Cunoscut cercetãtor al fenomenului OZN, preºedinte al Asociaþiei pentru studiul fenomenelor aerospaþiale neidentificate (ASFAN – Romania), Ion Hobana a publicat, în colaborare cu Julien Weverbergh, OZN – O sfidare pentru raþiunea umanã (1971) ºi UFO’s in Oost en West (douã volume, apãrute in 1971-1972 la editura olandezã Ankh-Hermes; vol. 2 a fost tradus în englezã – Londra ºi New York, francezã – Paris, spaniolã – Buenos Aires). Alte contribuþii în acest domeniu: Enigme pe cerul istoriei (trei ediþii, în 1993, 1996 si 2007), Misterul Roswell dupã cincizeci de ani (1997), OZN. Observatori credibili, relatãri incredibile (2001), Incidentul Roswell. Noi mãrturii ºi controverse (2008).
Ion Hobana a fost membru în Uniunea Scriitorilor din România, Societé Européenne de Culture, Centre International Jules Verne, H.G. Wells Society, Associazione Internazionale per gli Studi sulle Utopie.
Pentru întreaga sa activitate pe tãrâmul creaþiei, exegezei ºi promovãrii SF-ului, i s-au decernat Marele Premiu al Ministerului Culturii ºi Artei din Polonia (1973), Premiul Special “Aripile de aur ale fanteziei” (1980) ºi Premiul World SF (Brighton, 1984).
La sfârºitul anului 2009, când se afla în plin lucru la o nouã carte, Ion Hobana a fost diagnosticat cu o boalã necruþãtoare, cu ºanse de viaþã între 6 ºi 9 luni. A depus eforturi ºi, chiar dacã din septembrie 2010 a fost imobilizat la pat, a reuºit sã reziste ºi sã dea gata pentru tipar, în noiembrie, ultima sa lucrare antumã, Peste o sutã ºi o mie de ani. O istorie a literaturii franceze de imaginaþie ºtiinþificã de la origini pânã la 1900 (Editura Academiei). A avut satisfacþia de a o vedea apãrutã, ba chiar a trimis câteva exemplare cu autograf prietenilor apropiaþi, apoi, imediat dupã ce a sãrbãtorit, pe 25 ianuarie, împlinirea a 80 de ani, starea sa s-a înrãutãþit brusc. A plecat dintre noi marþi 22 februarie 2011, seara, la spitalul Colþea din Capitalã.
A fost un bun coleg, un prieten exemplar al scriitorilor și a consacrat multã energie slujirii breslei literare.
Dumnezeu sã-l odihneascã !
Prin dispariția lui Ion Hobana, literatura românã, lumea literarã româneascã și mișcarea literarã SF suferã o grea, ireparabilã pierdere.
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: StarDust din 23 Februarie 2011, 12:20:26
Dumnezeu sa-l odihneasca! ...
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: Tzompa din 23 Februarie 2011, 12:58:22
Odihneasca-se in pace !
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: kandaon din 23 Februarie 2011, 15:12:15
Dumnezeu sa-l odihneasca in pace
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: bechamro1 din 23 Februarie 2011, 15:17:09
Odihneasca-se in pace!
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: GabyS din 23 Februarie 2011, 16:58:16
Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: Renovatio din 23 Februarie 2011, 17:49:30
Dumnezeu sa-l odihneasca in pace.Ma simt mahnit cand asemenea oameni de valoare  se duc dintre noi.
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: adrian75 din 23 Februarie 2011, 19:40:27
Odihneasca-se in pace! Ramane in urma lui tot ceea ce a scris!
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: assiris din 23 Februarie 2011, 19:48:01
Bunul Dumnezeu sã-l odihneascã.
Asta este viața. Versurile scrise la intrarea în biserica de la Sadinca,
jud. Sibiu, mica mânãstire condusã de  pãrintele-cãlugãr David, spun multe despre viațã.
Pe  cat de frumoase pe atat de adevãrate !
 
"Un lung tren ne pare viaþa.
Ne trezim în el mergând,
Fãrã sã ne dãm noi seama,
Unde ne-am suit ºi când.
Fericirile sunt halte,
Unde stãm cât un minut,
Pânã bine ne dãm seama,
Sunã, pleacã, a trecut.
Iar durerile sunt staþii
Lungi, de nu se mai sfârºesc
ªi în ciuda noastrã parcã,
Tot mai multe se ivesc.
Arzãtori de nerãbdare,
Înainte tot privim,
Sã ajungem mai degrabã
La vreo þintã ce-o dorim.
Ne trec zilele, trec anii,
Clipe scumpe ºi dureri,
Noi trãim hrãniþi de visuri
ªi-nsetaþi dupã plãceri.
Mulþi copii voioºi se urcã.
Câþi în drum n-am întâlnit,
Iar câte un bãtrân coboarã,
Trist ºi frânt, sau istovit.
Vine-odatã însã vremea,
Sã ne coborâm ºi noi.
Ce n-am da atunci o clipã,
Sã ne-ntoarcem înapoi?
Dar pe când, privind în urmã,
Plângem timpul ce-a trecut,
Sunã goarna VEªNICIEI:
< Am trãit ºi n-am ºtiut > "

Sã-i rãmânã amintirea veșnicã, prin ceea ce ne-a lãsat.
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: jean din 23 Februarie 2011, 22:25:42
Pe 25 ianuarie 2011, la implinirea varstei de 80 ani, ii uram ,, Multa sanatate si La Multi Ani!''.....
Dumnezeu sa-l odihneasca in pace.
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: udar din 23 Februarie 2011, 22:26:27
ce e trist e nu e ca mor valori, ci ca nu avem cu cine le inlocui.

sa se odihneasca in pace.
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: alx din 23 Februarie 2011, 22:34:08
Sa se odihneasca in pace! Am ”crescut” cu cartile domniei sale,si regret sincer ca ozenologia romaneasca a pierdut un om de o deosebita valoare.Insa,totodata,ma consoleaza ideea ca numele lui va ramane o referinta in domeniu,si va fi pomenit mult timp de acum inainte,tocmai datorita muncii depuse pana in ultimele momente ale vietii...
     Sa-ti fie tarana usoara,DOMNULE Ion Hobana!

 
   
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: aswotim din 23 Februarie 2011, 22:42:35
In 21 ianuarie anul acesta la clubul SF Helion l-am omagiat pe Ion Hobana, printr-o sedinta dedicata creatiei, cercetarii si vietii lui . Am putut sa-i aducem un omagiu pentru aniversarea a 80 ani de viata, stiind ca boala nu o sa-l crute, dar sperand intr-o minune.
  I s-au dedicat cateva eseuri pe revista noastra virtuala:
http://www.helionsf.ro/component/content/article/180-hobana/345-ion-hobana-si-ipostaze-ale-regasirii.html (http://www.helionsf.ro/component/content/article/180-hobana/345-ion-hobana-si-ipostaze-ale-regasirii.html),

http://www.helionsf.ro/component/content/article/192-internext/368-doua-fete-ale-reporterului.html (http://www.helionsf.ro/component/content/article/192-internext/368-doua-fete-ale-reporterului.html)

http://www.helionsf.ro/component/content/article/180-hobana/344-blandul-sf-si-figuri-tutelare.html (http://www.helionsf.ro/component/content/article/180-hobana/344-blandul-sf-si-figuri-tutelare.html)

http://www.helionsf.ro/component/content/article/180-hobana/343-triumful-visatorilor.html (http://www.helionsf.ro/component/content/article/180-hobana/343-triumful-visatorilor.html)

http://www.helionsf.ro/component/content/article/180-hobana/342-ion-hobana-si-fenomenele-aerospatiale.html (http://www.helionsf.ro/component/content/article/180-hobana/342-ion-hobana-si-fenomenele-aerospatiale.html)

cuprinse pe scurt in buletinul de teorie si critica SF Biblioteca Nova, tiparit in ianuarie, anul acesta.

http://www.helionsf.ro/component/content/article/179-intern/328-biblioteca-nova-numarul-5.html (http://www.helionsf.ro/component/content/article/179-intern/328-biblioteca-nova-numarul-5.html)

Nu pot decat sa adaug, pe scurt, ca, daca vreti sa cercetati fenomenologia OZN incepeti cu Ion Hobana, un model in cercetare, care nu a mai fost atins decat de Gh. Mandics, din pacate.
   Creatorul sa-i dea nemurirea!
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: andrei din 24 Februarie 2011, 02:06:50
   Ma simt mai ,,sarac'' ca in tinerete,cand impreuna cu alti prieteni cu pasiuni comune ,,vanam''prin librarii sau pe la chioscurile de ziare carti si articole despre OZN-uri,sau romane SF.Pentru ca apareau destul de rar,din cauza politicii acelor vremuri,aparitia unei carti noi semnata Ion Hobana,Isaac Asimov,Erich von Danichen,insemna o mica sarbatoare pt.noi si atunci cand reuseam sa le procuram le devoram din ,,scoarta in scoarta''.Am crescut cu cartile domnului Hobana,asa cum mai spune cineva aici,si vestea disparitiei domniei sale,parca loveste in amintirile mele.
    Dumnezeu sa-l odihneasca in pace...


Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: rontzo din 24 Februarie 2011, 14:36:49
..acum ceva timp s-a dus Tiberiu( Shadowman)..
..iar deunazi Ion Hobana -si pentru mine a fost un etalon de referinta al tineretii, la fel ca si pentru Andrei
..si mie mi se pare mai sarac si mai pustiu acum locul din jurul meu
Odihneasca-se in pace !
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: k3t3lin din 24 Februarie 2011, 21:58:06
Dumnezeu sa il odihneasca in pace!
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: abyss din 25 Februarie 2011, 16:56:52
“A tomb now suffices him for whom the whole world was not sufficient.”
Unknown quote about Alexander the Great
Titlu: Raspuns: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: spooky din 25 Februarie 2011, 20:41:45
Astazi a avut loc inmormantarea la ora 14:00, la cimitorul Izvorul Nou din Bucuresti.

Am participat si eu la slujba de inmormantare, unde m-am intalnit cu Dan Farcas si George Cohal.
Titlu: Re: O veste dureroasã: a murit Ion Hobana
Scris de: aswotim din 02 Martie 2014, 12:43:05
Un film scurt,  omagiu, dedicat de un membru al Clubului Helion lui Ion Hobana:
http://youtu.be/jfDJFbSs7No (http://youtu.be/jfDJFbSs7No)